PostNord Logistics:

Fem tradisjonsrike selskaper samlet under ett varemerke

Ved nyttår samlet 16 nordiske selskaper seg under ett varemerke – PostNord Logistics. Selskapet skal investere 700 millioner kroner i Norge de kommende fire årene. Det sier noe om ambisjonene her i landet, mener Robin Olsen, adm. direktør i PostNord Logistics AS. Han anser kampen om e-handelskundene som den viktigste i tiden fremover.

Den store kampen i Norden vil skje innenfor e-handel, og vinneren blir den som klarer å tilby den beste løsningen til forbrukerne for dette i Norden, sier Robin Olsen, tidligere administrerende direktør i Tollpost Globe AS, nå for PostNord Logistics AS. Foto: Henning Ivarson
Den store kampen i Norden vil skje innenfor e-handel, og vinneren blir den som klarer å tilby den beste løsningen til forbrukerne for dette i Norden, sier Robin Olsen, tidligere administrerende direktør i Tollpost Globe AS, nå for PostNord Logistics AS. Foto: Henning Ivarson
Publisert Oppdatert
Da vi snakket med Robin Olsen i midten av desember var han fortsatt administrerende direktør i Tollpost Globe AS. Men samme dag var PostNord Logistics-skiltet i ferd med å bli montert over hovedinngangen til selskapets hovedkontor på Alfaset i Oslo, og Olsen uttrykket at de så frem til navneskiftet som skulle skje et par uker senere.

- Vi har vært forberedt på dette i fem år og hele organisasjonen er klar. Vi er ferdig med depresjonene og har vært utålmodige den siste tiden, innleder Olsen.

Og at det har vært enkelte depresjoner er vel ikke så rart. For det er et ærverdig gammelt firmanavn som nå er borte og med røtter helt tilbake til etableringen av Tollpost a.s i 1926 og AS Globe International Transport & Spedition som ble etablert i 1951.

 

Tredoblet omsetning på ti år

Etter sammenslåingen av de to selskapene på 70-tallet var Tollpost-Globe i mange år et godt, men relativt lite selskap. Fra midten 90-tallet og utover var det stadige eierskifter; i 1995 overtok DanTransport 53 prosent av Tollpost-Globe og i 1998 de resterende aksjene. Året etter blir Tollpost-Globe solgt til DFDS Transport Group og endret navn til DFDS Tollpost-Globe. I forbindelse med at DSV overtok den landbaserte delen av DFDS Transport Group i år 2000 skiftet selskapet på nytt navn. Denne gang til Tollpost Globe, altså uten bindestrek. Deretter overtok Posten AB først 50 prosent av selskapet og i 2008 ble Tollpost Globe et heleid selskap av Posten AB.

Parallelt med dette hadde Tollpost Globe en kraftig økning i omsetningen - fra 1,2 milliarder i 2002 til å passere fire milliarder i 2013. Dermed vil PostNord Logistics AS fremstå som landets største enkeltstående logistikkselskap i Norge.

Hele PostNord Logistics hadde for øvrig en samlet omsetning på 13,4 milliarder svenske kroner i 2012. Selskapet har 8.000 medarbeidere, hvorav 2.000 i Norge og står for 100 millioner pakker og tre millioner paller hvert år.

Og når vi først er inne på tall skal det også nevnes at PostNord omsetter for 39 milliarder svenske kroner og er med sine 40.000 medarbeidere blant de største arbeidsgiverne i Norden. Konsernet ble dannet i 2009 da Post Danmark A/S og Posten AB gikk sammen. Det eies med 40 prosent av den danske staten og 60 prosent av den svenske. Det forelå en periode planer om en børsnotering, men dette er i følge Robin Olsen utsatt inntil videre.

 

Norden er hjemmemarkedet

PostNord anser hele Norden som sitt hjemmemarked og konsernet har ingen ambisjoner å satse utenfor dette geografiske området.

- De nordiske landene betraktes allment som ett felles logistikkmarked. Gjennom infrastrukturen og organisasjonen forstår vi det nordiske markedet bedre enn noen annen, sier Olsen.

Han legger imidlertid til at PostNord Logistics med sine 16 underliggende selskaper, hvorav fem i Norge, hadde et sterkt behov for ett felles varemerke.

 

Investerer 700 millioner i Norge

Sammenslåingen av Tollpost Globe, Harlem Transport, Byrknes Auto, Eek Transport og Mereco Transport har naturligvis også medført behov for en harmonisering og konsolidering av både drift og terminalstruktur. Etter oppkjøpene har PostNord Logistics rundt 40 terminaler og selskapet har en plan om å redusere antallet til 23.

1. juni innvies en ny terminal på Skei i Jølster. Den skal erstatte dagens terminaler i Førde, Stryn og Sogndal og vil i følge Robin Olsen gi selskapet et langt bedre produkt på Sogn og Fjordane.

