Kunne har spart 50 millioner med utenlandske sjåfører:

Skal være best på kvalitet og service

– Vi har som mål å bli et milliardselskap innen kort tid. Et helnorsk sådan. Vi kunne spart nærmere 50 millioner kroner i året ved å skifte ut alle våre sjåfører med utenlandske, men det ville trolig ført til mer skader og dårligere service. Men til syvende og sist er det opp til kundene å velge om de vil betale for dette eller ikke, sier konsernsjef Kjell Fjeldheim i SR Group.

Konsernsjef Kjell Fjeldheim har jobbet hardt etter oppkjøpet av Panalpina sin base til basetransport i Norge. Nå er de fleste kontraktene i havn. Foto: Frode Tellevik
Konsernsjef Kjell Fjeldheim har jobbet hardt etter oppkjøpet av Panalpina sin base til basetransport i Norge. Nå er de fleste kontraktene i havn. Foto: Frode Tellevik
Publisert Oppdatert

Ved årsskiftet gikk SR Transport, Waage Transport og Halling Frakt inn under fellesnavnet SR Group AS. Samtidig har de overtatt store kontrakter etter Panalpina som har trukket seg ut av basekjøringen.

Vi møter Kjell Fjeldheim for en prat om rikets tilstand. Odelsgutten fra Gjesdal har overtatt det daglige ansvaret etter grunnlegger Bjørn Røstad. Han begynte i SR Transport tilbake i 2002, som økonomi- og kostnadsansvarlig.

Den gang hadde SR Transport en samlet omsetning på 60 millioner kroner. Gode tall, men utviklingen siden har vært formidabel. Nå sikter SR Group seg inn på milliardomsetning innen kort tid.

I 2013 passerte selskapet 500 millioner kroner i omsetning. De disponerer godt over hundre transportløyver i tillegg til dem som er på vei inn etter overtakelsen av endel Panalpina-transportører. Totalt sysselsetter SR Group 230 ansatte i dag og har avdelinger i Stavanger, Bergen, Kristiansund, Ål, Oslo, Trondheim og Alta.

Kontorene og terminalen i Energiveien utenfor Stavanger er etter utallige ombygninger allerede begynt å bli for små og et tredje byggetrinn er under planlegging.

- Vi har også vært ute og handlet endel andre selskaper underveis. Vi fisjonerte Waage Transport i Kristiansund allerede i 2006 og skilte ut langtransporten i et eget selskap som het Waage-SR. Resten av Waage Transport fulgte etter i 2009. I 2011 kom GeSi Shipping inn og i 2012 kom Halling Frakt, sier Fjeldheim.

Fra årsskiftet 2013/14 er SR Group ett operativt selskap, med to søsterselskap i Total Transport i Bergen i tillegg til Alta Logistics.

Milepælen for SR i 2013 var uten tvil kontrakten med Subsea7 og i første kvartal i år har de sloss hardt om flere og enda større kontrakter i offshoremarkedet.

Da vi besøkte SR Group en stund tilbake, var overtakelsen av Panalpina sin base til base-transport nettopp landet, men ikke helt uten problemer.

Mange kan ikke regne

Fjeldheim håper inderlig at fremtidige transportører de skal samarbeide med kan bruke kalkulatoren. Han kaller det en skandale for transportbransjen at så mange ikke kan regne på kontrakter de inngår. Statistikken over konkurser i godstransport på vei underbygger påstanden, mener han.

Fjeldheim opplever ofte at bileiere som kommer inn i bransjen, pantsetter hus og hjem, kjøper et fantastisk flott utstyr, uten å ha gode nok kunnskaper om hvilken kjøring og økonomi man går inn på.

- Vi ser jo at resultatet de rene transportørene som kjører for speditører kan vise til, er gjennomgående veldig dårlig. Derfor vil vi i SR eie en del av utstyret selv og vi skal ha kundekontakten selv. Dette gir oss også inngående og direkte kunnskap om de ulike kostnadsnivåene på kjøringen vi holder på med. Vi vet hva som er kostnadsdrivende og har samtidig en god økonomi. Marginene i denne bransjen er selvsagt alt for små, men det må bransjen selv ta ansvaret for, mener Fjeldheim.

Filosofien fremover er å bli litt bedre hver dag, ha fokus på kompetansebygging og bruke mye tid på opplæring.

- Vi har som mål å bli et milliardselskap innen kort tid. Et helnorsk sådan. Vi kunne spart nærmere 50 millioner kroner i året ved å skifte ut alle våre sjåfører med utenlandske, men det ville trolig ført til mer skader og dårligere service. Men igjen, det er til syvende og sist opp til kundene å velge om de vil betale for dette eller ikke, konkluderer han.

Uren bransje

90 prosent av det SR Group bedriver handler om oljeindustrien.

- Den siste tiden har vi også sett at det stadig blir flere og flere utenlandske vogntog på norske veier. I og med at vi har mange etablerte internasjonale aktører i Norge er dette kommet for å bli. Men, de må forholde seg til samme regelverk som vi må. Det er derfor viktig at regelverket vi har blir kontrollert og håndhevet, blant annet med tanke på kabotasje og vinterutrustning, mener han.

SR Group opplever ofte hos sine kunder at «enkelt» gods forsvinner til andre og billigere transportører, mens de kommer tilbake til dem når de skal sende avgårde gods som krever litt mer.

