Forretningssystemer: Endringer er kostdrivende

Endringer er kostdrivendeEn ny undersøkelse utført av IDC viser at endringer i virksomheten sørger for å drive kostnadene knyttet til forretningssystemer til værs.I følge IDC er ikke alle nye ERP-syst...

Publisert Oppdatert

Endringer er kostdrivende

En ny undersøkelse utført av IDC viser at endringer i virksomheten sørger for å drive kostnadene knyttet til forretningssystemer til værs.

I følge IDC er ikke alle nye ERP-systemer like smidige og fleksible til forretningsmessige endringer som det hevdes. Illustrasjon: ScanStockPhoto

Undersøkelsen er gjennomført blant 167 toppledere i Nord-Amerika og Europa, melder UNIT4 Agresso.

De fleste organisasjoner som kjøper og implementerer forretningssystemer av en så stor størrelse at de kobles mot alle forretningsområder, forventer og budsjetterer med en stor kostnad knyttet til utrulling. Løpende årlige vedlikeholdskostnader er forutsigbare, men budsjettsprekkene for mange organisasjoner kommer fra tilleggskostnadene ved å administrere løsningen for å møte løpende endringer og krav fra forretningssiden.

Endringer i virksomheten gjorde det nødvendig for 15 prosent av respondentene å implementere hele forretningssystemet på nytt. Av disse oppga 60 prosent at dette skjedde etter allerede påløpte implementeringskostnader på 2,5 millioner dollar.

Kostnadene er direkte ved både endringer og re-implementeringer, men også indirekte i form av tapt produktivitet.

Gjelder også nye forretningssystemer

Mange av de ledende ERP-leverandørene i markedet har nylig introdusert nye versjoner av sine løsninger med store endringer.

- Det er ikke unaturlig å anta at løsninger implementert de tre siste årene ville vært mer moderne og derfor mer fleksible og endringsvennlige. Undersøkelsen viser et ganske annet bilde, sier Michael Fauscette, global leder for Software Business Solutions i IDC.

Nær 70 prosent av respondentene hadde implementert nye ERP-løsninger de siste tre årene. Denne gruppen var også de som mest sannsynlig ville ha behov for moderate og store endringer i løsningene for å understøtte endringer i virksomheten, som fusjoner, oppkjøp, endringer i forretningsprosesser, endringer i organisasjon, regulatoriske endringer eller finansielle endringer. Mange av de nye ERP-løsningene markedsfører evne til å støtte forskjellige typer maskin- og programvare, og bruker ord som «smidighet» og «fleksibilitet». Data fra undersøkelsen viser at forretningsendringer likevel vil være kostbart, forstyrrende og tidkrevende for mange organisasjoner.

Uunngåelig?

Det er tilsynelatende en vedtatt sannhet for ERP-brukere at en syklus med kostnader og avbrudd er uunngåelig.

- Når man evaluerer kostnaden knyttet til en ERP-løsning, er det ikke godt nok kun å se på implementering- og lisensinvesteringen. Organisasjonene må også kalkulere inn de løpende kostnadene knyttet til ufleksible løsninger som ikke understøtter forretningsendringer, som også inkluderer selv de nyeste løsningene anskaffet de siste tre årene. IDC finner at selskaper må gjøre undersøkelser for å finne ERP-systemer som kan gi fleksibiliteten som kreves for å møte forretningsbehovene, sier Fauscette.

www.logistikk-ledelse.no © 2013