25 prosent mer effektiv logistikk med smartbriller

Nå kommer smartbrille-teknologien som gjør lagerhåndtering mer effektiv, og som gir raskere kundebehandling. Ved hjelp av «smarte» briller som gir informasjon om produktenes plassering, hyllenummer og kvantum, øker effektiviteten i arbeidet med 25 prosent.

Publisert Oppdatert
– Vi følger spent med på ny teknologi og innovasjon som kan videreutvikle logistikkbransjen, sier Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express i Norge

– Vi følger spent med på ny teknologi og innovasjon som kan videreutvikle logistikkbransjen, sier Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express i Norge

I et pilotprosjekt i Nederland, ble de ansatte guidet gjennom varehuset ved hjelp av grafiske bilder som dukket opp i de «smarte» brillene. Effektiviteten økte med 25 prosent ved hjelp av denne teknologien som ga en «utvidet virkelighet» i lagerstyring hos logistikkselskapet DHL. 

 

Mer effektive og mindre feil

Over en periode på tre uker fikk lageransatte i Bergen op Zoom i Nederland to hodemonterte skjermer, Google Glass og Vuzix M100. Med brillene var de ansatte mer effektive i lagerhåndteringen, og gjorde mindre feil. Prosjektet er et samarbeid mellom Deutsche Post DHL og deres kunde Ricoh, samt leverandøren av den teknologiske løsningen, Ubimax.

– Lagerhåndtering og -registrering gjennom smartbrille-teknologi viser seg å være en betydelig støtte for våre ansatte, og øker effektiviteten betraktelig. Utviklingen representerer også en betydelig fordel for våre kunder, da vi får mulighet til å tilby raskere levering av pakker, sier Jan-Willem de Jong, direktør for teknologiavdelingen i Deutsche Post DHL i Benelux.

 

Enkel informasjonstilgang

Ved å se inn i brilleglassene fikk de ansatte tilgang på informasjonen knyttet til hver spesifikke oppgave i lagerhåndteringsprosessen, som hyllenummer, produktets spesifikke plassering og beholdning. Ti ansatte fikk anledning til å teste utstyret. Pilotprosjektet viste at de ansatte klarte å arbeide raskere og helt feilfritt ved bruk av smartbrillene. De registrerte totalt mer enn 20.000 produkter, og fullførte 9.000 ordrer i løpet av den forhåndssatte tidsrammen. DHL og Ricoh evaluerer nå hvordan ordningen kan utvides.

– Vi følger spent med på ny teknologi og innovasjon som kan videreutvikle logistikkbransjen, sier Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express i Norge. – Med smarte briller er kunden i fokus, og en slik teknologi muliggjør raskere og så godt som feilfri betjening av kundene, fortsetter han.

Utgangspunktet for pilotprosjektet var en trendrapport som ble utarbeidet av DHL og publisert i juni 2014. Den omhandlet «utvidet virkelighet» som et effektiviseringsverktøy i logistikknæringen. Rapporten beskriver beste praksis og potensielle brukeropplevelser. Rapportens funn var oppløftende, og DHL tok resultatet videre ved å undersøke hvor stort potensialet for effektivisering var i et reelt tilfelle.

 

Se video fra pilotprosjektet

I et pilotprosjekt i Nederland, ble de ansatte guidet gjennom varehuset ved hjelp av grafiske bilder som dukket opp i de «smarte» brillene

I et pilotprosjekt i Nederland, ble de ansatte guidet gjennom varehuset ved hjelp av grafiske bilder som dukket opp i de «smarte» brillene