Forretningssystemer 2014: Ideell arena – med enkelte innkjøringsproblemer

Etter å ha arrangert konferanser om forretningssystemer i Sverige siden 2004 og i Danmark siden 2009, ble Forum4iT for første gang arrangert i Norge i forrige måned. Til tross for litt lavere oppslutning enn forventet var arrangøren godt fornøyd med debuten her i landet. Også de fleste utstillere som vi snakket med mente Forum4iT er en ideell arena for å fronte sine produkter og løsninger, men som likevel var preget av enkelte innkjøringsproblemer.

Arrangøren av ""Forretningssystemer 2014"" forventet over 200 deltakere, men det endte med 130. Foto: Trond Schieldrop
Arrangøren av ""Forretningssystemer 2014"" forventet over 200 deltakere, men det endte med 130. Foto: Trond Schieldrop
Publisert Oppdatert

Ideell arena

De fleste utstillere som Logistikk & Ledelse har snakket med mener Forum4iT er ideell arena for å fronte sine produkter og løsninger.

Utstillerne etterlyste derimot større og bedre egnete møtelokaler. Likeledes savnet man sitteplasser for både besøkende og utstillere, og flere var misfornøyd med de lange køene som bygget seg opp under lunchen. Dette må arrangørene gripe fatt i fremfor neste års Forum4iT.

SI-Data: Vertikalløsninger

- Under Forum4iT frontet vi våre forretningsapplikasjoner mot produksjon, handel og industri, bil og motor for potensielle kjøpere, sier salgsansvarlig for handel og industri Thor Steinar Haaseth i SI-Data AS. Han kan fortelle at SI-Data er Norges eldste Microsoft Dynamics NAV leverandør og ledende med sine vertikaler mot bilbransjen.

- Det som særpreger oss sammenliknet med konkurrerende løsninger er vår styrke innen Microsoft Dynamics NAV vertikaler. Når det gjelder messen var vi lite imponert over utstillingslokalene som var for trange og lite egnet til å presentere våre produkter/løsninger. Publikumsoppslutningen var på høyde med Forretningssystemer 2013 som var for akademisk og for lite leverandørvennlig. Under Forum4iT ga leverandørene og arrangøren korte og informative innlegg om markedstrender, produkter og løsninger. Vi henvendte oss direkte til potensielle kunder og har fått noen forespørsler som vi vil bearbeide i etterkant. Vi vurderer allerede nå å delta på neste års konferanse.

Pilaro: Må gjøre grep

- Vi deltok på Forum4iT for å synliggjøre våre produkter overfor potensielle kunder, sier salgs- og markedssjef Jon Fromreide i Pilaro AS. Han kan fortelle at de har fått en del kundeleads som vil bli bearbeidet i etterkant.

- Pilaro er kjent for sine bransjeløsninger mot produksjon, faghandel og prosjektorientert virksomhet. Et annet viktig satsingsområde er CRM og BI-løsninger. For Pilaro var messeområdet for trangt og lite egnet til å presentere produkter og løsninger. Derfor bør arrangøren gjøre grep slik at lokalitetene tilpasses utstillernes behov. I løpet av konferansen holdt vi et foredrag om smidige løsninger basert på Pilaro ProPlanner. Med noen enkle grep fra arrangøren vil vi delta på neste års arrangement.

Advania: Fokus på Retail

- Messen har gitt oss faglig påfyll samtidig som vi har utvekslet erfaringer med andre utstillere. Vi traff en del potensielle kunder som vi vil følge opp i etterkant, sier Jesper Madsen, Business Manager Retail og regionsjef for Sandefjordområdet i Advania.

- Her fikk vi innblikk i hva som rører seg i markedet av forretningssystemer, og vårt hovedfokus på messen var Retail løsninger. Vi har snappet opp en del informasjon om hva våre konkurrenter gjør på dette området. Et 30-talls leverandører knivet om kunders oppmerksomhet. Kundeoppslutning var lavere enn forventet, noe som kan skyldes for trangt og uoversiktlig utstillingsområde. De faglige innslagene fra leverandør og arrangør var derimot meget bra. Vi har planer om å delta på neste års arrangement.

