TMS – Transport Management System: Skaper reelle verdier i supply chain

Skaper reelle verdier i supply chainI tretten år har Transportnett AS tilbudt tjenester for å optimalisere transportlogistikken. Daglig leder Jan Ole Hansen innrømmer ærlig at fødselen både har vært l...

Publisert Oppdatert

Skaper reelle verdier i supply chain

I tretten år har Transportnett AS tilbudt tjenester for å optimalisere transportlogistikken. Daglig leder Jan Ole Hansen innrømmer ærlig at fødselen både har vært lang og trang, men nå løsner det for alvor. Stadig flere virksomheter innser viktigheten av TMS (Transport Management System) for deres leveringskjede, og løsningene kommer nå opp som helt naturlige elementer i de fleste endringsprosesser.

- Vi sier at vi er en TMS-leverandør, men i realiteten er vi en integrator og det er det nye budskapet. Vi kobler sammen systemer, gir systemstøtte i forhold til utveksling av forretningsinformasjon og transportinformasjon, sier Jan Ole Hansen, adm. direktør i Transportnett. Foto: Henning Ivarson

Henning Ivarson

I slutten av november i fjor håndterte Transportnett flere hundre tusen hendelser pr døgn på selskapets internetbaserte tjeneste. Selv om det var "all time high" på meldingsutveksleren tn:link, er Hansen likevel mer interessert i å få presisert den store mengden integrasjoner dette tallet også representerer.

- Vi sier at vi er en TMS-leverandør, men i realiteten er vi en integrator og det er det nye budskapet. Vi kobler sammen systemer, gir systemstøtte i forhold til utveksling av forretningsinformasjon og transportinformasjon.

Etter etableringen i januar 2000 har selskapet hatt en jevnt stigende omsetning som nå ligger på 15 til 16 millioner i året. Hittil har ikke virksomheten vært noen gullgruve for eierne. De private investorene, hovedsakelig fra konsulentbransjen, er imidlertid tålmodige og tenker langsiktig.

- Vi jobber med mange små og noen større aktører, og så jobber vi med best practice, skalering og prøver å danse tango med de virkelig store når den anledningen byr seg. Slik vil den businessen være også i fremtiden tror jeg, sier Hansen.

Modenheten har økt

Han er den første til å innrømme at det har vært vanskelig å få gjennomslag i en bransje som han anser som litt traust. Så langt er det kun et fåtalls kunder som har vært preventive og selv tatt kontakt i forkant av at problemene har blitt for store. De fleste melder seg først etter å ha følt smerten på kroppen og sitter med et prekært informasjonsbehov for å kunne gjenoppta kontrollen av sin supply chain.

- Nå føler jeg imidlertid at noe er på gang. Konseptet har landet og markedet har modnet seg. Når disse brukerne nå enten oppdaterer seg eller gjennomfører endringsprosjekter kommer TMS på banen med en gang. Typiske eksempler fra fjoråret på dette er blant annet Motek, og ikke minst Onninen, sier Hansen.

- Yngre beslutningstakere også kanskje?, spør vi.

- Ja, det har nok også noe å si. Både BI og andre institusjoner er flinke til å utdanne logistikkøkonomer som ofte går inn som controllere, og da dukker behovet for mer tallmateriale raskt opp. For tre år siden var ikke vi flinke nok til å snakke om business case. Nå snakker vi ikke om annet fordi vi har erfaring. Når en kunde kommer inn i vår verden og sier at han trenger hjelp til det og det, kan vi gi ham et business case med måltall med en gang. Vi har jo konkurrenter vi også, og om vi ikke må være best i klassen på alle nivåer, så må vi i hvert fall være presise og levere veldig godt.

- Men brukerne du har hatt gjennom flere år er vel godt fornøyd? Vi vet at én har trukket seg ut, men det er vel unntaket?

- Det er riktig, og selvfølgelig synd, men vi har fortsatt godt samarbeid ved at de bruker vårt nettverk, om enn i langt mindre målestokk.

- Men dette kan du selvfølgelig oppleve mer av?

