Større transport- og logistikkbedrifter: Millioner å spare på mobilteknologi

Millioner å spare på mobilteknologiEn ny internasjonal undersøkelse viser at transport- og logistikkbedrifter med over 500 ansatte kan spare drøyt tre millioner kroner hvert år gjennom automatisering ...

Publisert Oppdatert

Millioner å spare på mobilteknologi

En ny internasjonal undersøkelse viser at transport- og logistikkbedrifter med over 500 ansatte kan spare drøyt tre millioner kroner hvert år gjennom automatisering og implementering av mobilteknologi i bedriftenes arbeidsflyt.

Studien ble gjennomført av Vanson Bourne på vegne av Intermec i april i år og omfattet 375 transport- og logistikksjefer ved virksomheter med over 500 ansatte i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, USA, Australia og New Zealand.

Undersøkelsen viser at mer enn hver tredje bedrift (39 prosent) ikke har endret sine logistikkprosesser i løpet av det siste året. Av disse bedriftene har nesten tre fjerdedeler (72 prosent) ikke vurdert sine eksisterende arbeidsmetoder på minst to år.

Det gjennomsnittlig svaret på spørsmålet «Hva har vært eller forventes å bli de påtagelige kostnadsbesparelsene etter omstrukturering av prosessene?» var på over tre millioner kroner.

Operativ effektivitet

Transport- og logistikksjefer, med kunder som ønsker levering samme dag, har identifisert operativ effektivitet som det viktigste forbedringsområdet i år. 44 prosent av bedriftene tror at en omstrukturering av prosessene er den mest effektive måten å oppnå en forbedring på.

Mobil posisjonering

Nøkkelen til forbedring av virksomheten vil være å utvide mobile posisjoneringstjenester, et område der transport- og logistikksjefene som deltok i undersøkelsen tror man kan spare over 1,9 millioner kroner i løpet av de nærmeste tolv månedene. Til tross for dette har nesten en fjerdedel (23 prosent) av de bedriftene som ble spurt fortsatt ikke startet med posisjoneringsteknikk. Det som hindrer dem i å dra nytte av disse fordelene er ifølge undersøkelsen blant annet kostnader og manglende behov.

- Å utvikle mobil teknikk ved henting og levering er lenge blitt oppfattet som en måte å øke effektiviteten på og å redusere kostnadene. Resultatet fra undersøkelsen styrker den oppfatningen, sier Jeff Sibio, Industry Marketing Director for Transport & Logistics i Intermec Inc. - Å ignorere prosessforandringer er ganske enkelt ikke et alternativ på lang sikt, legger han til.

Andre resultater

60 prosent av lederne som ble spurt mener at mobilt bredband som 4G og LTE gir best avkastning på investeringen, fulgt av integrert kjøretøytelematikk (44 prosent) og RFID (38 prosent).

Det er fortsatt en betydelig andel som ennå ikke har implementert ny teknikk gjennom omstrukturering. Av dem som ikke har automatisert sine arbeidsmetoder, oppgir nesten 40 prosent mangel på behov innen virksomheten som anledning til ikke å gjøre det og 33 prosent angir kostnaden som grunn.

60 prosent av virksomhetene benytter fortsatt papirbaserte systemer i forbindelse med henting og levering. Ni prosent har dessuten planer om å utvide bruken av papir i en eller annen form i løpet av 2013.

Krav til større nøyaktighet

Da respondentene ble bedt om å rangere kravene fra kundene, svarte 77 prosent at servicenivået er det viktigste.

Nesten en fjerdedel (24 prosent) av bedriftene tillegger at økt tilgjengelighet til data i backoffice-systemet er det området som har størst behov for forbedring, etterfulgt av forbedret detaljnivå (23 prosent) og forbedret nøyaktighet (22 prosent).

- Studien viser at implementering av teknikk ikke bare er et kostnadsbesparende initiativ, men en nødvendighet for å kunne beholde servicenivåer som gjør kundene fornøyd, sier Jeff Sibio. - Det er mange faktorer å ta hensyn til, men gjennom et grundig prosessoversyn kan bedriftene raskt finne en løsning som kan løfte virksomheten til et høyere nivå.

www.logistikk-ledelse.no © 2013