DFDS Tollpost-Globe tar i bruk nytt logistikksenter: Først på Kløfta gir fordeler

DFDS Tollpost-Globe tar i bruk nytt logistikksenter:Først på Kløfta gir fordelerFørst ute med logistikksenter for tredjepartslogistikk og lagerhotell på industriområdet ved Kløfta, er DFDS Tollpost-Gl...

Publisert Oppdatert

DFDS Tollpost-Globe tar i bruk nytt logistikksenter:

Først på Kløfta gir fordeler

Først ute med logistikksenter for tredjepartslogistikk og lagerhotell på industriområdet ved Kløfta, er DFDS Tollpost-Globe. Med et nybygd senter på 10.000 kvadratmeter og 12.000 pallplasser finnes det muligheter for både lagerhotell, mottak og kontroll av varer, ompakking og distribusjon, samt klargjøring og testing av ulike produkter før disse sendes til kundene. I tråd med tanken om grønn logistikk finnes det dessuten rutiner og muligheter for håndtering av retur av både produkter og emballasje i bygget. Eierne av bygget er forøvrig brødrene Stokke gjennom deres selskap Kento Eiendom. Leiekontrakten er på 15 år. 

Av: Christian Ryg 

Senteret skal tilby «alle» tjenester en bruker kan forlange, fra lagring til montering av produkter før utsending. Det betyr mottak og kontroll av varer, før de plasseres i lageret, ompalling og merking av varene, plukking og sammenstilling av ordres fra brukernes kunder eller fra brukerne selv. Dessuten vil klargjøring av produkter og montering kunne utføres i bygget, enten av kundene selv, eller av folk fra DFDS Tollpost-Globe.

I egne haller kan leietakere finne plass til slik klargjøring. Tidligere Tollpost-Globe har hatt disse tjenestene for bl.a. Xerox siden 1994. Xerox er blant de første kundene som flytter inn i bygget på Kløfta, og vil fortsette å benytte tredjeparts logistikk både her i landet og i resten av Europa.

Selvsagt inngår også informasjonshåndtering med standardiserte EDI grensesnitt mellom egne og kundenes systemer i tjenestene man leverer.

- Våre totale logistikkløsninger skal omfatte lager, administrative- og verdiøkende tjenester for våre kunder, sier Finn Kamås, direktør for DFDS Tollpost-Globes logistikkdivisjon i Norge.

- Fra varene kommer til senteret, og blir kontrollert, vil vi ha full kontroll over varestrømmen fram til mottaker får det riktige antall produkter i riktig pakket ordre ved sin rampe eller dør. Plukking, merking, sammenstilling av ordres er alt sammen tradisjonelle tjenester. Men vi har rikelig plass til ekstra tjenester i tillegg.

God lokalisering

Beliggenheten i nær tilknytning til Oslo lufthavn Gardermoen, og tett til E6 og riksveien til Sverige er gunstig for inntransport fra kontinentet enten man får varene med bil, tog eller ferge til Oslo. For DFDS Tollpost-Globe er tredjepartslogistikk en kjernevirksomhet, sa adm. direktør Ivar Karlsen under åpningen av senteret. Finn Kamås understreket betydningen både for norsk og internasjonal virksomhet i totale løsninger, der logistikken blir et stadig viktigere element.

Anlegget på Kløfta erstatter tre tidligere terminaler og lagerbygg i Oslo-området. Konsernet står dermed tilbake med to logistikksentre, det nye på Kløfta og ett på Skytta industriområde nord for Gjelleråsen. Skytta betjener vesentlig én stor kunde, og vil dermed fortsette, selv om mye av tredjeparts logistikktilbudet flyttes til Kløfta.

Selv om det allerede fra starten flytter inn en rekke bedrifter som gir godt grunnlag for driften, er det kapasitet for en betydelig vekst i virksomheten. Skulle det nye logistikksenteret bli for lite, er det også rom for utvidelser på eksisterende tomt. Ved siden av Xerox som allerede nevnt, flytter Bull, Buena Vista, CIC Videos og BMW inn som kunder fra starten av.

