Infratek: Fikk bukt med privat bruk av servicebilene

Fikk bukt med privat bruk av servicebileneNorges største totalleverandør innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur, Infratek ASA, har lang erfaring med den elektroniske kjøreboken Vi...

Publisert Oppdatert

Fikk bukt med privat bruk av servicebilene

Norges største totalleverandør innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur, Infratek ASA, har lang erfaring med den elektroniske kjøreboken ViaTracks. - Vi har fått bukt med privat bruk av våre mange servicebiler og følger skattemyndighetenes strenge dokumentasjonskrav, sier flåteansvarlig kjøretøy, Trond Ovesen.

I løpet av få år har Infratek gått fra å være en intern tjenesteleverandør tilknyttet det norske kraftkonsernet Hafslunds nettvirksomhet, til å bli en frittstående aktør med hele Norden som marked. Illustrasjonsfoto: Infratek / Patrik Sveberg

Infratek har sin opprinnelse i forretningsområdet Tekniske tjenester i kraftkonsernet Hafslund, men ble utskilt og børsnotert i 2007. Konsernet er en betydelig aktør innen utbygging og vedlikehold av kritisk infrastruktur for elektrisitet, fiber, nye energiformer og offentlig kommunikasjon.

- Vi har lang erfaring i bygging og drifting av slik infrastruktur. Over to millioner mennesker er hver eneste dag avhengig av våre tjenester, forteller Trond Ovesen, og legger til at de leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Kundene finnes både innenfor det offentlige og det private og konsernet har klare ambisjoner om ytterligere vekst i Norden både organisk og strukturelt.

Nøkkelbrikke

ViaTracks fra Devinco AS ble tatt i bruk allerede i desember 2010. Infratek innhentet på forhånd forespørsel fra fire leverandører. Devinco AS særmerket seg hva funksjonalitet, pris og automatisk sjåførgjenkjenning angikk. I løpet av tre, fire måneder var løsningen nedbetalt.

- Vår policy er å ha full kontroll og dokumentasjon med bilparken, og våre ansatte har ikke lov til å benytte bilene til private formål. Konkurrerende leverandører tilbød pålogging via sms, men det ville medføre for mye plunder og heft for våre montører. Flere av våre sjåfører benytter bilene daglig, og vi var avhengig av et system som detekterte hvem som var sjåfør. Her var Devincos nøkkelbrikkeløsning viktig. Våre montører har brikken i lomma eller på nøkkelknippet, og når de setter seg inn i bilen registreres de som riktig sjåfør med riktig ID-nummer. Elektronisk kjørebok måler og gjengir kjøreturen nøyaktig fra A til Å, og etter at vi tok løsningen i bruk har antall kjørte kilometer til private formål sunket dramatisk, sier Ovesen.

Fagforeningen var pådriver

I løpet av et par måneder var ViaTracks installert de aller fleste av Infrateks 340 servicebiler og 60 spesialbiler her i landet.

- Devinco hadde opplæringsansvaret og det ble arrangert flere informasjonsmøter for våre medarbeidere, sier Ovesen. Han legger til at leverandøren har vært en viktig partner i prosjektet. - De har meget god fagkunnskap og kjenner lovverket til fingerspissene. Står vi overfor uforutsette hendelser får vi rask tilbakemelding. Systemet oppgraderes automatisk med ny funksjonalitet.

Han forteller at fagforeningen var en pådriver i innføringen av elektronisk kjørebok for å skjerme sine medlemmer mot skattesmell.

- De stilte krav til en brukervennlig løsning som ikke stred i mot Datatilsynets regler. I tillegg til å ha et brukervennlig deteksjonssystem som automatisk registrerer hver sjåfør har Infratek også fått en løsning som imøtekommer skattemyndighetenes strenge dokumentasjonskrav.

Brukervennlig

ViaTracks er enkel å installere, krever ingen betjening i bilen og har ingen bindingstid. Manuell føring av kjørebøker tar mye tid og det er lett å gjøre feilregistreringer eller glemme turer.

