Bemanningsplanlegging: Medarbeidere booker arbeidsoppgavene – hjemmefra

Medarbeidere booker arbeidsoppgavene – hjemmefraProPlanning, ProMarks bemanningsmodul fra Mark Information har fått ny funksjonalitet som blant annet gir mulighet for at medarbeideren selv kan koble s...

Publisert Oppdatert

Medarbeidere booker arbeidsoppgavene - hjemmefra

ProPlanning, ProMarks bemanningsmodul fra Mark Information har fått ny funksjonalitet som blant annet gir mulighet for at medarbeideren selv kan koble seg opp på systemet hjemmefra og booke seg inn på ledige arbeidsoppgaver.

ProPlanning bidrar til å øke effektiviteten, optimalisere bemanningsprosessen og øke tilfredsheten blant de ansatte til Holmen AB. Holmen Paper Braviken ligger utenfor Norrköping og er en av verdens mest produksjonseffektive papirfabrikker med en produksjonskapasitet på 750.000 tonn pr år. Illustrasjonsfoto: Holmen / Lasse Modin

ProPlanning hevdes å være et svært godt verktøy for å øke effektiviteten i planleggingsprosessen. Det skal gi en enkel og samlet oversikt over alle ansatte i ett samlet system, som inkluderer hvem som er hvor, med hvilke kvalifikasjoner og hvem som er fraværende. I tillegg gir løsningen mindre bruk av overtid og brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og med den nye funksjonaliteten kan medarbeiderne selv booke seg selv inn i systemet.

Enkelt, fleksibelt og dynamisk

Bemanningsplanlegging skal være enkelt, fleksibelt og dynamisk. Det er en av hjørnesteinene for å drive et moderne selskap på en effektiv måte, særlig i en tid hvor verden stadig kjemper mot virkningene av dårlige økonomiske tider. Men uansett hvor godt man planlegger, vil det alltid oppstå uforutsette hendelser. Derfor er tilpasning, optimalisering og evnen til alltid å ha de riktige ressursene på riktig sted, det konkurransefortrinnet som virkelig kan utgjøre forskjellen.

Det er nettopp dette Mark Information mener å levere med ProPlanning. Løsningen viser de forskjellige utfordringer på et oversiktlig skjermbilde - inkludert driftsstans på maskiner, manglende materialer, en syk medarbeider eller noe annet - og oppgir samtidig hvilke verktøy som står til rådighet, slik at man effektivt kan planlegge oppgaven på nytt.

Holmen prøver ny funksjonalitet

Holmen AB er en av Sveriges største produsenter innenfor papirvarer, energi og skogbruk. Konsernet består av Holmen Paper, Holmen Timber, Holmen Skog, Holmen Energi og Iggesund Paperboard, og hadde i fjor en samlet omsetning på 17,8 milliarder svenske kroner.

Holmen har med stort hell benyttet andre moduler fra ProMark, og selskapet var kommet til den erkjennelse at det hadde ytterligere behov for å løse problemene med manglende oversikt, tidkrevende og lite fleksible planleggingsprosesser og for stor bruk av overtid.

Derfor inngikk Holmen et samarbeid med Mark Information om å teste ny funksjonalitet, som blant annet gir mulighet for at medarbeideren selv kan koble seg opp på systemet hjemmefra og booke seg inn på ledige arbeidsoppgaver. Så langt er brukerne godt fornøyd med løsningen.

- Vi har fått god kontroll over tilgjengelige medarbeidere og kan dermed ressursplanlegge effektivt, hvilket gir anledning til fordeling av overtid på flere personer, samt at man unngår brudd på forskriftene, forteller Patrik Hjelm, personalansvarlig i Holmen Paper.

Han legger til at bedre bruk av medarbeiderne også har ført til redusert fravær, sikrer fremtidige besparelser og ikke minst gir det mer motiverte og fornøyde medarbeidere.

www.logistikk-ledelse.no © 2013