Volvo og Palfinger samarbeidet om liftbil til Oslo Havn KF

Oslo Havn KF fikk tidligere i vinter overlevert en helt ny personlift, bygd på et Volvo FE-chassis. De gode erfaringene med samarbeidet har allerede ført til flere Volvo liftbiler på veien, forteller selger Terje Rendahl i Volvo Truck Center i Oslo som har stått for salget.

Bilen med lift har en transportlengde på omtrent 10 meter, transportbredde på ca 2,5 meter og transporthøyde på ca 3,7 meter.

Bilen med lift har en transportlengde på omtrent 10 meter, transportbredde på ca 2,5 meter og transporthøyde på ca 3,7 meter.

Publisert Oppdatert

- Det var Volvo Trucks som henvendte seg til Palfinger Norge AS i første omgang, kan Terje Rendahl fortelle. Anledningen var en internasjonal anbudskonkurranse utlyst av Oslo Havn KF, i forbindelse med anskaffelse av en ny liftbil til bruk i vedlikeholdsarbeid og inspeksjon.

Kombinasjonen mellom lift og chassis gir et svært godt og anvendelig arbeidsredskap. Liften det er snakk om er Wumag Palfinger WT 450, bygd på et Volvo FE - chassis med 300 hk.

Palfinger Norge og Volvo Trucks samarbeider om flere nye leveranser. Imidlertid er det i forhold til samarbeid om opplæring og overlevering at Palfinger og Volvo Trucks nå har utviklet en ny prosedyre.

Tradisjonelt gir leverandør av chassiset og påbygget opplæring separat. Nå samarbeider de to selskapene tett om et felles opplæringskonsept. Brukerne av liftbilen samles til felles opplæring på såvel påbygg som chassis. - Med dette oppnår vi både en bedre og mer effektiv overlevering til kunden, og at vi som leverandører knytter sterkere kontakt selskapene i mellom, sier Ken Eric Lunde i Palfinger Norge AS.

Opplæringsstasjoner

-Oslo Havns brukere av liftbilen har nå gjennomført kursopplegget. Opplæringen er fordelt på tre stasjoner. På en stasjonen hadde Volvo teoretisk opplæring på chassiset. På de to andre ga Palfinger Norge opplæring i henholdsvis teori og sikkerhet og praktisk drift.

Palfinger Norge hadde hentet inn en ekspert fra Palfinger Danmark på liften, mens det var Volvos opplæringssamarbeidspartner, Transportkompetanse, som ga opplæring på chassiset.

Stor rekkevidde og fleksibilitet

Liften, en Wumag Palfinger WT 450 personlift, har en arbeidshøyde på 45 meter, et sideveis utlegg på 28,7 meter og en jibarm på ca. 10 meter. Liften kan også brukes inntil 6 meter under bakkenivå, noe som er vesentlig, blant annet i forhold til inspeksjon under kaianleggene.

Bilen med lift har en transportlengde på omtrent 10 meter, transportbredde på ca 2,5 meter og transporthøyde på ca 3,7 meter. Liften er bygget på et standard Volvo FE 300 chassis, med manuell girkasse. Bilen er utstyrt med start/stopp og turtallsregulering, fra bakenden av chassiset, og luftfjæringen er programmert til å kutte ved bruk av støttebein.

Oslo Havn KF skal bruke liften til generelt vedlikehold på havnen, herunder vedlikehold av kaikraner, bygninger, lysmaster og annet.