- ViaTracks lagrer alle kjøreturer automatisk, og gjør dokumentasjonen lett tilgjengelig for bruker og firma, sier Ruben Edna ,daglig leder i Devinco AS. - Løsningen inkluderer alt du trenger for å komme i gang med automatisk registrering av kjøreturer.

Devinco-løsningen registrerer kun kjøring.

- Hver uke ser våre avdelingsledere om kjøringen er i henhold til Infrateks regelverk. Kjøreboka har et enkelt oppsett. Vi kan se på PC-skjermen om for eksempel kjøring mellom klokken 17 om ettermiddagen og klokken seks om morgenen skjer i henhold til reglementet. Privat kjøring aksepteres ikke. Det kan få store skattemessige konsekvenser for den enkelte, påpeker Ovesen.

- ViaTracks gjengir turen nøyaktig slik den kjøres ved å registrere GPS-posisjoner. Det gir en korrekt kjørebok som stemmer overens med kilometerstanden på bilen. I etterkant medfører det færre forklaringsproblemer med å dokumentere kjøringen, påpeker Edna.

Positive tilbakemeldinger

ViaTracks er ikke linket opp mot Infrateks økonomisystem, men er en selvstendig applikasjon som utelukkende benyttes som dokumentasjon på bilbruk.

- Vi trekker ut rapporter i henhold til antall kjørte kilometer. I og med at vi ikke benytter noen firmabilordning, er det ikke nødvendig å ha en link mot økonomisystemet, forklarer Ovesen.

Han forteller at montørenes tilbakemeldinger på ViaTracks har vært entydig positive. I startfasen var det riktignok enkelte som fryktet økt overvåking fra arbeidsgiver.

- Vi benytter ikke kjøreboka for å overvåke, men kun for å dokumentere at vi holder oss innenfor lover og regler. Selv om det kun er en sjåfør som ikke har utfylt kjøreboka riktig, kan skattemyndighetene ilegge en hel avdeling/brukergruppe straffeskatt. Med elektronisk kjørebok slipper vi å gå i skattefella, sier han avslutningsvis.

------------

Infratek ASA

I løpet av få år har Infratek gått fra å være en intern tjenesteleverandør tilknyttet det norske kraftkonsernet Hafslunds nettvirksomhet, til å bli en frittstående aktør med hele Norden som marked. I oktober 2007 skifter Hafslund Tekniske Tjenester AS navn til Hafslund Infratek AS. To måneder senere gjøres det om til et allmennaksjeselskap og introdusert på Oslo Børs. I 2009 får I 2009 gikk selskapet fra 1 000 til 2 000 ansatte og nordisk tilstedeværelse gjennom kjøpet av entreprenørvirksomheten til kraftkonsernet Fortum i Norge, Sverige og Finland. Samme år skifter Hafslund Infratek ASA navn til dagens navn. Infratek består av tre forretningsområder:

leverer tjenester innen prosjektering, bygging, vedlikehold og beredskap av infrastruktur, og møter behovene for sterkt tilstedeværelse og effektiv logistikk innen den lokale infrastrukturen. Tjenestene omfatter blant annet distribusjonsnett, fibernett, jernbanesystemer, belysning og fjernvarme.Lokal Infrastruktur

leverer prosjektering, bygging, vedlikehold og beredskap, og har spesialkompetanse innen strømnett med høyere spenningsnivåer. Tjenestene inkluderer blant annet transformatorstasjoner, kabler, linjer og vedlikehold.Sentral Infrastruktur

er totalleverandør av tekniske sikkerhetsløsninger for storkundemarkedet i Norden, og er i tillegg Norges største leverandør av elsikkerhetstjenester. Blant leveransene er adgangskontroll, alarmsystemer, kameraovervåkning, lås og beslag, samt tilhørende driftstjenester.Sikkerhet

Infratek har 40 kontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Det norske og svenske markedet er like stort, mens Finland og Danmark er vesentlig mindre. Konsernet har 1 700 medarbeidere hvorav 800 er i Norge og hadde i fjor en omsetning på ca. 2,8 milliarder kroner. Hafslund ASA og Fortum Nordic AB er majoritetseiere med henholdsvis 43,3 og 33 prosent av aksjene.

www.logistikk-ledelse.no © 2013