Larvik Havn: Vil bli den mest foretrukne på vestsiden av fjorden

Vil bli den mest foretrukne på vestsiden av fjordenLarvik Havn KF har startet opp et planleggingsarbeid med tittelen "Larvik Havn 2020". Målet er at den skal utvikles til den miljømessig og kommersiel...

Publisert Oppdatert

Vil bli den mest foretrukne på vestsiden av fjorden

Larvik Havn KF har startet opp et planleggingsarbeid med tittelen "Larvik Havn 2020". Målet er at den skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havnen på vestsiden av Oslofjorden.

Moderne fasiliteter, sentral beliggenhet og kort innseiling gjør Larvik Havn til et viktig og naturlig knutepunkt mellom sjø- og landtransport. I alt 2,14 millioner tonn gods og 61.800 TEUs ble lastet og losset over havnen i 2012, dette gjør den til Norges nest største containerhavn.

- Larvik Havn er en proaktiv og fremtidsrettet havn, med fokus på pålitelighet og effektivitet. Vår målsetting er å være et nasjonalt intermodalt knutepunkt på vestsiden av Oslofjorden, opplyser markedssjef Beate Palmgren Johannesen.

Selskapet har nå startet opp et planleggingsarbeid med tittelen "Larvik Havn 2020". Planen skal klarlegge nåsituasjonen, avklare muligheter og begrensninger, og munne ut i en konkret masterplan. Grunnprinsippet i planprosessen er Menneskene, Havnen og Byen.

Seks temaområder

Planen dekker i utgangspunktet Øyakrysset og Sikatomta i nord, industriområdet mot Lågen i øst, Revet med containerkai og grøntanlegg i syd og fra Karistranda småbåthavn med bebyggelse langs Torstrands strandlinje i vest.

Planen skal være visjonær og langsiktig og anbefale arealbruk som muliggjør at havna kan videreutvikles som en naturlig del av bybildet. Planarbeidet involverer interessenter, gjenboere og naboer gjennom velforeninger, samt fagpersoner innenfor vei, bane og sjø. Arbeidet er definert i seks temaområder og omfatter 980 dekar;

Viktige elementer i planarbeidet som det haster å få på plass er å få klarlagt hvordan fergeterminalen kan utvides til også å betjene Strömstadfergene dersom det blir aktuelt, i tillegg til lokalisering av jernbaneterminal i tilknytning til havnen

Planen skal være klar til behandling i Havnestyret 18. juni og vil være et innspill til Larvik kommunes rullering av arealplan for Larvik Øst.

www.logistikk-ledelse.no © 2013