For nærområdet, det sentrale Østland, vil det bli lagt opp budbil- og distribusjonstjenester for kundene.

I tillegg til distribusjon fra logistikksenteret, med alle de tjenester man ønsker, vil det være muligheter til å håndtere returemballasje og ta inn brukte produkter for vurdering, reparasjon og utsendelse til kunder som ønsker brukte maskiner, også dette er del av den grønne logistikken som stadig flere store internasjonale konsern etterspør fra sine transportører og leverandører av tredjeparts logistikkpartnere.

- Fordelen for kunden ved outsourcing av logistikkfunksjonene er kortere ledetider, variable kostnader og fleksibilitet. Vi kan tilpasse oss kundens behov, og har en tilstrekkelig stor tilgjengelig arbeidsstokk som kan ta unna topper, slik som kampanjeaktiviteter. Resultatet skal hele tiden være bedret konkurransekraft for våre kunder i sitt marked, sier Kamås.

For å sikre varene, har man valgt å sluse så og si all trafikk, både av varer og personer, gjennom mottaksområdet. I tillegg er området inngjerdet og bygget skallsikret med alarmsentral og adgangskontroll.

Ordfører Turid Smestad Jakobsen, som offisielt åpnet senteret, legger stor vekt på at det som først i sin type, også vil bidra til utvikling av nye tjenester.

- Netthandel, distribusjon og logistikk gjør området mellom Oslo og Gardermoen attraktivt for nye industrietableringer. I løpet av en ti-års periode vil området endre karakter og bredden i næringslivet vil styrke utviklingen av regionen, påpeker ordføreren.

Ingen ny satsing i transport

Kristian Stokke var tilstede under åpningen av logistikksenteret, men det var på ingen måte noen gjeninntreden i norsk spedisjon for den tidligere eieren av Tollpost-Globe.

- Vi eier bygget, og har leid det ut til DFDS Tollpost-Globe, og der ender vårt engasjement. Men vi synes selvsagt det er hyggelig at en bedrift vi har lagt ned så mye arbeid i og har vært så involvert i gjennom mange år, fant det interessant å flytte inn. Vi var også engasjert i opprettelsen av dette logistikksenteret i perioden før vi trakk oss ut av bedriften og bransjen, sier den tidligere sjefen for Tollpost-Globe.

Xerox i Norden tidlig ute

I følge logistikkdirektør for Xerox i Norden, Robert Dyrseth, var konsernets nordiske avdelinger tidlig ute når det gjaldt å benytte tredjeparts logistikk. Nå følger datterselskaper i flere europeisk land etter.

- Vi sender ut rundt 6.000 maskiner årlig bare i Norge. Dessuten har vi deledistribusjon med rundt 150 ekspresssendinger om dagen, og ukentlig supplering av delelager over hele landet etter et rutemønster, sier Dyrseth.

Han understreker fleksibiliteten og forenklingen for firmaet ved at man slipper å holde eget sentrallager i Norge, og overlate all logistikk til en tredjepart. Samtidig har Xerox fra starten på samarbeidet stilt strenge krav til returlogistikken. Det finnes egne esker for retur av brukte deler, all emballasje og brukte maskiner skal transporteres tilbake til senteret på Kløfta. Det som kan gjenvinnes, skal dels sendes tilbake til hovedlageret i Holland, og dels gjenvinnes i Norge. Xerox sender 80% av sitt gods på egne stålpaller, som skal følge produktene helt ut til mottaker.

Når det gjelder klargjøring og sluttmontering av produktene, så står tidligere ansatte i Xerox for denne delen av jobben. Disse er nå ansatt i DFDS Tollpost-Globe for å utføre jobben, dels på Kløfta, og dels ute hos kundene.