ASKO

Effektivt plukk med 350 truckterminaler og over 1.000 håndterminaler

Driftsinntektene til NorgesGruppens engrosvirksomhet, ASKO, endte i fjor på over 48 milliarder kroner. – Uten bruk av svært moderne IKT-systemer og effektive vareplukkløsninger hadde vi ikke vært der vi er i dag, påpeker Tommy Strøm, IT-ansvarlig hos ASKO Øst på Vestby.

Lageroperatør Dag Erik Børnich hos ASKO Øst på Vestby.
Lageroperatør Dag Erik Børnich hos ASKO Øst på Vestby.
Publisert Oppdatert

NorgesGruppen er landets største handelshus. De samlede driftsinntektene i fjor var på hele 67,4 milliarder kroner, og NorgesGruppen er den klart største aktøren i det norske dagligvaremarkedet med 39,3 prosent markedsandel i fjor.

ASKO er NorgesGruppens engrosvirksomhet og har ansvaret for den totale vareflyten fra produsent til sisteleddet innenfor markedssegmentene dagligvaredetalj, storhusholdning, kiosk- og servicehandel. ASKOs største lager er på Vestby. I tillegg er det 13 regionlager spredd over hele landet.

- Vestby er vår kraftigst voksende enhet innen produksjon, logistikk og transport, sier Strøm. Han kan fortelle at ASKO i flere år har benyttet teknologi- og vareplukkløsninger fra Lexit Group Norway med stor suksess.

- Bare her i Vestby benytter vi 42 truckterminaler og over 300 håndterminaler fra Lexit. På landsbasis benytter ASKO 350 truckterminaler og mer enn 1.000 håndterminaler.

Formidabel teknologiutvikling

Strøm har arbeidet for ASKO i over 20 år med IT som spesialfelt. Han har opplevd en formidabel teknologiutvikling fra manuell vareplukk til stemmebasert plukk, bruk av avanserte hånd- og truckterminaler til etikettskrivere.

- Vi har beveget oss bort fra mer eller mindre «steinalderverktøy» til moderne logistikk- og transportsystemer. Det har økt lagereffektiviteten i alle ledd. På begynnelsen av 1990-tallet var vi en del av Torgersen Engros. Den gang var vareplukket på lageret 800 millioner kroner i året med 100 medarbeidere. I dag er vareplukket for ASKO Øst på 11 milliarder kroner i året med tilnærmelsesvis lik bemanning som under Torgersen-perioden. En vesentlig årsak til dette er bruk av markedets beste IKT-systemer, understreker han.

Han legger til at ASKO har hatt et tett samarbeid med Lexit siden midten av 1990-tallet.

- De er vår viktigste samarbeidspartner innen vareplukkteknologi, som omfatter håndterminaler, truckterminaler og etikettskrivere. Vi har investert flere millioner kroner i slikt utstyr for å betjene våre kunder på en optimal måte.

Truckterminalene fra Lexit har integrert skanner og tastatur som er montert i truckens kjøreretning. En distanseskanner med en rekkevidde på tre til fem meter forenkler henting av paller på lager og oppstillingsområder.

- Truck- og håndterminaler følger operativsystemet Windows. De håndterer sammenstillingsoppgaver, nedtaking og innkjøring på lager. Informasjonen fra truck- og håndterminalene overføres elektronisk inn i IMI slik at serviceavdelingen får umiddelbar informasjon om plukkstatus eller vareinnkjøring, forteller Strøm.

Håndterminaler benyttes av ASKOs lageroperatører.

- De innhenter informasjon om vareomplassering, leter etter ledige plukkplasser og kan benytte terminalene til varetelling. De kan også sjekke varelinjer for støt- eller plukkplasskontroll, sier Strøm. Han legger til at vareplukk skjer med stemmegjenkjenning (Pick-by-Voice).

- Når operatørene har avsluttet sine plukkoppgaver, får de automatisk utskrift fra forhåndsdefinerte skrivere som er utplassert på forskjellige lagerlokasjoner. Dermed har de full oversikt over hvor mange etiketter som skal påføres hver pall.

Etikettprintere fra Lexit benyttes på ytterforpakninger og distribusjonsforpakning (D-Pak) og til mindre detaljvarer. Ferdig plastinnpakkede paller merkes med etikettskrivere og benyttes også til hyllemerking.

- Vi er helt avhengig av etikettskriverne i våre logistikk- og transportoperasjoner, sier Strøm.

For øvrig benytter 200 av ASKO Øst sine lastebilsjåfører håndterminaler for innmelding av vareleveranser.

Tøff behandling

Håndterminalene til ASKO Øst utsettes for tøff behandling. Noen ganger ramler de i betonggulvet eller blir overkjørt av trucker. I slike tilfeller må de enten repareres eller fornyes.

- Tekniske problemer eller driftsstans på utstyr kan få dramatiske følger for oss. Hver uke omsetter vi for 250 millioner kroner. Driftsstans på noen få timer kan beløpe seg til flere millioner kroner. Utstyret fra Lexit er avgjørende for å unngå nedetid. Vi har derfor inngått en altomfattende maskinparkavtale som omfatter skader på terminaler og etikettskrivere.

- For å unngå driftsstans må ASKO ha et driftssikkert og robust utstyr som tåler tøffe påkjenninger, sier forretningsutvikler Svein Degenes Lauritsen i Lexit Group Norway AS. - For å sikre seg mot dette har ASKO en egen terminalpool. Reparasjonstiden på håndterminaler tar normalt tre til fem dager mens den for truckterminaler er noe lengre,. Han kan fortelle at Lexit har et bufferlager med utlånsterminaler og nødvendig back-up utstyr for å sikre kunden mot uforutsette hendelser.

Ledelsesansvar

ASKO er i kontinuerlig forandring. På spørsmål om hvor viktig det er å forankre IT-strategien hos ledelsen i selskapet, svarer Strøm:

- Den er helt avgjørende. Uten deres engasjement hadde vi aldri vært der vi er i dag. De fleste av våre konkurrenter benytter samme produksjonssystemer med truck- og håndterminaler og etikettprintere. Vår styrke er at vi sammen med Lexit fra dag én har tilpasset løsningene til våre behov. Effektiv lagerplukk og riktig utnyttelse av trucker og lastebiler, er også viktig for å nå våre ambisiøse miljømål, avslutter Strøm.

- I dag er vareplukket for ASKO 12 milliarder kroner i året med tilnærmelsesvis lik bemanning som under Torgersen perioden. En vesentlig årsak til dette er bruk av markedets beste IKT-systemer, herunder løsningene fra Lexit, sier IT-ansvarlig Tommy Strøm (t.h.) hos ASKO Øst på Vestby. Her sammen med forretningsutvikler Svein Degenes Lauritsen i Lexit Group Norway AS.
- I dag er vareplukket for ASKO 12 milliarder kroner i året med tilnærmelsesvis lik bemanning som under Torgersen perioden. En vesentlig årsak til dette er bruk av markedets beste IKT-systemer, herunder løsningene fra Lexit, sier IT-ansvarlig Tommy Strøm (t.h.) hos ASKO Øst på Vestby. Her sammen med forretningsutvikler Svein Degenes Lauritsen i Lexit Group Norway AS.