Göteborgs hvite svane:

Kampanje sparte miljøet for 120 tonn svoveldioksid

Göteborgs Hamns kampanje for renere skipsdrivstoff fortsetter å bære frukter. I fjor deltok 49 fartøyer i programmet som reduserte utslippet av svoveldioksid med 120 tonn.

Topoil var ett av rederiene som deltok i miljøkampanjen i fjor. Foto: Göteborgs Hamn
Topoil var ett av rederiene som deltok i miljøkampanjen i fjor. Foto: Göteborgs Hamn
Publisert Oppdatert

I forrige utgave av Logistikk & Ledelse advarte styreleder i Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen om at sjøtransporten vil tape ytterligere posisjon sammenlignet med biltransport når prisene på bunkersolje øker vesentlig i forbindelse med innføringen av det nye svoveldirektivet til neste år.

Han skisserte at driftskostnadene for skip vil kunne øke med 25 til 30 prosent når svovelinnholdet med ned fra én prosent til 0,1 prosent og kalte svoveldirektivet for Oslofjordens sorte svane - et begrep som brukes om en svært overraskende hendelse som gir store konsekvenser. Alle ser den, alle vet at konsekvensene vil bli svært dramatiske, men likevel er det ingen som gjør noe, mente Karlsen. Han viste til at både svenske og finske myndigheter tilpasser seg det nye direktivet og mener det er helt nødvendig at også norske myndigheter kommer på banen med økonomiske incentiver.


Premieres med opp til 250 000 kroner per år

I Göteborg er den sorte svanen allerede blitt hvit. De rederier som benytter marin gassolje, flytende naturgass (LNG) eller annet drivstoff med et svovelinnhold på maks 0,1 prosent i Göteborgs Hamn kan delta i en miljøkampanje og blir "premiert" med opp til 250 000 svenske kroner per år.

Totalt ble det utbetalt over fire millioner svenske kroner innenfor rammen av denne miljøkampanjen. Målet er mindre utslipp fra sjøfarten i Göteborg og å forenkle forberedelsene til svoveldirektivet. Programmet blir finansiert gjennom en miljødifferensiert havneavgift, hvor fartøyer med drivstoff som har et svovelinnhold på over 0,5 prosent betaler en tilleggsavgift.

- 2013-kampanjen reduserte utslippet av svoveldioksid med 120 tonn. Det er 13 tonn mer enn året før, sier Anna Jivén, fungerende miljøsjef i Göteborgs Hamn.

Kontrollen av miljøprogrammet er grundig. Göteborgs Hamn bidrar i finansieringen av en Chalmers-studie der en forskergruppe ved Institutionen för rymd- och geovitenskap overvåker fartøy som anløper eller forlater havnen.

- Via en målestasjon på taket av Älvsborgs festning analyseres skipenes svovelinnhold i drivstoffet og hvor effektivt programmet er, sier Anna Jivén.

49 skip deltok

B-Gas deltok i 2013 med ni skip i miljøkampanjen.

- Vi ønsker å støtte innovative initiativer rundt et renere miljø, så det føltes veldig naturlig å være en del av Göteborgs Hamns arbeid på dette området, sier adm. direktør Kim Kristensen.

I tillegg til B-Gas, deltok følgende rederier i miljøkampanjen i fjor; Thun Tankers (13 skip), Maersk Sverige (13), Stena Oil (6), Topoil (4), Scandinavian Shipping (3) og OW Bunker med ett skip.