Vurderer tre hovedalternativer

Statens vegvesen vurderer tre ulike alternativer for framtidig E6-trasé mellom Fauske og Mørsvikbotn.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

En løsning er å bygge nye tunneler parallelt med de gamle og at dagens vegtrasé i hovedsak beholdes. Et annen mulighet er å bygge bru over Leirfjorden fra Sommarset, og at det bygges ny veg fra Bonåsjøen langs den gamle E6-traseen. Det tredje hovedalternativet er å bygge en ny 14 kilometer lang tunnel mellom Nordfjorden og Kobbelv.

En løsning med flytebru fra Røsvik over Leirfjorden er derimot vurdert som uaktuell på grunn av uforholdsmessig store kostnader.

Det opplyste prosjektleder Jørn Sørvig under dialogmøtet i Kobbelv onsdag 4. juni 2014. På møtet deltok representanter for berørte kommuner og brukergrupper. Hensikten med møtet er å få tilbakemeldinger på de foreløpige alternativer og å få mer kunnskap om behov og utfordringer.

Bakgrunnen for at det skal utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) for E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn er at de eksisterende tunnelene ikke oppfyller de nye sikkerhetskravene til tunneler. Å ruste opp disse er kostbart, men løser ikke problemene med at dagens tunneler er trange. Dersom disse skal sprosses ut, vil det være nødvendig å stenge vegen og sette inn ferge på strekningen i anleggsårene.