Coop Logistikksenter er solgt

På tampen av fjoråret solgte Coop Norge eiendommen Coop Logistikksenter på Bergmoen i Ullensaker. Kjøper er Gardermoen Log Invest AS, et selskap eid av MøllerGruppen Eiendom AS og Stokke Industri III AS.

– Vi er meget godt fornøyd med avtalen vi nå har inngått med Gardermoen Log Invest AS, sier Svein Fanebust (i midten), adm. direktør i Coop Norge. Her sammen med adm. direktør Ola T. Gjørtz (t.v.) i MøllerGruppen Eiendom og styreleder og eier Rune Stokke i Stokke Industri III. Foto: Geir Egil Skog.
– Vi er meget godt fornøyd med avtalen vi nå har inngått med Gardermoen Log Invest AS, sier Svein Fanebust (i midten), adm. direktør i Coop Norge. Her sammen med adm. direktør Ola T. Gjørtz (t.v.) i MøllerGruppen Eiendom og styreleder og eier Rune Stokke i Stokke Industri III. Foto: Geir Egil Skog.
Publisert Oppdatert

Coop Logistikksenter er et av Europas mest moderne lagre. Det er fullautomatisert og har et lagervolum på 1,25 millioner kubikkmeter. Lageret har et leieareal på 54.000 kvm BTA og er 27 meter høyt. Hver dag behandles 500.000 kolli ved lageret, og 300 trailere laster og losser hvert døgn varer ved de 79 kjøreportene. Eiendommen er Coops største enkeltprosjekt noensinne med en samlet investeringsramme på ca. 1,5 milliarder kroner. Anlegget ble tatt i bruk i høsten 2013 og var fullt operativt høsten 2014. Ca. 400 medarbeidere jobber ved Coop Logistikksenter.

 

Påvirker ikke driften

Salget av eiendommen påvirker ikke driften ved Coop Logistikksenter. Det er kun tomten og bygningen som er solgt – Coop Norge eier selve lagersystemet, og har inngått langsiktig leiekontrakt med Gardermoen Log Invest AS. Coop Logistikksenter skal fortsatt være Coops hovedlager og ha funksjon som knutepunkt i Coops logistikkvirksomhet.

– Vi er meget godt fornøyd med avtalen vi nå har inngått med Gardermoen Log Invest AS. Vår kjernevirksomhet er handel, og vi har til nå hatt en uforholdsmessig stor andel av vår kapital bundet i lagereiendom. Dette salget er dermed et strategisk riktig valg for oss, sier administrerende direktør Svein Fanebust i Coop Norge.

– Coop Logistikksenter på Gardermoen passer godt inn i vår strategi om å bygge en stor og godt diversifisert eiendomsportefølje som del av Møllerfamiliens langsiktige kapitalforvaltning, sier administrerende direktør Ola T. Gjørtz i MøllerGruppen Eiendom. – Med en så stor eiendom, med lang og trygg kontantstrøm på plass i porteføljen, kan vi rette ressursene våre mot mer utviklingsrelatert verdiskapning. Vi skal blant annet utvikle Harbitz Torg på Skøyen til et nytt, attraktivt strøk med nærmere 60.000 kvm. bolig, kontor og handel, fortsetter Gjørtz.

DNB Markets har vært finansiell rådgiver for kjøper. Partene er enige om ikke å offentliggjøre detaljer fra avtalen.

Coop Logistikksenter er Coops største enkeltprosjekt noensinne med en samlet investeringsramme på ca. 1,5 milliarder kroner. Anlegget ble tatt i bruk høsten 2013 og var fullt operativt i fjor høst. Ca. 400 medarbeidere jobber ved Coop Logistikksenter. Foto: Coop
Coop Logistikksenter er Coops største enkeltprosjekt noensinne med en samlet investeringsramme på ca. 1,5 milliarder kroner. Anlegget ble tatt i bruk høsten 2013 og var fullt operativt i fjor høst. Ca. 400 medarbeidere jobber ved Coop Logistikksenter. Foto: Coop