Guard Systems kjøper ePocket Solutions: Blir størst i Norden på mobile systemer

Blir størst i Norden på mobile systemerGuard Systems AS (GS) har kjøpt 100 prosent av aksjene i ePocket Solutions AS. – Det vil gjøre oss til markedsleder av mobile feltservice- og flåtestyringssystem...

Publisert Oppdatert

Blir størst i Norden på mobile systemer

Guard Systems AS (GS) har kjøpt 100 prosent av aksjene i ePocket Solutions AS. - Det vil gjøre oss til markedsleder av mobile feltservice- og flåtestyringssystemer i Norden og styrke vår posisjon i flere andre europeiske land, sier adm. direktør Tore Paulsen i GS.

- Oppkjøpet av ePocket vil gi oss store markedsmessige synergier, sier adm. direktør Tore Paulsen i Guard Systems. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Ved å implementere en GS- eller en ePocket løsning kan virksomheter øke produktiviteten med mer enn 10 prosent, samtidig med at de vil spare store kostnader og forbedre kvaliteten på utført arbeidet, hevder Tore Paulsen. Han kan fortelle at oppkjøpet gjør selskapet til en ledende leverandør av tjenester for sporing og gjenfinning, flåtestyring, elektronisk kjørebok og posisjonering av mobile objekter.

Beholder kontorer

Etter overtagelsen som formelt skjedde den 7. januar, er ePocket nå et hundre prosent eid datterselskap til Guard Systems.

- Selskapet har flere underselskaper slik at det blir etablert en egen konsernstruktur. I hvert av landene vi er representert, har vi to datterselskaper med egne ansatte, sier Paulsen. Han kan fortelle at det på sikt vil bli en samkjøring av selskapsdriften i Norden.

- Når det er sagt, vil vi beholde kontorene til ePocket i Oslo, Sverige og Danmark. Oppkjøpet vil gi oss store markedsmessige synergier, men vi vil fortsatt arbeide hver for oss der det er naturlig og sammen der det er nødvendig for å øke markedsandelene. Sakte men sikkert vil vi samkjøre økonomi- og regnskapssystemer, administrasjon og ledelse m.m. Men, dette vil ikke medføre oppsigelse av ansatte.

Veloverveide beslutninger

Når man sitter overfor Tore Paulsen forstår man raskt at dette er en person som tar raske og veloverveide beslutninger til beste for selskapet. He rer det ikke noe tåkeprat. Dertil har hans mangeårige bransjekunnskap og menneskeerfaring, lært ham å gå rett på sak. Paulsen fremstår som positiv, motiverende og engasjert og som er opptatt av å få de ansatte til å arbeide i team. Hans ledertittel er underordnet. Det primære er å skape lagbygging. Tilbakemeldingene fra de ansatte er entydig positiv. De har en jordnær leder med bena godt plantet på jorden. Hans evne til å fordele ansvar og hans menneskelige raushet, er viktige årsaker til selskapsveksten. Et sykefravær på 0,1 prosent taler for seg.

I forretningsdrift er han både tøff og raus. Det er nødvendige egenskaper for å holde skuta på rett kjøl. Han er opptatt av enkle løsninger som forenkler hverdagen til både kunder og ansatte. Paulsen kommer fra Telemark, er bosatt i Porsgrunn og har vært gift med samme kona i over 20 år. Hans opprinnelige yrkesutdanning er lærer. Den tok han for å pleie sin genuine interessere for mennesker. Disse egenskapene tok han med seg inn GS og viderefører nå i ePocket.

100 millioner i produktutvikling

GS, som har sin hovedbase i Sandefjord, har 50 ansatte med datterselskaper i ni land. Alle fellesfunksjoner er lokalisert i Sandefjord.

- Vårt største marked er Norden, sier Paulsen. - De ti første årene brukte vi over 100 millioner kroner til utviklingen av TrackGuard og FleetGuard. Løsningene har vært og er fortsatt en kundesuksess. Men for å oppnå ytterligere vekst, var vi avhengig av brukertilpassede mobilitetsløsninger. Det fant vi hos ePocket, som har en sterk posisjon i markedet med sine bransje- og nå Enterprise-løsninger.

I 2012 hadde GS en omsetning på 60 millioner kroner og et overskudd på 6,5 millioner. I 2013 økte omsetningen til 65 millioner og overskuddet til 10 millioner. For inneværende år har GS budsjettert med en omsetning på 72 millioner, mens den for ePocket er på 78 millioner. Det nye Guardselskapet får et samlet budsjett på 160 millioner og en bemanning på 130 medarbeidere.

