Larvik er et transittsenter: Skal konkurrere med Oslo om containere og distribusjon

Larvik er et transittsenter:Skal konkurrere med Oslo om containere og distribusjonLarvik havn har ikke et næringsliv i byen som kan understøtte og utvikle stor havnedrift. Men Larvik ligger riktig pla...

Publisert Oppdatert

Larvik er et transittsenter:

Skal konkurrere med Oslo om containere og distribusjon

Larvik havn har ikke et næringsliv i byen som kan understøtte og utvikle stor havnedrift. Men Larvik ligger riktig plassert, og har en infrastruktur som gir store muligheter for havnen som transittsenter for næringslivet sør og vest for Oslo. - Med riktige logistikksystemer kan man betjene store deler av Sør-Norge like godt via Larvik som via Oslo. Derfor satser også havnevesen og operatører i Larvik havn på en kraftig utbygging og utvikling av havnen, sier konstituert havnedirektør Per van Gasteren til Logistikk & ledelse.   

Av: Christian Ryg 

Kommunen har vedtatt havneplan for de neste ti årene. Her går det klart fra at havnen tar sikte på å overta store deler av containertrafikken som i dag går over Oslo havn. Det innebærer en dramatisk økning av trafikken i den fredelige Vestfoldbyen. Flere nye aktører etablerer seg i havneområdene for å utvikle logistikktjenester og drive distribusjon av importgods til store deler av landet.

Containerkran investerte man i for få år siden, og arealene på det såkalte Revet litt utenfor sentrum ligger klare for utbyggingen. Hit skal jernbanesporene forlenges og store oppstillingsarealer gjøres klare for økt trafikk. Tilførselsveien til E18 ligger allerede der. Det beste er at avstandene opp til E18 er små, og veien går utenom sentrum. Dessuten ligger Revet såpass langt fra sentrum at interessekonfliktene mellom byen og havnen neppe kommer, slik vi ser i Oslo, og har hatt tilløp til i flere andre større norske byer. Arealinnvinning på Revet skal gjennomføres ved at skrapstein fra steinbruddene i området Tjølling, innenfor Larvik mot Grenland, kan dumpes utenfor Revet. Dette arbeidet har pågått i flere år allerede. I etappe 1 skal det vinnes inn rundt 40.000 kvm. Senere legges det opp til ytterligere 120.000 kvm. Kapasiteten i containerhavnen øker dramatisk med disse tiltakene. I følge van Gasteren er allerede containertrafikken på god vei oppover.

Ved siden av at skrapstein brukes til utfylling, er steinen blitt eksportert i store mengder fra Larvik havn til bl.a. England, der den brukes som bølgebrytere på kysten.

Godspendel Larvik - Alnabru

Dersom NSB Gods finner det lønnsomt, blir det opprettet en godspendel mellom Larvik og Alnabru. NSB Gods har allerede utredet mulighetene og en pendel med avgang morgen og kveld, litt utenom rushtrafikken på Vestfoldbanen vil være en mulighet. I følge prosjektansvarlig Reidar Hansen i NSB Gods i Drammen, er det stort godsgrunnlag til Oslo. Det største problemet er å unngå rushtrafikken på Vestfoldbanen, for da er kapasiteten sprengt. Som alternativ kan man imidlertid bruke Brattsbergbanen, selv om transporttiden da forlenges noe.

I Larvik er det god plass til godsterminal for jernbanetransport, og planene går ut på å trekke spor inn til den framtidige containerterminalen. Per van Gasteren er overbevist om at den første som får en slik godspendel vil vinne konkurransen om de store godsstrømmene til og fra Oslo-området.

Larvik havn har store fordeler i beliggenheten og innseilingen. Samtidig vil kortere framføringstid med tog eller landeveistransport til Oslo, gi raskere total fremføringstid for containere i import eller eksport. Per van Gasteren understreker at seilingstiden mellom de store containerhavnene på kontinentet og Larvik er seks timer kortere enn til Oslo. I en rundtur betyr det 12 timer innspart seiling. Dessverre har det ikke hittil vært mulig å ta den økonomiske gevinsten i form av lavere pris på seiling til Larvik.

Markedsorientering

For 5 år siden tok havnevesenet initiativ til å samle aktørene i havnen i et markedsforum, for å fremme, samordne og effektivisere markedsføringen av havnens tilbud og vise til trafikkmessige fortrinn. I vinter kom nye aktører inn i markedsforumet. OVD Logistikk har flyttet inn i havneområdene og etablert tredjeparts logistikktjenester her, i tillegg til flere sentre i Vestfold. Ifølge regionansvarlig for OVD Logistikk, Torgny Svendsen, har Larvik et stort potensiale. For to år siden åpnet OVD Logistikk sitt anlegg på Verningen mellom Larvik og Sandefjord. Rett etter åpnet bedriften anlegg nr 2 i Heggdal, rett utenfor Larvik, og nå er man også inne i Larvik havn.

- OVD Logistikk valgte å etablere seg i Larvik fordi det gir et gunstig utgangspunkt for ekspansjon, eventuelt etablering i, Sverige og Danmark. Dessuten blir logistikk et stadig viktigere satsingsområde for all industri, og vi er overbevist om at Larvik har en gunstig beliggenhet som eksport/importhavn for mye av industrien i Sør-Norge. Det er noen av grunnene til at vi valgte lokalisering av flere varehoteller i dette området, sier Svendsen.

Flere linjer

Ved siden av fergetrafikken mellom Larvik og Danmark som Color Line har styrket de siste årene, anløpes Larvik av stadig flere linjer med feedertransport av containere. Lokalbaserte LaLine, Unifeeder, Maersk, Baltic Line, Nor-Cargo og Lys-Line kommer alle ukentlig og til dels oftere til havnen. I tillegg er det flere linjer med stykkgodslast som seiler hver fjortende dag eller månedlig på Larvik.

Både havneledelsen og operatørene har tro på en økning av containertrafikken i årene som kommer, og samtidig venter man en kraftig økning i transport av gods på fergeforbindelsen. At containertrafikken vil passere 100.000 TEU i løpet av få år er ikke usannsynlig.

I havneområdene på Revet lå tidligere Larvik Jernstøperi, men lokalene er nå under endring til terminal, lager og kontorer. Den tidligere støperibedriften har etablert Larvik Havnesenter der man ønsker å gi plass for interesserte operatører som kan trekkes til havnen.