Kid Interiør – logistikkutfordringer og løsninger:

Fra "langt borte" til de tusen hjem

Kid Interiør har 118 butikker spredt over hele landet og fører et bredt hjem- og interiørsortiment som stadig fornyes i takt med trender og etterspørsel. Da varene hovedsakelig har sin opprinnelse i Øst-Asia er det en krevende vareflyt logistikkdirektør Robert Steen og hans kollegaer styrer.

Selv om godset ikke står på paller inne i containerne losses det raskt på sentrallageret ved hjelp av forhåndsortering og transportbånd. Sjåfører fra PostNord Logistics utfører etter avtale både opplasting og distribusjon til butikkene. Foto: Olav Hermansen
Selv om godset ikke står på paller inne i containerne losses det raskt på sentrallageret ved hjelp av forhåndsortering og transportbånd. Sjåfører fra PostNord Logistics utfører etter avtale både opplasting og distribusjon til butikkene. Foto: Olav Hermansen
Publisert Oppdatert
Det største innkjøpsmarkedet for Kid Interiør er Kina hvor nærmere to tredjedeler av produktene produseres. Land som India, Pakistan og Bangladesh er også viktige sourcingland, mens kun noen få prosent av sortimentet er «kortreist» fra Europa.

- En utfordring mange bedrifter som legger ut produksjon til Østen opplever er at det viser seg å være flere ledd med produsenter «bak bambusteppet» som kjøper ikke ser eller er klar over. Hvordan kan dere i Kid Interiør være sikre på at de som sier de er produsenter virkelig er det?

- Det er tilnærmet umulig å være 100 prosent sikker på dette, sier logistikkdirektør Robert Steen. - Kid Interiør jobber aktivt med å sikre at slike forhold ikke er tilstede hos leverandørene. Vi har tilknyttet oss en tredjepartsaktør som besøker fabrikkene og gjennomfører kontroll og oppfølging. Vi er også medlem av Initiativ for Etisk Handel hvor alle ledende ansatte har gjennomgått kurs innen området. Målet med dette arbeidet er å unngå at leverandøren ikke benytter barnearbeid, betaler så lave lønninger at arbeiderne ikke kan leve av dem eller benytter farlige kjemikalier i produktene osv.

Robert Steen forteller at de gjennomgående kjøper på leveringsbetingelsen FOB, angitt avgangshavn etter Incoterms® 2010. Leverandører som er forsinket ut over et visst tidsrom må ta igjen forsinkelsen ved å rute godset om til fly og selv betale fraktregningen til Gardermoen.

- Men dette har bare skjedd to ganger siste fem år, føyer han til.

Styring av oversjøfrakt

- I og med at dere importerer mellom 1 500 til 2 000 containere hvert år, hvorav ca. 80 prosent er førtifots containere (FEUs), skulle en tro at dere var en opplagt rederikunde.

- Vi har valgt å bruke speditører. Det både fordi de har agenter der vi trenger det og fordi de står friere til å velge mellom hvilke rederier de vil bruke. De gjør også en viktig jobb når det gjelder å konsolidere godset før skipning. Vi er stolte over å ha oppnådd en gjennomsnittlig fyllingsgrad for våre containere på 93 prosent.

- Fraktratene fra Østen er ikke akkurat stabile, kommenterer vi.

- Nei, de minner snarere om Børsen når det gjelder opp- og nedganger. I en del perioder, for eksempel rundt kinesisk nyttår, er det gjerne mangel på kapasitet og da fyker fraktratene i været. Men det er mulig å få til bindinger av ratene inntil seks måneder, ja sågar for et år. Men da må du også være villig til å betale en viss risikopremie for å sikre stabile fraktpriser.

- På så lange seilinger kan mye skje. Hvordan holder dere oversikten om godset er i rute?

- Vi har et system for elektronisk meldingsutveksling innenfor vårt ERP-system. Her får vi løpende avviksinformasjon. Våre speditører, ColliCare og Searunner, skifter også ut rederier om de viser seg å være for upålitelige i forhold til oppgitte seilingstider.

Overgangen deepsea - shortsea

I og med at ingen oversjøskip går direkte til Norge er også Kid Interiør avhengig av omlasting i europeisk sentralhavn.

- Har dere en plan B i tilfelle forsinket ankomst for oversjøskipet?

- I flere sentrale europeiske havner er kapasiteten allerede så utnyttet at det ikke skal mye forsinkelser til før oversjølasten ikke kommer med annonsert feederavgang til Norge. I Rotterdam kan det for eksempel bety at godset må fraktes fra en havneseksjon til en annen for å rekke neste feeder. Og det fører fort til betydelige ekstrakostnader.

Robert Steen forteller at de i enkelte tilfeller ruter om godset til bil dersom forsinkelsen er vesentlig og det dreier seg om varer som må være framme til en salgskampanje. Kid Interiør har som regel ny kampanje hver andre uke, og det er nulltoleranse for manglende varer ved kampanjestart.

Vel i havn?

De fleste av containerne med Kid-gods går via Oslo havn. Robert Steen sier at de gjerne skulle brukt Drammen havn mer, men både fraktpris og seilingsfrekvens gjør at skipninger via Oslo havn for tiden er mer konkurransedyktige.

- Vi innfortoller godset selv. Så lenge vi får inn «normalforsendelser» på rundt 30 containere per av gang klarer vi å få ut godset fra Oslo havn innen «gratistiden». Men hvis forsendelsene hoper seg opp, som typisk skjer dersom flere oversjøsendinger blir stående på vent i en europeisk storhavn, kan det hende at det plutselig kommer 50-70 Kid-containere til Oslo havn samtidig. Og da får vi utfordringer med å rekke å fortolle inn alt gods i tide.

Fra sentrallager i Drammen til butikker Norge rundt

Alle containere og andre importforsendelser går via Kid Interiørs sentrallager i Drammen. Selv om godset ikke står på paller inne i containerne losses det raskt på sentrallageret ved hjelp av forhåndsortering og transportbånd. Tømming og lagring av et titalls FEU-containere om dagen er ikke uvanlig Sjåfører fra PostNord Logistics utfører etter avtale både opplasting og distribusjon til butikkene.

- Det sparer vi minst et årsverk på, opplyser Robert Steen.

Kid Interiørs ERP-system omfatter både innkjøp, økonomi, POS (Point of Sale) og distribusjon til butikkene. Via «trafikklys» i ERP-systemet kan de lager- og logistikkansatte fort finne ut om en sending ikke har gått (rødt), er på bilen (gult) eller har kommet fram til butikken (grønt). Bruk av lette, tre kilos plastpaller gjør både varehåndteringen enklere for de butikkansatte samtidig som det sikrer gjenbruk av lastbærerne. På lageret vet de ansatte på centimeteren hva som er maksimal lastehøyde for vareforsendelser til hver av de 118 butikkene til Kid Interiør.

- Vi har som mål at 98 prosent av vareleveransene til egne butikker skal ankomme innen slot-tiden og med et maksimum tillatt avvik på pluss/minus en time, understreker Robert Steen.

Til tross for sterke logistikkprestasjoner er man i Kid Interiør stadig på jakt etter å bli enda mer effektive. Det gir seg blant annet utslag i månedlige utviklingsmøter. Her møtes innkjøpere, logistikk- og økonomiansatte for i felleskap å finne ut hvordan de kan gjøre vare-, informasjons- og pengeflyten enda bedre.

www.logistikk-ledelse.no © 2014