Dårlig betalingskultur hindrer vekst for globale virksomheter

MasterCard og Basware frigjør kontantstrømmen og forbedrer punktlige B2B-betalinger med ny løsning

Tre av fire virksomheter ser på betalingsutsettelser som normal praksis, og dette skader spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB). Foto: Wikimedia
Tre av fire virksomheter ser på betalingsutsettelser som normal praksis, og dette skader spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB). Foto: Wikimedia
Publisert Oppdatert
- Når tre av fire bedrifter har mer enn 50 leverandører og om lag to tredjedeler sender og mottar mer enn 100 fakturaer i måneden vil en kultur for sene betalinger ha påvirkning på både enkelte organisasjoner og økonomien som helhet, sier konsernsjef i Basware, Esa Tihilä.
- Når tre av fire bedrifter har mer enn 50 leverandører og om lag to tredjedeler sender og mottar mer enn 100 fakturaer i måneden vil en kultur for sene betalinger ha påvirkning på både enkelte organisasjoner og økonomien som helhet, sier konsernsjef i Basware, Esa Tihilä. Foto: Photographer:Sami Kulju
- Mer enn noen gang er globale bedrifter avhengige av et stadig mer komplekst globalt nettverk av partnere og distributører, og evnen til å samhandle effektivt er nøkkelen til å få delta i et rikt og globalt økosystem, sier Hany Fam, President i MasterCard Enterprise Partnerships.
- Mer enn noen gang er globale bedrifter avhengige av et stadig mer komplekst globalt nettverk av partnere og distributører, og evnen til å samhandle effektivt er nøkkelen til å få delta i et rikt og globalt økosystem, sier Hany Fam, President i MasterCard Enterprise Partnerships. Foto: Mykel M Nicolaou [email protected]

Over halvparten (57 prosent) av de internasjonale virksomhetene som deltok i Basware og MasterCards undersøkelse innrømmet og ha bevisst utsatt betalingen til sine leverandører i løpet av de siste 12 månedene.

Funnene understreker en dårlig betalingskultur da også tre av fire virksomheter ser på betalingsutsettelser som normal praksis, og dette skader spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB).

Basware Pay

For å gjøre slutt på denne syklusen har Basware og MasterCard introdusert Basware Pay. Dette er en løsning som kobler kjøper og leverandørers betalingsprosesser og muliggjør full utnyttelse av arbeidskapitalen. Den gir kjøpere bedre håndtering av kontantstrømmen og gjør at leverandører blir betalt raskere.

- Når tre av fire bedrifter har mer enn 50 leverandører og om lag to tredjedeler sender og mottar mer enn 100 fakturaer i måneden vil en kultur for sene betalinger ha påvirkning på både enkelte organisasjoner og økonomien som helhet, sier konsernsjef i Basware, Esa Tihilä.

- Selv om et visst nivå av kontantlagring kan være forståelig i vårt finansielle klima reflekterer det ineffektive prosesser og en svak praksis. Bedrifter har et ansvar for seg selv og deres distribusjonskjede for å frigjøre verdier og holde pengeflyten gående, fortsetter Tihilä.

Global betalingsløsning

Ved å bygge på deres eksisterende samarbeid har Basware og MasterCard kombinert deres ekspertise og evner for å lansere Basware Pay - en ny innovasjon utviklet for å optimalisere arbeidskapital. Basware Pay utvider verdien av behov til betalings-prosessen ved å gi en unik global betalingsløsning. Løsningen kobler distributørens og kjøperens betalingsprosess via Basware Commerce Network. Leverandørens faktura blir sent gjennom dette nettverket, og når den blir godkjent av kjøperen blir fakturaen klar for betaling gjennom et virtuelt MasterCard kontonummer. Leverandøren får da en tidsnok betaling mens kjøperen har utvidede betalingsbetingelser. Med bruk av dette nettverket kan begge parter få fordeler fra utfyllende oppgjørsdata og full prosess- og betalingssynlighet - noe som igjen fører til mindre komplikasjoner vedrørende betalingen.

- Mer enn noen gang er globale bedrifter avhengige av et stadig mer komplekst globalt nettverk av partnere og distributører, og evnen til å samhandle effektivt er nøkkelen til å få delta i et rikt og globalt økosystem, sier Hany Fam, President i MasterCard Enterprise Partnerships.

- Integrering av fakturerings- og betalingsprosesser kan ta friksjonen ut av systemene og bedre den totale økonomien. Ved å kombinere MasterCards globale nettverk og innovative teknologi med Baswares bransjeledende kjøp til betalings-plattform er potensialet stort for å muliggjøre transformative endringer, fortsetter Fam.

Om undersøkelsen

Over 1000 strategiske beslutningstakere i Australia, Europa (deriblant Norge) og USA deltok i "Creating Payment Energy"-studiet. Resultatene viser spenningen mellom kapitalstyringen og effektive betalingsprosesser. Her er noen av de viktigste funnene:

  • Selv om det store flertallet (88 prosent) av respondentene var enige om at distributørene burde betales umiddelbart, viste det seg at over halvparten (57 prosent) innrømmet å ha utsatt betalinger til disse i løpet av de siste 12 månedene
  • Tre av fire (74 prosent) av beslutningstakerne tror utsatte betalinger er et kjensgjerning i forretningslivet og vil alltid forekomme selv om 90 prosent erkjenner at betalingsutsettelser har store konsekvenser for bedrifter, som evnen til å betale sine ansatte eller at det reduserer investeringsmulighete
  • To tredjedeler (67 prosent) innrømmet at de har brukt betalingsbetingelser som en strategisk spak for å bidra til å styre kontantstrømmen
  • Kun én av fire bedrifter har svært automatiserte prosesser for å håndtere betaling effektivt.

Last ned undersøkelsen