Xledger: Ekte webbasert ERP

- Vi har i flere år hatt gode relasjoner til HerbertNathan i Sverige og deltatt på flere av deres messer der. Forum4iT, som nå ble arrangert for første gang i Oslo, er en relevant arena for oss, sier Gaute Tinnes-Rimehaug, direktør salg og Go-To Market i Xledger AS. - Våre økonomi- og logistikkløsninger retter seg primært mot mellomstore og store bedrifter. I Sverige er vi med på 60-70 prosent av ERP-anskaffelser som rådgis av HerbertNathan. På messen holdt vi en kort presentasjon om ekte webbasert ERP og hvilke fordeler det gir. Markeds- og forretningsmodellene endrer seg hele tiden med endring i forretningsmodeller, oppkjøp, salg og fusjoner. Vår erfaring er at strategiske endringer krever endring i prosesser og systemer, og at de viktigste begrensingene ofte er knyttet til systemer. Med et ekte webbasert ERP-system er implementeringstid og kostnad en tredjedel sammenliknet med tradisjonelle ERP-systemer. Webbasert ERP gir også store fordeler for ledere som alltid har oppdaterte tall og styringsinformasjon tilgjengelig. Alle kunder er på samme applikasjon, software og hardware, noe som gir store fordeler i forhold til effektivisering av drift.

Jakob Hatteland Computer: RamBase Business Center

- Vi deltok på Forum4iT fordi Forretningssystemer 2014 med Bo Hjort Christensen i juni ble skrinlagt, sier salgssjef Olaf-Magnus Olsen i Jakob Hatteland Computer. - Inntrykket vi sitter igjen med er at utstillingslokalene var for trange til å huse over 30 utstillere. Som ny messearrangør var det noen innkjøringsproblemer, noe vi forventer blir endret til neste års arrangement. Med RamBase presenterte vi nyheter innen service/ offshorebransjen og RamBase Business Center. Våre RamBase-kunder kan invitere sine kunder inn på dette grensesnittet slik at de får ordre-, dokumentasjon- og leveransestatus. Her kan kundene selv gå inn og sjekke status på sine ordrer med tilhørende dokumenter og status på ordre fra behandling er påbegynt, sendt og betaling er utført. Samt kontoopplysninger om fakturaer som er sendt og hva som er lagt til betaling på sine Løsningen har et intuitivt grensesnitt som forenkler konfigurering av bilder og layout.

- Til tross for lavere oppslutning enn forventet, var majoriteten av de som besøkte oss representanter for selskaper som vurderer å gå til anskaffelse av nytt forretningssystem, sier messeansvarlig Tom Olberg.

Både Jonas Andersson, som er arkitekten bak Forum4iT og Herbert Nathan i Herbert Nathan & Co, som er sponsor og innholdsleverandør til konferansen, deler Olbergs synspunkter.

- Det tar tid å bygge opp et nytt messekonsept fra bunnen av. Vår styrke er at vi knytter leverandører og potensielle kunder tettere sammen med korte presentasjoner og utstillinger. Lange teoretiske avhandlinger om marked, trender og systemer har vi derfor utelatt, understreker de.

HerbertNathan & Co er et konsulent- og rådgivningsselskap der Andersson og Olberg er partnere. HerbertNathan er sponsor og innholdsleverandør for Forum4iT.

- Hensikten med vår virksomhet er å gi brukerne god informasjon om forretningssystemer, sier Nathan. - Vår møteplass er med på å øke brukernes forståelse av hvilke systemer som er tilgjengelig. Når det er sagt, er det ingen kunder som går herfra med en leverandøravtale. Det er mye arbeid som gjenstår før de er i mål. Derfor må bedriftene på forhånd beskrive sine behov og få et knippe av leverandører til å presentere sine løsninger før de gjør et valg, påpeker Nathan.

Behov for en nøytral møteplass

Andersson har arrangert Forum4iT i Sverige med stor suksess i en årrekke.

- Allerede før millenniumskiftet registrerte vi i Sverge et stort behov for en møteplass der kunder og leverandører kunne bygge relasjoner. Det manglet et forum for innhenting av kunnskap om alt fra nyheter og trender. Etter hvert økte kompleksiteten i forbindelse med implementering av forretningssystemer og behovet økte ytterligere. I 2004 etablerte vi Forum4iT som en engangshendelse, men responsen ble så stor god at vi til nå har kjørt det i elleve år. På hvert arrangement har vi hatt mellom 200 og 400 besøkere som innhenter viktig informasjon i sitt videre arbeid med å velge nytt forretningssystem.

HerbertNathan legger til at Forum4iT har kjørt tilsvarende messer i Danmark siden 2009.

- Vi ble inspirert av de positive erfaringene fra Sverige. Hvert annet år fra 2011 til 2013 har arrangementet vært en ubetinget suksess.