I SR Group er man opptatt av kvalitet i alle ledd og at det skal lønne seg å tilby nettopp dette. Som transportør må de selv ta ansvar for alle kostnader, helt ut i ytterste ledd av kjeden. Fjeldheim er ikke like imponert over dem han skal konkurrere med om de store kontraktene.

Svært lite skader

SR Group skal være best på kvalitet og service. Det skal HMS-ansvarlig Ove Erik Vika sørge for.

- Vi har svært lite skader, både på gods og kjøretøy. Av 11 000 oppdrag i måneden blir kanskje under en prosent anmerket som sent levert eller med skade på kolli, sier Vika og legger til at de vektlegger opplæring mer og mer. Det er der de har mest å hente.

- Vi må få alle til å tenke likt og spørre seg selv: Hva er det vi holder på med? Nå er dette med kvalitetsarbeid så innarbeidet i alle avdelinger hos oss at vi bør dra nytte av det dette har kostet tidligere, mener Vika.

Han har selv gått gradene fra sjåfør i selskapet til en ledende jobb i administrasjonen, i likhet med mange av de andre vi møter her. Vi velger å tro at det er en styrke for et selskap som SR Group.

- Vi har en flat administrasjon. Sjåførene våre er stolte av å jobbe her og har vi besøk av kunder her på kontoret, tar vi ofte turen ut og ser på en bil og prater med sjåføren. Vi har også uanmeldte vernerunder på kjøretøy jevnlig og ser på lastsikring, sikkerhetsutstyr, stropper og alt som handler om å gjøre en sikker jobb.

Får sjåføren anmerkninger, får han ikke kjøre videre før alt er i orden. Vika har blant annet hatt en kamp med noen av sjåførene om bordene enkelte har på dashbordet. Det skal ifølge myndighetene ikke skal være der og kjøreforbud kan bli resultatet.

- Hvis en sjåfør får to anmerkninger her hos oss på en slik sak, må vi sette oss ned og ta en prat. Vi har opplevd at sjåfører har sluttet hos oss på grunn av dette. De vil være mer cowboy. Vi i ledelsen her har alle kjørt tidligere, så vi forstår dem. Lastebilhytten er deres bosted og private sfære, men det er et lovverk der ute som vi er ufattelig interessert i å følge og ha respekt for, fastslår Vika.

Nødvendige kontroller

SR Group får tilbakemeldinger fra sjåførene sine og Statens vegvesen om at biler fra selskapet er enkle å kontrollere langs veien. Samtidig mener selvsagt en del sjåfører at utekontrollene er en pest og en plage. Sannheten er at kontrollene er en nødvendighet og viktige for å dra opp seriøsiteten i bransjen.

- Vi bruker mye tid på kursing i lastsikring og det er selvsagt kjedelig å bli stanset i en utekontroll av en som ikke har samme kompetanse og så få beskjed om at det ikke er godt nok. Da er det ikke moro å være sjåfør, for vi vet hvem som har makten.

Jeg har flere ganger dratt ut der det er kontroll for å få dem til å forklare hvorfor de holder tilbake en bil. Da får vi som regel kjøre. Hvis vi er uenige, bør kontrollørene sende bilen videre og heller ta den diskusjonen i etterkant. Vi hadde nylig en bil som kjørte ekspress og ble stanset og ilagt 9.000 kroner i bot for ikke å ha M+S-merking på hengerdekkene. Det var ni varmegrader og snøfritt og det er heller ikke krav til slik merking. Vi tok det opp med UP i etterkant og fikk en beklagelse. De ringte også sjåføren og beklaget, noe jeg syns var fantastisk gjort. Dette viser at man kan være uenige, men at man bør la bilen kjøre og ta diskusjonen på et høyere nivå. Vi har flere opplevelser der biler er holdt tilbake uten grunn og som har kostet oss veldig mye penger. Det ligger som regel en båt og venter på disse bilene. Da er det beklagelig når en mann kan nekte oss å kjøre videre på feil grunnlag. Vi har i utgangspunktet kompetansen her på huset og kjenner regelverket.

Derfor blir vi også gjenstand for bedriftskontroll ganske ofte, fordi vi er lette å kontrollere og har gode systemer. Det er ille når man legger så mye arbeid i sikkerhet som SR Group gjør og så møter vi en kontrollør som har en dårlig dag og lager store problemer for oss fordi han tolker regelverket annerledes enn andre.

Det krever mye ressurser å få ordnet opp i sånne saker og ofte er det helt unødvendig, avslutter Vika.

Bjørn Røstad eier i dag 50 prosent av aksjene i SR Group sammen med Bjørn Waage. Begge startet som sjåfører og bileiere for henholdsvis 30 og 40 år siden. - Lastebilene vil alltid være SR Group sin grunnpilar. Hele konsernet er bygget opp fra to lastebiler på 80-tallet, sier Røstad.

HMS og sikkerhet står i fokus når Ove Erik Vika slipper til i samtalen. Han har gjennom en årrekke bygget opp systemer som ivaretar kvaliteten SR Group nå skal ut å selge til offshorekundene.

Tina Øversjøen og Anders Wiers ble med på lasset da SR Group overtok Panalpina sin basetransport. - Vi er glade for å få jobb i et selskap som vet hva denne transporten dreier seg om, sier Wiers.