Ytre Nordmøre-kontrakten til Mesta Drift

Onsdag signerte Mesta Drift papirene som sikrer selskapet funksjonskontrakten for Ytre Nordmøre fram til 2015. Ved anbudsåpningen hadde Kolo Veidekke det laveste anbudet og lå an til å vinne kontrakten.

Publisert Oppdatert

Mesta Drift mente det var forhold i Kolo Veidekkes anbud som ikke oppfylte kravene i anbudsgrunnlaget og klaget på den bakgrunn saken inn for KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). KOFA ga Mesta Drift medhold i klagen og Statens vegvesen tildelte derfor Mesta Drift kontrakten. Mesta Drift sin kontraktssum var på 292 MNOK

Kontrakten for Ytre Nordmøre er en ny kontrakt som består av de to kontraktene Smøla og Kristiansund som fra 1. september slås sammen. Mesta Drift har begge disse kontraktene i dag.

- Jeg er meget tilfreds med at vi drar i land denne kontrakten. Den er viktig for Mesta Drift og det er ikke minst viktig for våre ansatte på kontrakten som beholder jobbene sine, sier regiondirektør Kjell Næss.