Havnedirektør Einar Olsen, Drammen havn: Vi skal konkurrere!

Havnedirektør Einar Olsen, Drammen havn:Vi skal konkurrere!– Hvorfor skal ikke havnene i Oslofjorden konkurrere? Jeg kan ikke se noen grunn til at vi skal dele på trafikken. Alle andre bedrifter i det...

Publisert Oppdatert

Havnedirektør Einar Olsen, Drammen havn:

Vi skal konkurrere!

- Hvorfor skal ikke havnene i Oslofjorden konkurrere? Jeg kan ikke se noen grunn til at vi skal dele på trafikken. Alle andre bedrifter i dette samfunnet konkurrerer og alle er enige om at konkurranse er sunt. Til og med min tidligere arbeidsgiver, NSB Gods, skal nå fungere i et liberalisert marked, der det er åpnet for andre konkurrenter på sporet. Jeg vil gjerne samarbeide om faglige spørsmål med havnedirektører i andre havner, men når vi er ute hos kundene, skal min jobb være å skape størst mulig trafikk over Drammen havn, sier havnedirektør Einar Olsen. 

Av: Christian Ryg 

Einar Olsen (bildet) har to år bak seg som havnedirektør i Drammen havn. I løpet av denne korte tiden har han fått bred tilslutning fra flere kommuner om en ny havneplan for Drammen og Lier. Han mener at denne planen ikke ville blitt utformet og vedtatt, dersom han og hans folk ikke hadde jobbet aktivt med politikere og administrasjon i de berørte kommuner, med fylket og med næringsliv og befolkning i området. Utbyggingen vil komme på rundt 440 millioner kroner, og berøre områder fra Strømsø, Holmen, Brakerøya, Lierstranda til Gilhus. Tilsammen skal det innvinnes 400 mål til nye godsterminaler. Arbeidet er allerede i gang, og skal være ferdige i løpet av fem, seks år.

- Vi har argumentert og lagt fram gode planer som vil gi Drammen og Lier en interkommunal havn med meget gode forbindelser til både vei og bane, tilstrekkelig store arealer til god havnedrift og samtidig som havnen er romslig vil den være «grønn». Befolkningen skal ikke føle seg utestengt fra elven og fjorden, vi har arbeidet mye for å lage grønne lunger og en vannkant der folk kan ferdes, sier Einar Olsen.

Han understreker allikevel at det må finnes områder i havnen som er stengt for alminnelig ferdsel. Slik er det i all annen virksomhet, så hvorfor ikke i en travel godsterminal med mye tungt håndteringsutstyr?

Drammen havn har en meget god beliggenhet for distribusjon av gods til store områder. Drammen har alltid vært betegnet som et veikryss. Byen har jernbaneforbindelser til hele Sør-Norge, og med ny motorveiforbindelse til Østfold i løpet av året, blir det bare 20 kilometer fra Drammen til fylket på andre siden av fjorden. Med én dags distribusjon fra Drammen, når man like mange mennesker som fra Oslo.

Containerhavnen og terminalen er tenkt som en delt aktivitet, med jernbanedelen plassert på Lierstranda, og kaidelen på Holmen. Olsen kan ikke se at dette er noen ulempe. I Oslo må man trekke containerne til Alnabru for videre transport. I Drammen blir det en kort og grei overføring på en egen vei over elven til jernbanesporene.

Drammen er en stor importhavn, men Olsen ønsker seg større andel eksport. Havnen har som de fleste problemer med balansen i godsstrømmen, selv om havnedirektøren ser stort potensiale i industri som naturlig sogner til havnen.