- Ja det kan vi naturligvis, men samtidig har dette med vårt fokus å gjøre. Strategien vår har blitt mye klarere. Vi startet med å jobbe med transportører og har lang erfaring med denne kundegruppen som vi selvfølgelig har tatt med oss videre. Men samtidig har vi nå et minst like stort fokus på vareeierne som kjøper transport, enten det er produksjonsbedrifter, grossister eller nær sagt hva som helst. Således har det skjedd en stor endring hos oss. De 13 årene som har gått har vært spennende, ikke bare for oss som jobber i Transportnett, men også blant kundene som i stadig større grad ser på oss som en kompetansebedrift og ikke lenger bare en leverandør av IT-systemer.

Setter sammen moduler etter behov

Et av kjerneområdene til Transportnett er Log:nett. Programvaren er bygd opp av moduler som det med årene har blitt stadig flere av og som kan kombineres og settes sammen for å dekke den enkelte brukers behov innenfor TMS. Tilbudet er transaksjonsbasert hvilket betyr at kunden ikke betaler noe form for fast abonnement. Noen av våre kunder ønsker forutsigbarhet på kostnader og da etablerer vi en avtale med fast kost per måned isteden for svingninger.

- Det er det som skjer i meldingsutveksleren som er vårt fakturagrunnlag og som danner bunnstokken vår, sier Hansen.

For å gjøre det enkelt for kundene, forteller han at de mange modulene er blitt "produktifisert" og lagt i grupper for hvilke som eksempelvis passer transportører og andre til transportkjøpere. Herfra kan man huke av hva man måtte ønske og deretter bestille tjenesten.

- Er det virkelig så enkelt? Kundene har vel i større eller mindre grad behov for litt support i begynnelsen?

- Ja, det har de, og nettopp derfor har vi i løpet av de siste årene hentet inn medarbeidere fra ERP-verdenen som konsulenter hos oss og som gir kundene våre nødvendig fødselshjelp. Spesielt gjelder det i fasen før man starter opp hvor det gjennomføres Works shops for avdekke behov og ta spesifiseringen.

Redudans i skyen

Transportnett har lenge svevd i skyen, i hvert fall når vi snakker om data. Hansen forteller at systemene deres er blitt kraftig renovert de siste årene slik at de er i stand til å klare den økende transaksjonsmengden.

- Rekorden på over 500 000 hendelser i løpet av ett døgn sier ikke rent lite om datakraften i skytjenester. Alle vet at datasystemer går ned på ett eller annet tidspunkt, men i likhet med andre systemer som krever høy pålitelighet har også våre innebygget redudans. I praksis betyr det at to eller flere datamaskiner jobber parallelt med samme oppgaver og speiler hverandre, slik at dersom en av dem skulle gå ned så kan den andre ta over. Oppstår det problemer går de bare ned på halv fart for å si det slik, forklarer Hansen.

- Så den tekniske plattformen behøver man ikke være engstelig for?

- Overhodet ikke, og det er en viktig melding til både eksisterende og potensielle kunder. Skytjenester er kommet for å bli, og hvis man ikke på død og pine vil eie sine forretningskritiske applikasjoner selv er det bare å hente ut de gode effektene fra skyen.

Rask kontroll på store ordremengder

Du nevnte innledningsvis at dere nå knytter sammen systemer, gir systemstøtte i forhold til utveksling av forretningsinformasjon og transportinformasjon. Er ikke det noe dere har gjort hele tiden?

- Nei, i hvert fall ikke i like stor grad som nå. Vi begynte med PDA-er som var vår spesialitet i mange år. Det har vi tatt med oss, men per i dag er det meldingsutveksling på alle typer handelsdokumenter. Hele pakken for å si det slik. Det er det som er fremtiden og den endringen har skjedd i løpet av de siste tre og et halvt årene. Vi har implementert en industriell standard som vi bruker.

- Og dette gir brukerne en umiddelbar gevinst?

- Vi sier i hvert fall at vi har raske integrasjoner på grunn av standardisering og kan gi kontroll på ganske store ordremengder og produksjonsvolumer.

Økt fokus på inngående logistikk

Historisk har både Transportnett og bransjen jobbet mest med utgående logistikk.

- Men etter at spesielt dagligvaregrossistene har vært veldig flinke også med den inngående logistikken og transport mellom lagre, ser vi nå at stadig flere av våre kunder også vektlegger dette i stadig større grad. Foreløpig har vi ikke så mange løsninger på inngående logistikk, men løsningen er etablert og drifts-satt ved innhenting av ferskvarer. Erfaringene med denne løsningen er viktig kunnskapsbygging for oss.

