Planlegging av forsyningskjeden:

Få er fornøyd med programvaren sin

Få bedrifter er fornøyd med sin programvare for planlegging av forsyningskjeden. Samtidig ser de store muligheter. 40 prosent mener de trenger tilleggsmoduler for å oppnå gode resultater. 30 prosent sier de vil gjøre betydelige investeringer i nye systemer de neste par årene.

I Supply Chain Benchmark Study 2014 kommer det blant annet frem at respondentene ser behovet for at programvaren skal passe bedre med sine forretningsbehov og mer fleksibilitet i modellering. Foto: Crestock
I Supply Chain Benchmark Study 2014 kommer det blant annet frem at respondentene ser behovet for at programvaren skal passe bedre med sine forretningsbehov og mer fleksibilitet i modellering. Foto: Crestock
Publisert Oppdatert
- Mange selskaper ser på en integrert og sammenkoblet plan for forsyningskjeden, sier Fredrik Kallevig, daglig leder i Cognizant Technology Solutions Norway AS.
- Mange selskaper ser på en integrert og sammenkoblet plan for forsyningskjeden, sier Fredrik Kallevig, daglig leder i Cognizant Technology Solutions Norway AS. Foto: Moment Studio

Dette kommer frem i Cognizants Supply Chain Benchmark Study 2014.

Mer enn 300 ansatte som jobber med forsyningskjeder ble intervjuet, herunder ledere i selskaper som Unilever, Intel, Johnson & Johnson, Pfizer, Procter & Gamble og Philips Electronics.

Ut fra resultatene i undersøkelsen kan Cognizant identifisere fem trender som for tiden driver markedet for planlegging av forsyningskjeden:

1. Få integrerte planleggingsmiljøer

Bare rundt åtte prosent av bedriftene oppgir at de allerede har et godt integrert planleggingsmiljø. Under 10 prosent opplever at de har mestret top-down og bottom-up planlegging godt. Men 22 prosent av de undersøkte bedriftene har i stor grad usammenhengende planleggingsmiljøer.

2. Ser stort potensiale

Flertallet av selskapene ser store muligheter for optimalisering i planlegging av:

  • nøyaktighet når det gjelder å forutse prosessene (61 prosent)
  • Sales & Operations Planning (S & OP) prosesser (59 prosent)
  • integreringen av planlegging og gjennomføring (51 prosent)

De ser på S & OP-prosesser og integrering av planleggingen av forsyningskjeden på tvers av virksomheten som den beste muligheten for forbedring.

3. Forventer høyere investeringer i Supply Chain Planning

Selv etter to år med store oppgraderinger eller kjøp av nye systemer, oppgir nesten 30 prosent av selskapene i undersøkelsen at de forventer å gjøre betydelige investeringer i planprosesser og teknologi for forsyningskjeden.

4. Behov for mer fleksibilitet

Respondentene er generelt ikke veldig fornøyd med sin eksisterende programvare for planlegging av forsyningskjeden. De ser behovet for at programvaren skal passe bedre med sine forretningsbehov og mer fleksibilitet i modellering.

Mer enn 40 prosent mener de trenger ekstra moduler for å få jobben gjort. 44 prosent av respondentene erkjenner at de ikke fullt ut utnytter de funksjonene og mulighetene som finnes i deres programvare. Og 35 prosent mente at deres programvare ikke er godt integrert.

5. Betydningen av synliggjøring

Mer enn 53 prosent av bedriftene ser bedre synliggjøring av forsyningskjeden som betydelig forbedring i planleggingsprosessen. Men synliggjøring kommer vanligvis fra interne systemer samt fra planlegging og gjennomføring med handelspartnere.

Nær sanntidsinformasjon vil føre til at operativ planlegging og gjennomføring flettes sammen i en dynamisk prosess. For å etablere dette, må selskapene knytte bedre synlighet med bedre beslutningsprosesser.

Integrert og sammenkoblet plan for forsyningskjeden

- Resultatene viser at bedrifter ser etter måter å forbedre sine planleggingsmiljøer og er mer enn villige til å investere i det. Heller enn en skrittvis tilnærming, som har vært vanlig til nå, ser mange selskaper på en integrert og sammenkoblet plan for forsyningskjeden, sier Fredrik Kallevig, daglig leder i Cognizant Technology Solutions Norway AS.

En integrert tilnærming gir riktig informasjon til riktig tid og kan brukes til å forbedre hele forsyningskjeden og gi en plattform for samhandling gjennom forsyningskjeden og virksomheten forøvrig.

- Dette gir bedriftene synlighet, fleksibilitet og informasjon som kan benyttes til å forbedre hele forsyningskjeden. Et integrert planleggingsmiljø er viktig for å oppnå konkurransefordeler gjennom en velfungerende forsyningskjede, fortsetter Kallevig.

Last ned Supply Chain Benchmark Study 2014.