Bruk av store data gir mer effektiv transport og logistikk

SAP har flere løsninger som gjør det mulig å beregne kommende transportvolum, minske belastninger gjennom innsikt og smart logistikk, og hvordan redusere belastninger på særlig utsatte områder.

smartPORT skal bidra til å effektivisere Hamburg Havn som årlig håndterer ni millioner containere, men som forventer at dette tallet vil stige til 25 millioner i 2025. Foto: Henning Ivarson

smartPORT skal bidra til å effektivisere Hamburg Havn som årlig håndterer ni millioner containere, men som forventer at dette tallet vil stige til 25 millioner i 2025. Foto: Henning Ivarson

Publisert Oppdatert

Få områder engasjerer like mye som transport. Infrastruktur i alle land settes på mange prøver i takt med stadig flere som benytter veier, baner og andre typer rutenett. Blant de største utfordringene ligger i planlegging og det å forutsi behov i fremtiden. SAP har flere løsninger som gjør det mulig å beregne kommende transportvolum, minske belastninger gjennom innsikt og smart logistikk, og hvordan redusere belastninger på særlig utsatte områder.

Her presenterer vi noen få eksempler på hvordan SAPs analyseløsninger gir mer effektiv samferdsel og transport.

 

Smart logistikk i Hamburg havn

Hamburg har den nest mest trafikkerte havnen i Europa. Kun Rotterdam har mer trafikk. Dagens håndtering på ni millioner containere er dobbelt stor som i år 2000. Prognoser viser at Hamburg vil vokse ytterligere mot en forventing på 25 millioner containere i 2025. Utfordringen er dermed hvordan man skal sikre nok plass og effektive rutiner. En felles løsning basert på SAP HANA Cloud har fått navnet smartPORT.

Med Big Data og en mobiltelefon kan lastebilsjåfører logge inn og få direkteinformasjon om nåsituasjon på parkering i havnen. Dette sikrer kortere ventetider, mer effektiv ruteplanlegging og enklere kommunikasjon med både sjåfører og spedisjonsfirmaer. I tillegg kan sensorer plasseres på broene inn til havnen som måler både lastebilenes vekst og trafikk-frekvensen. Neste skritt i prosjektet er å øke antall datakilder og utvide antall partnere i prosjektet.

 

Styringssentral for biler

Fremtidens bilkjøring og visjonen om autonom bilkjøring med intelligent infrastruktur krever en pålitelig og rask plattform for kommunikasjon og samhandling. Nye biler er utstyrt med sensorer og kameraer som kontinuerlig genererer data. Bearbeiding og analyse av disse i sanntid er en enorm utfordring.

SAP HANA kan sammen med geografiske data og prediktiv analyse oppdage avvik og feil på kjøretøyet eller transportnettet, minske tiden kjøretøyet står stille, og hjelpe føreren med sanntidsdata om trafikkbildet og hvordan unngå køer.

De som har ansvar for transportflåter og logistikksjefer kan også minske risiko, fjerne kostnader og sikre mindre utslipp av skadelige klimagasser med SAP Automotive Control Center.

 

Pilotprosjekt med Volkswagen

SAP og Volkswagen AG hjelper førere med å finne ledige parkeringsplasser, foreslå nærliggende restauranter og ulike typer butikker i Hannover. Pilotprosjektet springer ut av et langt samarbeid der begge parter investerer for å skape nyvinninger. Dette skal sikre standardisering og et felles syn på hvordan skybaserte tjenester letter moderne mobilitet. Hensikten med prosjektet er å fjerne frustrasjoner og gi bedre opplevelser i bilen. Løsningen, som bygger på SAP HANA-plattformen, samler informasjon om parkeringsplasser, kjøretøyets plassering og veibeskrivelser. Informasjonen integreres i SAPs skyløsninger og gjøres tilgjengelig via en mobilapp.

Fremtidens bilkjøring og visjonen om autonom bilkjøring med intelligent infrastruktur krever en pålitelig og rask plattform for kommunikasjon og samhandling. Foto: Colourbox

Fremtidens bilkjøring og visjonen om autonom bilkjøring med intelligent infrastruktur krever en pålitelig og rask plattform for kommunikasjon og samhandling. Foto: Colourbox