Vurderer å si nei til oppkjøp

Konkurransetilsynet vurderer å si nei til Lemminkäinens kjøp av Mesta Industri.

Publisert Oppdatert

Konkurransetilsynet kom onsdag med et varsel i saken om Lemminkäinens kjøp av Mesta Industri. I varselet sier Konkurransetilsynet at de vurderer å si nei til at Lemminkäinen får kjøpe Mesta Industri.

Begrunnelsen for Konkurransetilsynets vurdering er at de frykter at oppkjøpet vil redusere antall tilbydere av asfalt i enkelte lokale markeder og at det kan hindre effektiv konkurranse.

Det er Lemminkäinen som kjøpende part som søker Konkurransetilsynet om godkjenning. Etter onsdagens varsel har Lemminkäinen nå 15 virkedager på å imøtegå varselet og eventuelt foreslå avhjelpende tiltak for å redusere de konkurranseulempene Konkurransetilsynet har identifisert.

Deretter har Konkurransetilsynet 15 virkedager på å treffe sitt endelige vedtak. Dersom Lemminkäinen tilbyr avhjelpende tiltak, kan Konkurransetilsynet forlenge fristen for å treffe vedtak med ytterligere 25 virkedager.

Det kan derfor skje at et endelig vedtak i denne saken først kommer i løpet av juni. Et avslag fra Konkurransetilsynet kan klages inn for Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

- Vi er overrasket over Konkurransetilsynets varsel, men vi avventer nå det endelige vedtaket. Fram til det foreligger, er det fokus på operativ drift og forberedelse til 2011-sesongen for Mesta Industri.

Skulle det endelige vedtaket bli slik som det vurderes i varselet, vil Mesta Industri fortsette som et datterselskap i Mesta-konsernet. Mesta Industri har en meget god ordrereserve og ligger an til å få et tilfredsstillende år, sier konsernsjef Harald Rafdal i Mesta.