Agerer som en black box

Transportnett er tungt inne hos flere av de store elektro- og VVS-grossistene her i landet. Selv om de fleste av disse kundene for lengst har etablert sentrallagre dukker det stadig opp flere mindre lagre i tilknytning til deres proffutsalg. Det samme gjelder andre bransjer.

- Det betyr at det fortsatt blir mye interntransport og vi har også løsninger for det. De blir styrt av oppsettene i våre systemer slik at vi faktisk agerer som en black box hos disse kundene. Kundens ansatte jobber ikke i våre grensesnitt, men i og med at vi har meldingsutveksleren så skjer det noe når vi mottar noe. Det betyr at vi kan rutesette, vi kan konsolidere sendinger og lage lastbærere, vi kan sende ut oppdrag og tilgjengeliggjøre dem på transportørportaler. Har de en hub eller en terminal får de en portal de kan hente ut alle dokumenter. Så bruker vi rett og slett våre applikasjoner til å sette opp som en black boxen.

Appene gjør sitt inntog

Mobile løsninger har lenge stått sentralt, og så langt har de vært basert på Microsofts Pocket Mobile plattform.

- På dette området er det full sprik nå. Med det mener jeg å si at appene gjør sitt inntog. Hardwareleverandørene har holdt litt igjen for å tilgjengeliggjøre devicer, men her ser vi at det kommer til å skje mye i nærmeste fremtid.

- Man er med andre ord ikke lenger avhengig av en stor, klumpete PDA?

- Nei, i hvert fall så lenge man ikke skal skanne 200 kolli om dagen. Prosessorhastigheten på både mindre PDA-er og smartphones er nå blitt så ekstremt god at de gamle problemene tilknyttet mobilitet ikke lenger eksisterer på samme måte som tidligere. Før brukte vi mye tid på å sette opp PDA-ene før man tok dem i bruk. Nå laster man ned en app, og det er plug & play som virker fantastisk bra. Vi var lenge skeptiske til å ta i bruk apper, men den er for lengst borte. Vi har allerede ute en app med tilnærmet full funksjonalitet. Den er i bruk hos flere transportører med store transaksjonsmengder og fungerer utmerket.

Reduserer fraktkostnadene med 10 prosent

Jan Ole Hansen forteller at det har skjedd mye blant de store samlasterne det siste året.

- Ikke minst har konkurransen bidratt til at de har åpnet sine IT-systemer. Det vi har med alle de store samlasterne i dag, er overføring av ordre med full track & trace på alle hendelsesforløp på ordre. Vi mottar priser, men den bruker ikke vi til alle våre kunder fordi vi har en modul som heter Auto Price. Det er nemlig ikke sikkert at alle kundene våre stoler på den prisen som kommer fra deres transportør. Da legger vi i stedet fraktavtalen hos oss og da er den låst. Kunden kan imidlertid når som helst legge til eller trekke fra på den og styre det. Det betyr at e-fakturaen fra transportøren kommer til oss slik at vi kan kontrollere den automatisk med modulene Billing & Invoice. Vi dømmer ikke, men vi foretar egentlig en revisjon av den inngående transportfakturaen.

Hansen viser til at det har vist seg å være et meget godt business case.

- Hvis en av våre kunder implementerer vår meldingsutveksler, Billing & Invoice og Consolidate som slår sammen sendinger, kan besparelsen være på opptil ti prosent på dagens fraktkostnad.

- Hva med brukere av TMS fra andre leverandører da?

- For dem holder det å sende en kopi til oss. For disse kjører vi Auto Price, Billing og Monitor (sporing), som vi kjører i vårt system så kan man hente ut gevinst på opptil fire, fem prosent. Kjøper du transport for 50 millioner kroner blir det fort penger at disse prosentene.

- Hvor stort må transportomfanget være for at løsningene er interessante?

