Scania: Fremtidsrettet grensesnitt

Scania:Fremtidsrettet grensesnittScania lanserer et innovativt og fleksibelt grensesnitt som gjør at Fleet Managementsystemer kan hente og bearbeide en rekke data fra lastebilens CAN-buss. Samtidig in...

Publisert Oppdatert

Scania:

Fremtidsrettet grensesnitt

Scania lanserer et innovativt og fleksibelt grensesnitt som gjør at Fleet Managementsystemer kan hente og bearbeide en rekke data fra lastebilens CAN-buss. Samtidig introduseres andre generasjon elektroniske bremser. 

En moderne lastebil er utstyrt med flere forskjellige datasystemer for styring av eksempelvis EDC, retarder, girskift, ABS, EBS etc, og disse kommuniserer med hverandre via en innebygget CAN-buss. Som tilleggsutstyr kan denne databussen nå utstyres med et grensesnitt som gjennom en brannvegg (enveis) legger ut deler av informasjonen i det standardiserte kodeformatet J1939. Disse dataene kan på forskjellige måter benyttes av de mange forskjellige systemene for Fleet Management som finnes på markedet. Scanias valg av kodeformatet J1939 vil bidra til å styrke dette grensesnittet som en datakommunikasjonsstandard for lastebiler, som på sikt dermed kan løse problemet med blandede bilparker. 

Andre generasjon EBS-bremser

Scanias andre generasjon av sitt elektroniske bremsesystem overvåker nå også tilhengervekten og på den måten eksakt fordeler bremsekraften mellom kjøretøyets forskjellige aksler basert på den faktiske vekten.

Scania var i 1996 den første lastebilprodusenten som lanserte et elektronisk styrt bremsesystem med skivebremser på alle hjul, og produsenten tilbyr nå skivebremser for praktisk talt alle typer transporter - fra langtransport, via distribusjon, til krevende anleggskjøring. Skivebremsene kombineres alltid med elektronisk styring, og monteres i dag på omkring 45 prosent av alle Scanialastebilene som selges i Europa, og på 60 prosent av langtransportbilene.

Stadig flere tilhengere utrustes nå også med skivebremser, og andre generasjons EBS-programvare har som ekstrautstyr en styremodul for tilhenger. Denne fordeler automatisk bremsekraften mellom bil og henger i forhold til lasten på de to enhetene. Den tidligere - og i følge Scania ikke like eksakte - metoden for tilpasning gjorde at en unødig stor del av bremsekraften ofte ble overført til lastebilen hvilket medførte stor slitasje. Med det nye systemet fordeles slitasjen jevnere mellom akslene, og takket være mindre drag og støt mellom bil og henger blir dessuten bremsestabiliteten bedre. I løpet de to til tre første bremsingene etter start, foretar systemet en grovtilpasning. Etter ytterligere 10 innbremsinger «vet» systemet hvordan bremsekraften eksakt skal fordeles. Tilpasningen skjer i følge Scania i små steg som sjåføren ikke merker.