Havnefogd Finn Syvertsen, Moss: Mange planer, trenger politiske vedtak

Havnefogd Finn Syvertsen, Moss:Mange planer, trenger politiske vedtak– Vi har planer for hvordan Moss havn skal se ut, men foreløpig har vi ikke fått bystyrets aksept for igangsetting, sier havnefogd ...

Publisert Oppdatert

Havnefogd Finn Syvertsen, Moss:

Mange planer, trenger politiske vedtak

- Vi har planer for hvordan Moss havn skal se ut, men foreløpig har vi ikke fått bystyrets aksept for igangsetting, sier havnefogd Finn Syvertsen i Moss havnevesen. Han legger vekt på at man enda ikke har kommet fram til hvordan havnestrukturen i regionen skal se ut, og hvilken utbygging som skal skje hvor. 

Av: Christian Ryg 

For Moss er det bl.a. snakk om en fergeforbindelse med transport av jernbanevogner til Puttgarten. I fall denne fergelinjen åpner, vil det ikke bli i samarbeid med NSB Gods, men med utenlandske selskaper som ser muligheter for godstransport til og fra Norge. Men en slik fergelinje vil kreve investeringer på flere titalls millioner.

Moss havn har behov for flere investeringer for å fungere bedre som terminal for gods.

- Både jernbane og vei til havnen må bygges ut, og tunneler drives fram for å knytte havnen til den øvrige infrastrukturen på en tilfredsstillende måte, sier Syvertsen.

I flere år har man arbeidet for å få en tunnel til E6. Transport med lastebil gjennom Moss sentrum er ikke ønskelig, men finansieringen er ennå ikke på plass. En slik utbygging bør være del av Østfoldpakke 1 eller 2, siden forbindelsen over fjorden er del av riksveinettet.

- Arealtilgangen i havnen er begrenset, sier Syvertsen, og peker på at så snart et område er fylt ut og tilrettelagt for havneformål, kommer det pressgrupper som mener at dette området vil egne seg godt til andre formål.

Før havnevesenet har sørget for utvikling av området, er det som regel ikke interessant for andre.