- Det er veldig interessant allerede fra 10 millioner kroner, men også om man kjøper transporttjenester for under det. Jeg tror det fremdeles finnes potensiale for å kutte handlingkostnader, inkludert transportkostnader andre steder i verdikjeden. Det heter at man skal presse pris hos transportør, men det er ikke alltid riktig. Vår misjon er å hjelpe kunden til å avdekke hvor kostnadspunktene de kan gjøre noe med er. Disse modulene er for øvrig helt nye og benyttes nå av fire, fem kunder av oss. 2013 ble et "Proof of Consept" og nå er tiden inne for å gå ut på bred front med en løsning som holder orden på både utgående logistikk, inngående logistikk og mellomtransport.

- For en uinnvidd høres det komplisert ut, men det er det altså ikke?

- Nei, som sagt er det en black box, så når den er satt den opp, avtalen er lagt inn og vi har satt opp systemet, behøver ikke brukeren se på det annet enn når de mottar en faktura, sier Hansen.

Harmoniserer sporingsinformasjonen

En annen praktisk løsning fra Transportnett er deres Supply Chain Visibility.

- Vi våger å påstå at vi gjennom vår Monitor og Sporing er de første som har klart å harmonisere sporingsinformasjonen fra forskjellige transportører. Så når en kunde logger seg inn på sporingsportalen til eksempelvis Elektroskandia, spiller det ingen rolle hvilken transportør som har kjørt det. Sporingen fremstår som helt likt takket være en tolk vi har lagt inn og som oversetter dataene fra de ulike transportørene til ett enhetlig språk. Vi har også koblet en app til denne tjenesten. Postens nye sporingsapp kan virke som en blåkopi av vår, men det er bare fint om vi kan bidra til å gi andre ideer.

Massekjøring og kjøreseddel

Transportnett har investert mange millioner i utvikling av systemer for massekjøring og kjøreseddel og har et strategisk partnerskap med alle transportsentralene i landet.

- Det omfatter et sekstitalls sentraler og 17 000 biler. 90 prosent av dem bruker fortsatt papir og fordi de eies av den enkelte bileier og da blir det fort ganske traust. Men det er stor endringsvilje i dette miljøet og vi har noen få sentraler som går foran. Jeg skulle bare ønske at Norges Lastebileier-Forbund kunne komme litt mer på barrikadene og fremme slike verktøyer som effektiviserer hele måten bransjen jobber på.

Bedre Business Intelligence

Etter å ha inngått et strategisk samarbeid med Profitbase kan nå Transportnett også tilby sine kunder langt bedre analyseverktøyer enn før.

- Vår monitor- og sporingsportal begynte etter hvert å inneholde veldig store mengder grunndata av forretningskritisk informasjon og som vi ikke klarte å vise. Etter at Profitbase nå er limt til våre grunndatasystemer slipper vi å tenke BI (Business Intelligence), samtidig med at brukerne våre har fått et analyseverktøy i realtid på alt som har med logistikken å gjøre.

Norge for snevert

Etter å ha etablert et samarbeid med et selskap i Hviterussland har Transportnett nå outsourcet store deler av egen IT-virksomhet.

- For å få det til å fungere var det en forutsetning at vi både heldigitaliserte vår egen virksomhet i tillegg til å innføre engelsk som arbeidsspråk. Her i landet sitter vi med arkitekter og tar oss av all forretningslogikk, mens de der ute jobber på våre Hyper-V og utvikler rett på våre servere. Slik er nå en gang verden blitt, men det fungerer aldeles utmerket, beroliger Hansen.

Men også på kundesiden har Transportnett beveget seg utenfor landets grenser. Men selv om altså Norge er blitt for snevert, skal ikke utlandssatsingen til Transportnett overdrives. Foreløpig dreier det seg om et par installasjoner i Sverige, og i følge Jan Ole Hansen er ikke så veldig mange andre land aktuelle.

- TMS har stor betydning for selskaper i Norge, Sverige og enkelte få andre land preget av komplekse fremføringer. I Danmark eller Tyskland for den saks skyld, sier brukerne at de ikke har bruk for slike systemer rett og slett fordi de ikke opererer med så mange transportsoner.

- Så Transportnett vil aldri bli et stort internasjonalt konsern?

- Nei, det kan du bare glemme, sier Jan Ole Hansen med et stort smil. - Men å passere 50 millioner i omsetning kan være et passende mål.

www.logistikk-ledelse.no © 2014