- Vi kunne levd godt alene, men oppkjøpet styrker vår posisjon mot store internasjonale kunder, sier Paulsen. Han kan fortelle at driften av ePocket blir som før bortsett fra kosmetiske endringer i toppledelsen og styret. Selv blir han adm. direktør for begge selskaper.

30 000 flåtestyringsbrukere

GS ble etablert i 1992 og var i sine første driftsår et rent sikringsselskap. På den tiden var forsikringsselskapene opptatt av et velfungerende barrieresystem for sikring av biler og båter.

- Det resulterte i utviklingen av vårt radiobaserte TrackGuard. Produktet er fortsatt en viktig pilar i virksomheten, sier Paulsen. Han legger til at selskapets alarmstasjon 24/27 i Sandefjord har gjennomsnittlig tre operasjoner i uken på gjenfinning av objekter. I Norden er over 20 000 objekter sikret med deres radiosystemer.

I 2004 bestemte ledelsen seg for å satse på flere produktkonsepter. Etter påtrykk fra en stor kunde ble FleetSystem utviklet samme år.

- I dag har vi over 30 000 aktive flåtestyringsbrukere i Europa fra store transport-, service, installasjons- og entreprenørselskaper. Vi har til sammen 45 000 driftsavtaler/abonnementer, opplyser Paulsen.

Sporing og gjenfinning

På TrackGuard og SpotGuard (sporing og gjenfinning) opplever GS liten konkurranse i markedet. På verdensbasis er det kun noen få toneangivende aktører, men ingen av dem er etablert i Norden. Flere små og mellomstore selskaper har forsøkt å komme inn på dette markedet, men har ikke lyktes.

- I Norden er sporings- og gjenfinningsmarkedet lite. Det er ikke er her det stjeles mest. Derfor kan vi ikke leve av kun disse produktene. Vårt fortrinn er at vi har spesialisert oss på store og komplekse integrasjonssystemer.

Flere ben å så på

For å oppnå økt vekst var Guard Systems avhengig av å ha flere bein å stå på. For ett år siden gjennomførte ledelsen og styret en strategigjennomgang.

- Vi var ledende på sikring, posisjonering og oppfølging av objekter i Norden. Men, sier Paulsen, vi manglet gode brukersystemer til de som benytter mobile tjenester ute i felt. GS er kjent for state-of-the-art systemer i bedrifter, mens ePocket tilbyr software for blant annet smarttelefoner og nettbrett slik at de ansatte kan utføre sine oppdrag mer effektivt. Konklusjonen var at vi enten måtte bevege oss mot de ansatte som benyttet mobile enheter, eller rendyrke mer komplekse styringssystemer for logistikkintensive bedrifter. ePocket gjør det vi ikke kan. De fokuserer utelukkende på Field Service. Vi så derfor klare fordeler med ePocket oppkjøpet. Nå blir vi ledende på hver våre nisjeområder. Våre kunder forholder seg nå til kun ett brukernavn og passord i ett skjermbilde.

På spørsmål om GS og ePocket var for små til å operere på egen hånd, svarer Paulsen: - Skal vi styrke utviklingsmiljøene, tjene penger og følge med på teknologiutviklingen, må vi ha en viss størrelse. GS har 7 utviklere mens ePocket har 25. Oppkjøpet gjør at vi kan dra nytte av hverandres kompetanse. Det er avgjørende for å trekke til oss nye kunder.

Sammensmeltning

- Sammen med ePocket tilbyr vi markedets mest moderne mobile feltservice- og flåtestyringssystemer til 5 000 kunder og mer enn 50 000 brukere i Norden og Europa. På ren flåtestyring har vi flere tusen kunder mens ePocket har ca. 30 000 Handyman lisenser. Nå starter arbeidet med å integrere løsningene med protokoller og API-er mellom systemene. Dette arbeidet er fullført på kjørebok og Handyman. Integrasjonen med FleetGuard skjer nå i løpet av første kvartal, understreker Paulsen.

Fremtidig vekst

Paulsen ser for seg en årlig vekst på 15 til 20 prosent.

- Det krever god ressurskontroll. Marginene er tøffe og kampen om kundene hardner til. Våre mobile løsninger gir dem god oversikt over sin flåte samtidig som de har kontroll med hvor medarbeiderne til enhver tid befinner seg. Transportør-, installatør- og servicebedrifter som ikke anskaffer seg slike systemer, vil få overlevelsesproblemer. Vi leverer åpne standardløsninger som enkelt lar seg integrere mot eksisterende IKT-systemer. I Sverige benytter Posten og Schenker våre løsninger. Vi er en integrasjonspartner som effektiviserer deres logistikk- og distribusjonsfunksjoner, avslutter Tore Paulsen.

www.logistikk-ledelse.no © 2014