Transport og Logistikk 2013: – Vårt beste program gjennom tidene

– Vårt beste program gjennom tidene– Jeg vil jeg påstå at årets konferanse vil bli den beste vi har arrangert så langt, sier Jo Eirik Frøise, direktør for Transport og Logistikk 2013. Han har kommet m...

Publisert Oppdatert

- Vårt beste program gjennom tidene

- Jeg vil jeg påstå at årets konferanse vil bli den beste vi har arrangert så langt, sier Jo Eirik Frøise, direktør for Transport og Logistikk 2013. Han har kommet med lignende uttalelser foran flere tidligere konferanser, men selv om Frøise er kjent for å snakke med store ord har han fått rett hvert år. Det får han sikkert i år også.

Transport og Logistikk har for lengst befestet sin posisjon som den største og viktigste konferansen for næringen her i landet. Slik det ligger an i skrivende stund, regner Jo Eirik Frøise og hans stab å ha hele 86 foredrag på agendaen. Foto: Henning Ivarson

Henning Ivarson

Årets konferanse arrangeres 21. og 22. oktober på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Som vanlig arrangeres den av Norsk Industri, NHO Logistikk og Transport, Norsk Havneforening og Logistikkforeningen.no. I fjor kom GS1 Norway og Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) inn som samarbeidspartnere og dette videreføres i år.

86 foredrag

Transport og Logistikk har for lengst befestet sin posisjon som den største og viktigste konferansen for næringen her i landet - flere mener sågar i hele Norden. I fjor samlet den 829 deltakere og 68 utstillere og Jo Eirik Frøise håper minst like mange i år.

Slik det ligger an i skrivende stund, regner Frøise og hans stab å ha hele 86 foredrag på agendaen. Det er med andre ord et svært stort prosjekt, både rent planleggings- og ikke minst gjennomføringsmessig. Frøise forteller at de har utarbeidet en dreiebok på nesten 60 sider. Den er basert på de siste års erfaringer og er til svært god hjelp.

Når det gjelder planleggingen av selve konferanseinnholdet forteller Frøise at de har gått bort fra den tradisjonelle programkomiteen til i stedet å arbeide inn mot fagområder.

- Det er ikke alltid det mest fruktbare å samle et stort antall mennesker rundt et bord. Vi har i stedet valgt å samle utvalgte personer som er interessert i sjø, i logistikk, i forskning etc og har en god dialog med dem. I disse mindre gruppene kommer det opp mange ideer og blant disse plukker vi ut noen som vi går videre med.

Konferansen har med årene fått et så godt renommé at det er enkelt å tiltrekke seg gode foredragsholdere - også de mange kapasitetene fra utlandet. Professor Omera Khan fra Hull Business School Institute of Logistics deltok i 2010 og var ikke vanskelig å be i år. Sammen med representanter fra blant annet Transportøkonomisk Institutt og SINTEF Teknologi og Samfunn vil hun delta i en sesjon hvor de siste nyhetene fra vil bli presentert.transport- og logistikkforskning

Det endelige programmet er ennå ikke helt på plass, men Frøise forteller at konferansen vil ha en sesjon om. Her er mange gode navn allerede på plass som foredragsholdere; Jarand Rystad, Managing Partner fra Rystad Energy, Felix H. Tschudi, styreformann i Tschudi Shipping Company, Tove Ormevik, Site Manager Sandnessjøen fra BP Norge AS, Kjell O. Johannessen, daglig leder i NCE NODE - Norwegian Offshore Drilling, Espen Andve, direktør for Seafront Logistics og Runar Hatletvedt, Managing Director for Northern Europe ASCO.logistikk innen olje og gass

vil også bli tatt opp. I denne sesjonen vil blant andre Christofer Carlsson, Country In-Store Logistics Manager i IKEA Norge, Stian Østrem, Head of Global Physical Logistics i Rolls-Royce Marine, Terje Østrem Karlsen, logistikkdirektør i Berggård Amundsen, Hans-Christian Wattum, logistikk- og systemkoordinator i Unicon Norway være på plass for å gi deg innblikk fra deres logistikk.Vareeierens krav til transporten

På vil man få presentert kundecases fra blant annet Consafe Logistics, KSD og Transvision. Konferansen vil også ta opp internasjonal med representanter fra flere store internasjonale transportbrukere.IT-sidenbest practice

Reforhandler NSAB

NSAB (Nordisk Speditørforbunds Allmenne Bestemmelser) er for tiden under reforhandling. Som representant for Norsk Industri er Jo Eirik Frøise en del av transportbrukersiden sammen med NHOs sjefadvokat Ingebjørg Harto. Han forteller at de så langt har hatt forhandlingsmøter i Norge og i Sverige og skal ha et i Danmark i juni. Status på NSAB vil være ett av temaene som vil bli tatt opp på konferansen under.Logistikkutfordringer

Fokus på jernbane

Nasjonal transportplan og SamferdselsLøftet er kjente headinger på Transport og Logistikk. Distribusjon av gods i by og flyfrakt vil også være å finne på årets agenda i tillegg til blant annet finansiering av infrastruktur samt drift og vedlikehold.

