Lexit Group: 20 år med striper og streker

20 år med striper og strekerI 1993 så Kai Gunnar Herseth at bruken av strekkoder – og suget i markedet etter kompetanse om bruken – var i ferd med å ta skikkelig av. Samme år ble Strekkodesystemer AS ...

Publisert Oppdatert

20 år med striper og streker

I 1993 så Kai Gunnar Herseth at bruken av strekkoder - og suget i markedet etter kompetanse om bruken - var i ferd med å ta skikkelig av. Samme år ble Strekkodesystemer AS etablert. I dag lever vi i en verden der strekkoder, RFID og QR-koding er en del av hverdagen. Men hvordan har bedriften fra 1993 klart å følge med og fortsatt være markedsledende i en bransje som er i konstant utvikling? Og hva tror man i dagens Lexit Group at fremtiden vil by på?

Gründer og tidligere toppleder Kai Gunnar Herseth (t.v.) og Lars Magne Sponevik, leder for industriteknikerne kan glede seg over 20 lønnsomme år.

Ole Askeland

I starten bestod bedriften av bare to personer; Kai Gunnar Herseth og Per Kristian Myklebust. Ganske raskt ble det klart at de trengte en programmerer, Torleif Berge, og deretter en tekniker, Stein Nilsen. Første året omsatte bedriften for 6 millioner kroner. I 2012 kunne Lexit Group registrere over 240 millioner i omsetning og mer enn 90 årsverk i Norge, Sverige og Danmark. I følge Herseth er det hele et resultat av at de har satset knallhardt på å være lenger fremme enn kundene og vite hva de kommer til å etterspørre neste gang. Neste år.

Informasjonsbehov

Næringsmiddelindustrien var de første som utnyttet informasjonspotensialet i strekkodene og systemene disse var tilknyttet. I dag kan etiketten på et stykke kjøtt ha informasjon som er et resultat av krav fra blant annet Mattilsynet, EU, GS1 Norway, Nyt Norge, Nøkkelhullstandard og Pristilsynet. I tillegg kommer ofte produsentenes ønsker om QR-koding som gir sluttbruker klar beskjed om produktets opprinnelse, tilberednings- og serveringstips, kontakt med egne nettsider m.m. Dagens strekkodebilde er bredere og mer sammensatt enn tidligere. Hvor hen vi snur oss er strekkoder og andre registreringssystemer aktive. Dagens systemer styrer lagerhold, bestillinger og etterbestillinger, pakking og logistikk, vedlikehold av bygg, vekternes vaktrunder etc etc.

Fra brevpost til webhotell

I 1997 ble etiketter en egen divisjon hos Lexit Group, med Arvid Hansen-Øvre og Jostein Sæter i spissen. I dag omfatter denne avdelingen et topp moderne trykkeri med blant annet Skandinavias mest moderne, digitale trykkmaskin, en HP Indigo 6000. Trykkeriet, som holder til i eget bygg fra 2008, ligger i Mölnlycke, rett utenfor Göteborg, og dekker alle markeder Lexit Group er representert i. I fjor omsatte denne avdelingen alene for ca. 100 millioner kroner. Etiketter er en naturlig del av Lexit-sortimentet. Som første etikett-leverandør i Norge har Lexit Label etablert eget webhotell for kundene. Ved hjelp av PC eller en egenutviklet app på mobiltelefonen, kan kundene bestille, re-bestille, godkjenne og overvåke bestillingene sine i produksjonen, over nettet. Designavdelingen trenger faktisk ikke å ha direkte kontakt med noen av kundene sine - ikke hvis nettet fungerer. Da bedriften ble etablert i 1993 fantes verken internett eller mail. Det forteller litt om hvor fort utviklingen har gått i løpet av 20 år...

Kompetanse er viktigere enn produkter

I Lexit Group har det alltid vært en egen filosofi om "Lenken". Den går ut på at så å si uansett hvor du er i en kundes produksjon eller logistikk, skal gruppen ha noe å tilby på begge sider av et produkt. Sortimentet er derfor hele tiden blitt utvidet, nettopp for å kunne være en samarbeidende del av kundens verdikjede.

- Gjennom å kjenne produktene, kjenne kundens virksomhet og egenart, kan vi være rådgivere for effektive investeringer, sier Kai Gunnar Herseth. - For det er i bunn og grunn effektivitet vi selger. Vi har alltid unngått enkeltsalg, men jaktet partnerskap med kundene våre. Ved å tilby produkter, systemer og kompetanse kan vi, sammen med våre samarbeidspartnere, gi kundene våre en effektivitetsøkning de fleste av dem trenger sårt for å kunne konkurrere i sine markeder.

Nye tider krever nye grep

Som tidligere nevnt, ligger mye av styrken i Lexit Group i evnen til å sette seg i kundenes sted og forutse kommende behov og ønsker. For å effektivisere og profesjonalisere driften av hele konsernet, har man i disse jubileumsdager tatt disse utfordringene på alvor og endret organisasjonen.

Konsernledelsen i Lexit Group blir et samarbeidsorgan bestående av konserndirektør økonomi, Eivind Hatlelid, daglig leder i Lexit Group Norway, Lasse Eriksen, VD i Lexit Group Sweden, Lotta Samuelson, samt administrerende direktør i Lexit Group Denmark, Bente Rosenmejer.

Den nye ledelsen tar Lexit-konsernet mot nye mål. Det første er finansielt og lyder på 500 millioner kroner i omsetning i løpet av 4 år.

Gründer og tidligere toppleder Kai Gunnar Herseth vil, sammen med de tidligere lederne Arvid Hansen-Øvre og Svein Lauritsen, utgjøre en ny avdeling for forretningsutvikling. De skal søke å utvikle nye produktområder, se på mulighetene innen packaging design og tilliggende områder med vekstpotensiale.

- Hvor går veien videre, Herseth?

- Det er jo nettopp det vi "gamle ringrever" i den nye avdelingen for forretningsutvikling skal se på, smiler han. - Lenkefilosofien er absolutt ikke død, og med den utviklingstakten vi ser innenfor datafangst, nye områder for bruk av RFID og QR-koder, sier det seg selv at vi må være på hugget og være hva vi kan kalle positivt aggressive. Og det ligger ikke ønsketenking bak det finansielle målet på en halv milliard i omsetning i løpet av 4 år. Vi er ikke lenger en gjeng entusiaster med tro på streker og striper - vi er en 20 år gammel skandinavisk markedsleder med muskler, kompetanse og tøffe ambisjoner.

--------

Lexit Group er et av Skandinavias ledende konsern innen fagområdene RFID, datafangst, produktmerking, trykte etiketter, butikkdata, IKT for distribusjon, samt industri / automasjon. Konsernet har i dag 90 ansatte og omsatte i 2012 for rundt NOK 240 millioner. Hovedkontor med salg-/markedsavdeling, grafisk design, administrasjon, teknisk avdeling, software-utvikling og lager ligger på Kløfta. Konsernet har også avdelingskontor i Trondheim, svensk hovedkontor i Mölnlycke utenfor Göteborg, dansk hovedkontor rett utenfor København, samt et avdelingskontor i Vejle.

www.logistikk-ledelse.no © 2013