Difi:

Anskaffelsespris til Oslo kommune, Skatteetaten og UiO

Oslo kommune, Skatteetaten og Universitetet i Oslo er tildelt Difis anskaffelsespriser for henholdsvis innovasjon, god styring og god styring.

Oslo Kommune ved Omsorg+ ble tildelt Difis anskaffelsespris for innovasjon. Fagsjef Eva Hurtig i Oslo kommune (t.h.) mottok prisen av Marianne von Krogh, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Foto: Difi
Oslo Kommune ved Omsorg+ ble tildelt Difis anskaffelsespris for innovasjon. Fagsjef Eva Hurtig i Oslo kommune (t.h.) mottok prisen av Marianne von Krogh, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Foto: Difi
Publisert Oppdatert

Prisene – et litografi av Kenneth Blom – ble delt ut for første gang på Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) anskaffelseskonferanse i Oslo. Den ble i år avviklet for syvende gang og er landets største konferanse om offentlige anskaffelser med over 600 deltakere.

 

Anskaffelsesprisen for innovasjon

Oslo Kommune ved Omsorg+ ble tildelt Difis anskaffelsespris for innovasjon.

     I sin begrunnelse skriver juryen blant annet at Oslo Kommune gjennom Omsorg+ har stimulert markedet til å utvikle en plattform for smarthus- og velferdsteknologi for omsorgssektoren. Prosjektet har bidratt til å forankre innovative anskaffelser som et strategisk virkemiddel i kommunens utviklingsarbeid.

     Videre heter det at anskaffelsen ble gjennomført med særdeles god behovsavklaring, utstrakt dialog med markedet og med et nært samarbeid mellom fagmiljøer og innkjøpsfunksjonen.

     Juryen skriver at Oslo kommune har vist hvordan en innovativ innkjøpsprosess kan gi bedre løsninger for brukere, pårørende og ansatte. Prosjektet har plassert Norge som et foregangsland innenfor innovative anskaffelser, og har vist Europa hvordan innkjøpsfunksjonen kan legge til rette for å tilpasse ny teknologi til eldre menneskers behov.

 

 

Anskaffelsesprisen for god styring

Skatteetaten ved IT- og servicepartner (SITS) ble tildelt Difis anskaffelsespris for god styring.

     I sin begrunnelse skriver juryen blant annet at SITS har sørget for "en helhetlig kontraktsportefølje som dekker etatens samlede behov og tar ansvar for å utarbeide all styringsinformasjon innen kategorien."

     Videre heter det at SITS har aktiv dialog mot markedene for å skape konkurranse samtidig som de er pådrivere for å ta ut gevinster.

     Juryen skriver også at SITS "styrer innkjøp etter kontrete mål og kan dokumentere utvikling på flere strategiske områder som innføring av kategorisering, kompetanseoppbygging, omdømmestyring og e-handel."

 

 

Skatteetaten ved IT- og servicepartner (SITS) ble tildelt Difis anskaffelsespris for god styring. Her får seksjonssjef Sverre Svensen ved SITS overrakt prisen av Lin Helliesen, leder av KSI. Foto: Difi
Skatteetaten ved IT- og servicepartner (SITS) ble tildelt Difis anskaffelsespris for god styring. Her får seksjonssjef Sverre Svensen ved SITS overrakt prisen av Lin Helliesen, leder av KSI. Foto: Difi

 

 

Anskaffelsesprisen for digitalisering

Universitetet i Oslo ved Avdeling for administrativ støtte er tildelt Difis anskaffelsespris for digitalisering.

     I sin begrunnelse skriver juryen blant annet at Universitetet i Oslo (UiO) "siden 2009 arbeidet systematisk med digitalisering og har oppnådd gode resultater".

     Videre heter det at UiO har en god lederforankring og nok ressurser avsatt til arbeidet med digitalisering. De benytter i dag elektroniske verktøy innenfor konkurransegjennomføring, kontraktsadministrasjon, bestilling og faktura.

     Juryen berømmer også UiO for at de digitale løsningene er implementert i hele organisasjonen og har meget høy lojalitet hos brukerne. Virksomheten har vært i toppen på statistikkene for e-handel fra Difi over flere år. Juryen beskriver UiO som et forbilde for andre for hvordan digitalisering kan bidra til å oppnå gode gevinster innenfor anskaffelsesområdet.

Universitetet i Oslo ved Avdeling for administrativ støtte er tildelt Difis anskaffelsespris for digitalisering. Svein Egil Hoberg, styremedlem i NIMA, overrakte prisen til nestleder Tori Norheim Sandlie ved Avdeling for administrativ støtte ved UiO. Foto: Difi
Universitetet i Oslo ved Avdeling for administrativ støtte er tildelt Difis anskaffelsespris for digitalisering. Svein Egil Hoberg, styremedlem i NIMA, overrakte prisen til nestleder Tori Norheim Sandlie ved Avdeling for administrativ støtte ved UiO. Foto: Difi