I kø for nye systemer

Etter syv til ti år må de fleste virksomheter gå til anskaffelse av nytt forretningssystem.

- I Norge er det ca. 70 000 bedrifter som i større eller mindre grad er avhengig av et forretningssystem. Årlig er det flere enn 1 000 virksomheter som er kommet i den situasjonen at de enten må bytte eller oppgradere sine løsninger. Derfor er det behov for vår møteplass, sier Olberg, som legger til at de allerede i gang med neste års oppfølger.

Informasjonsutveksling

På spørsmål om hva som skiller Forretningssystemer 2014 fra det opprinnelige konseptet med akademisk tilnærming, svarer Andersson:

- Med vårt konsept har kunder og leverandører større mulighet til informasjonsutveksling. For leverandører er det enklere å danne seg et bilde av hva kunden etterspør. Vi har stor respekt for andre messekonsepter, men mange av dem er for høyttravende. Tilhørerne hører på intensive forelesninger i to dager, men får liten tid til å etablere kontakt med leverandørene. En slik relasjon er ekstremt viktig for at kundene kan gjøre riktige valg. Kundene skal kjøpe et system som skal vare i 10-15 år. På Forum4iT får de anledning til å treffe, møte og diskutere aktuelle problemstillinger med leverandørene. De har ikke behov for å få tredd en lærebok om forretningssystemer nedover hodet, men å forstå fordelene av systemene som presenteres.

- På messen hadde vi 30 break-out sesjoner der kundene ble bedre kjent med leverandørenes løsninger, prosjekter og produkter. Vi tar dem med på laget ved å presentere systemene på en folkelig måte som gir dem bedre kunnskap i prosessen med å velge nytt forretningssystem, understreker Nathan.

Delfinansiering

- For å kunne arrangere Forum4iT var vi avhengig av at leverandørene var med på delfinansieringen, sier Olberg. - Til gjengjeld fikk leverandørene tilstrekkelig med tid sammen med potensielle kunder. Under Forretningssystemer 2013 var det lite rom for å eksponere og utbyttet sto ikke i forhold til den innsatsen leverandørene la ned på forhånd. Det var kun i pausene de hadde mulighet til å fronte sine løsninger. Hos oss er HerbertNathan pauseprogrammet og ikke leverandørene. Vi hadde et høyere ambisjonsnivå enn de 130 som var på messen. Majoriteten av de som besøkte arrangementet var selskaper som vurderer å gå til anskaffelse av nytt ERP-system. Behovet er stort for vårt konsept i og med at den andre konferansen har gått i dvale.

Lav investeringstakt

Selv om selskaper tradisjonelt har byttet sitt forretningssystem hvert syvende år, forteller Andersson at de siste årene har vært preget av lav investeringstakt på grunn av pressede konjekturer.

- Det var mange som skiftet system før årtusenskiftet og flere burde derfor ha gjort det igjen i 2008/2009, men det skjedde ikke. Fortsatt er det mange som er i ventemodus. Derfor er behovet for å bytte økende. Vårt konferansekonsept er derfor viktig for selskapers veivalg. Kanskje bør messen arrangeres to ganger årlig fordi boomen etter nye systemer vil øke dramatisk de neste årene. Andersson refererer da til at markedet i Sverige har hatt svingninger vi ikke i like stor grad har sett i Norge.

Ledelsesansvar

- Valg av forretningssystem handler ikke bare om teknologiskifte men i like stor grad om de menneskelige aspektene. Gjennom våre key notes og dialog med leverandører, var budskapet å løfte investeringen i nytt forretningssystem opp på ledelsesnivå, sier Andersson.

Olberg innrømmer at flere virksomheter ikke har løftet investeringen i nytt forretningssystem opp på et ledelsesnivå. - Valg av riktig system bidrar til å øke lønnsomheten og effektiviteten.

Ingen magic-box

- Dessverre er det fortsatt altfor mange ledere som mener at standardsystemer kan løse behovet, sier Andersson. Han legger til at dette ikke er noen magic-box.

- Mange som har gått til anskaffelse av en standardløsning mener de har kanskje fått et moderne grensesnitt, men de jobber på eksakt på samme måte som tidligere. Forskjellen er at systemskiftet har kostet dem ti millioner kroner. Vår rolle er å få bedriftene mer i førersetet i valg av nytt system. Dette må skje i nært samarbeid med ledelsen, styret og dedikerte medarbeidere. Forum4iT kan være med på å gi dem noen veivalg i valg av forretningssystem tilpasset egen virksomhet, avslutter Jonas Andersson.