Sjøtransport hadde en sentral plass på fjorårets konferanse og vil ha det også i år.

- Det som er spennende er at vi kan risikere at havnene under konferansen har sin første virkedag under et nytt departement, sier Frøise. - Hvis det blir et regjeringsskifte er det mange som håper at havnene kommer under Samferdselsdepartementet.

Etter fjorårets svært vellykkede kampanje Velg sjøveien har en del aktører innen jernbanetransport gått sammen for å gjøre noe tilsvarende. Norsk Industri og NHO Logistikk og Transport har laget en godskampanje som vil være sentral på årets konferanse. Erling Sæther, direktør næringspolitikk i Norsk industri, har skrevet en rapport om hvilke utfordringer man har for å få godset tilbake på skinner og kampanjen vil bli markert både under åpningen av konferansen på utstillingen.

Work shop med ELUPEG-representanter

ELUPEG (European Logistics Users Providers and Enablers Group) er en organisasjon med 650 medlemmer som fronter samarbeid i logistikkjeden, blant annet samkjøring av distribusjon.

- De har bestemt å legge ett av sine fire årlige møter til konferansen og for første gang vil vi organisere work shops hvor våre konferansedeltakere vil få anledning til å sette seg ned sammen med ELUPEG-representantene og diskutere muligheten for tilsvarende samarbeid i Norge, forteller Frøise. På den måten vil man ha en unik anledning til å bli bedre kjent med store firmaer som Kimberly-Clark, Ford Motor, Sony, Panasonic, Honda, Renault-Nissan, Scania, HJ Heinz, Mills, Kelloggs, Mattel og Accenture.

Ny samferdselsminister?

Det har alltid vært et tungt politikerinnslag på Transport og Logistikk, og den avsluttende debatten anses av mange å være et av konferansens høydepunkter. Dersom årets stortingsvalg ender med et regjeringsskifte, vil muligens den nye regjeringen tiltre fredag 18. oktober mens konferansen åpner mandag 21. Komiteene vil kanskje være etablert, men trår høyst sannsynlig ikke sammen før på konferansens åpningsdag.

- Det blir nok litt hektisk for oss på tampen, fastslår Frøise.

Det har imidlertid aldri vært på tale å flytte tidspunktet på konferansen av den grunn, og han er temmelig sikker på at både en eventuell ny samferdselsminister og flere av medlemmene i den nye transportkomiteen vil dukke opp på Gardermoen.

- Både den administrative ledelsen i departementet og alle partier kjenner svært godt til konferansen, så jeg regner med at dette er en arena som vil bli prioritert, sier Jo Eirik Frøise, som avslutningsvis legger til at det allerede er mulig å melde seg på Transport og Logistikk 2013 på.www.konferanse.info

-----------

Ny faktabok til samferdselsdebatter

Norsk Industri og NAF har nylig gitt ut faktaboken "På riktig vei" med undertittelen "Et grunnlag for samferdselspolitisk debatt".

Den nye boken er et bidrag til å gjøre kunnskapen om veinettet og trafikkrelaterte tema lettere tilgjengelig for riks- og lokalpolitikere, tillitsvalgte, bedriftsledere og forbrukere.

- Mange politikere står i debatter og hevder mye. I denne boken har vi skrellet bort all politikk og sitter igjen med fakta. Alt som står i boken er kildebelagt, sier redaktør av boken, Jo Eirik Frøise.

Det er tredje gang han arbeider med boken som tidligere har utkommet i forbindelse med stortingsvalgene i 2005 og 2009. På riktig vei er blitt stadig tykkere med årene og årets utgave er på nær 300 sider. Dem er både lettlest og inneholder mange grafer og tabeller.

Utgiverne håper boken vil bidra til å danne et felles grunnlag for en konstruktiv samferdselsdebatt. Den er trykket i 3.500 eksemplarer og distribueres til samtlige stortings- og fylkespolitikere. Boken er gratis tilgjengelig for alle og kan fås ved å kontakte Norsk Industri eller NAF.

Lederen for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité Knut Arild Hareide fikk overlevert "På riktig vei" av NAF-direktør Stig Skjøstad (t.v.) og Jo Eirik Frøise som har vært redaktør for boken.

www.logistikk-ledelse.no © 2013