Volvo CE med milliardtap

Volvo Construction Equipment tapte penger i fjerde kvartal som følge av nedgangen i verdensmarkedet for anleggsmaskiner.

Publisert Oppdatert

Morselskapet til Volvo Maskin AS, den norske markedslederen, sliter i likhet med konkurrentene med virkningene av den globale finanskrisen. I de tre siste månedene av 2008 sank salgstallene til Volvo CE med 29 prosent, sammenlignet med året før.

Justert for endringer i vekslingskurser og i kjøpte og solgte aktiva falt nettosalget med hele 38 prosent.

Driftstapet i tremånedersperioden var på 1,256 milliarder SEK mot en driftsinntekt på 1,305 milliarder SEK i fjerde kvartal 2007. Driftsmarginen i perioden falt fra pluss 6,7 prosent i 2007 til minus 11,4 prosent i 2008.

Selv om salget i hele 2008 økte med fem prosent - og selskapet leverte like mange maskiner som året før (64.000) - rammet nedgangen i fjerde kvartal både driftsinntektene og driftsmarginen for 2008 hardt. Driftsinntektene gikk ned fra 4,218 milliarder SEK i 2007 til 1,808 milliarder SEK i 2008, mens driftsmarginen ble redusert fra 7,9 prosent i 2007 til 3,2 prosent i 2008.

Finanskrisen, som har rammet så godt som hele verden, gjør at Volvo CE er i gang med en omfattende plan for å øke effektiviteten. Selskapet har redusert produksjonen ved alle fabrikkene for å få ned lagerbeholdningene. Nedgangen i produksjonen har også gjort sitt til at selskapet har måttet gå til oppsigelser av i alt 3.400 ansatte.