Valg av miljøvennlige transportformer: Norge desidert dårligst i Norden

Norge desidert dårligst i NordenMangelen på en pålitelig godsfremføring på jernbane er hovedårsaken til at Norge kommer desidert dårligst ut i Norden når det gjelder valg av miljøvennlige transportfor...

Publisert Oppdatert

Norge desidert dårligst i Norden

Mangelen på en pålitelig godsfremføring på jernbane er hovedårsaken til at Norge kommer desidert dårligst ut i Norden når det gjelder valg av miljøvennlige transportformer. Det kom frem da Tollpost Globe presenterte deler av tallene fra Nordisk Logistikkbarometer 2013 under årets Transport og Logistikk.

Markedsanalytiker Katrine Hansesætre i Tollpost Globe oppsummerte Nordisk Logistikkbarometer med følgende tre punkter; miljøkravene øker i alle land bortsett fra i Norge, samarbeid fører til høyere kjedeeffektivitet og prioritering av logistikkompetanse gir store konkurransefordeler. Foto: Kristian Hansen / Norsk Industri

Henning Ivarson

Nordisk Logistikkbarometer er utarbeidet av PostNord Logistics og bygger på en stor undersøkelse som ble gjennomført av Respons Analyse tidligere i år. For andre år på rad er 800 logistikkjøpere i Norden blitt spurt om fire parametre som mål på logistikkprestasjoner; miljø, kompetanse, relasjoner og kjedeeffektivitet.

Markedsanalytiker Katrine Hansesætre i Tollpost Globe viste til at det totalt i Norden er et økt fokus på miljøvennlig logistikk, og at miljøparameteren samlet sett er økt fra 31 til 45 poeng det siste året. I Norge gikk det opp fra 33 til 38 poeng, men vi ligger likevel langt lavere enn både Finland (47), Danmark (48) og Sverige (49). Hun forklarer at jernbaneproblemene er hovedårsaken til de norske resultatene. I fjor stilte 32 prosent av norske vareeiere krav om jernbanefremføring der det er mulig. I år var andelen blitt redusert til bare 20 prosent. Tilsvarende tall for Sverige og Finland er henholdsvis 27 og 30 prosent.

- Undersøkelsen dokumenterer at norske vareeiere vegrer seg for å be om at varene skal fraktes med tog, sier Ole Andreas Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i Tollpost Globe og styreleder i NHO Transport og Logistikk.

Miljøargumentet er ikke sterkt nok til å oppveie den risikoen man løper for at varen ikke skal komme frem i tide på grunn av problemer med jernbanen. Nå håper godsbransjen at den nye samferdselsministeren rydder opp.

Lite villige til å betale mer

Men et sviktende jernbanetilbud forklarer ikke alene det sviktende miljøfokuset her i landet. Kun 7 prosent av de norske transportkjøperne er villig til å betale 10 prosent høyere pris for å oppnå mer miljøvennlige transporter. Riktignok er bare 5 prosent av finske transportkjøpere villige til å gjøre det samme, mens i Sverige og Danmark er betalingsviljen vesentlig høyere med henholdsvis 13 og 16 prosent.

Norske bedrifter er også de minst villige i Norden til å endre hentetidspunkter og sendingsstrukturen for å oppnå en mer miljøvennlig transport. 36 prosent av de norske bedriftene og 37 prosent av de finske svarer at de er villige til det, mens endringsviljen er 51 prosent i både Danmark og i Sverige.

Målinger av egne utslipp er avgjørende for bevisstgjøring og endring innen bedriftenes miljøfokus. Andelen norske bedrifter som foretar målinger av sine miljøutslipp er imidlertid beskjedne 27 prosent, mot henholdsvis 40 og 37 prosent blant svenske og finske bedrifter.

www.logistikk-ledelse.no © 2013