Én måned senere er det innvielse av en ny 10.000 kvm stor terminal på Langhus som skal erstatte dagens avdelinger i Fredrikstad, Kolbotn og Berger. Det blir en terminal for omlasting av stykkgods, In-Night og partifrakt og som vil gi store synergier både på rikstransportene, In-Night-rutene og distribusjonen på Østlandet. Terminalen får daglige direkte trafikker til nesten alle øvrige avdelinger, og vil i følge Olsen bli et godt alternativ for kunder lokalisert syd for Oslo og en avlasting for terminalen på Alfaset.

- Totalt sett får vi økt kapasitet på Oslo. Alfaset skal rendyrkes til pakker og paller, mens Langhus vil bli en terminal for større gods, forteller Olsen.

Den tidligere Eek-terminalen på Berger er ganske ny og vil derfor ikke avvikles. Den skal i stedet bygges om til en termoterminal med en 1 000 kvm stor dagligvaredel og en 3.500 kvm stor fiskedel. Også her forventes det store synergier ved å kombinere biler og materiell innen termotransport til de tidligere selskapene Byrknes, Harlem og Tollpost Termo.

Totalt vil PostNord Logistics investere ca. 700 millioner kroner i Norge de neste fire årene.

- Det sier noe om ambisjonene i Norge, sier Olsen, som imidlertid raskt tilføyer at PostNord Logistics også investerer betydelig i Sverige og Danmark.

 

Tung satsing på e-handelstjenester

PostNord Logistics tilbyr både ordinære B2B-produkter som pakker, stykkgods og partifrakt så vel som ulike ekspresstjenester og termo som omfatter både dagligvare, fisk og varmegods. Oppkjøpene av Harlem og Byrknes har medført at selskapet i fjor omsatte for nærmere 700 millioner kroner i dette segmentet og er nå en klar nummer to på termo i Norge etter Bring Frigo.

Det fjerde produktområdet - og det som Olsen var klart mest interessert i å få frem - er e-handel.

- Nå er det viktig for oss å få promotert det nye firmanavnet vårt. Ikke bare blant landets 10.000 logistikkspesialister, men vel så mye blant resten av landets befolkning. Mange tror fortsatt at pakker og post kun kan sendes med Posten, fastslår Olsen.

Det er i hvert fall få vanlige nordmenn som visste at Tollpost - og nå altså PostNord Logistics - dekker 85 prosent av alle postkassene i Norge, seks dager per uke gjennom sitt samarbeid med aktører som Mediapost og Norpost som er store distributører av reklame og aviser. Gjennom dette nettverket tilbys levering av opptil to kilo tunge pakker direkte i postkasse.

Gjennom avtaler Tollpost Globe tidligere har inngått med både NorgesGruppen Ica og Coop, tilbys utlevering av opptil 35 kilo tunge pakker (MyPack) i 1 250 butikker. Olsen opplyser at de er på vei mot 1 400 utleveringspunkter, for øvrig det samme antallet som Posten har. Selskapet er derfor ikke avhengig av å få en avtale også med REMA1000 som Olsen sier de nå har en god dialog med. Det hadde imidlertid vært gunstig siden denne kjeden er alene om å ha butikker enkelte steder i landet.

Det tredje tilbudet til privatpersoner er levering av opptil 1.000 kilo tunge kolli på døren på dag- eller kveldstid.

- I dag står e-handelen for litt i overkant av fem prosent av all handel, men vi er overbevist om at den vil stå for en langt høyere andel om bare få år. Mange butikker vil endre form og bli mer show room. Vi forbrukere vil ikke ta med oss varene fra butikken og forventer i stadig større grad å få levert varene direkte i postkassen eller på døren.

Postmonopolet ryker i 2017 og Olsen opplyser at de da selvfølgelig vil være posisjonert for det. Han legger imidlertid til at det er lite interessant siden det kun gjelder brev under 50 gram som representerer et marked i kraftig nedgang.

- Men å komme til postkassene for å levere pakker og andre ting er imidlertid veldig interessant og det er ikke konsesjonsbelagt. Den store kampen i Norden vil derfor skje innenfor e-handel, og vinneren blir den som klarer å tilby den beste løsningen til forbrukerne for dette i Norden.

Etter at Posten fikk konkurranse fra MyPack har prisene falt med mellom 20 og 30 prosent. Til glede for forbrukeren og samtidig en viktig faktor for at netthandelen har økt så kraftig som den har gjort.

 

Omfattende re-branding

Navneskiftet til PostNord Logistics medfører at hele 8 000 kjøretøyer og et stort antall containere må omprofileres. Norge var det siste landet i Norden som startet med dette, men allerede i desember hadde 200 norske biler blir foliert med den litt omdiskuterte blåfargen. Ved nyttår kunne 800 norske terminalarbeidere og like mange sjåfører ta på seg nye uniformer levert av Blåkläder. Nå i løpet av januar vil alle MyPack-punktene være omprofilert til PostNord Logistics pakkeutlevering og 22 terminaler være omprofilert. I løpet av mars skal de nye skiltene på alle terminalene være oppe.

Navneskiftet medfører at hele 8 000 kjøretøyer og et stort antall containere må omprofileres. Foto: Henning Ivarson
Navneskiftet medfører at hele 8 000 kjøretøyer og et stort antall containere må omprofileres. Foto: Henning Ivarson