Transportadministrative løsninger: B.H. Ramberg vil "samle" transport-Norge i nettskyen

B.H. Ramberg vil "samle" transport-Norge i nettskyenEt villnis av ulike transportadministrative løsninger i Norge tvinger mange transportører til å skape et lappeteppe av IT-løsninger for å tilfredsst...

Publisert Oppdatert

B.H. Ramberg vil "samle" transport-Norge i nettskyen

Et villnis av ulike transportadministrative løsninger i Norge tvinger mange transportører til å skape et lappeteppe av IT-løsninger for å tilfredsstille de fleste av sine kunder og samarbeidspartnere. Bedre blir det ikke når lappeteppet i tillegg er fullt av hull. Nå vil Bjørn Ramberg og Terje Claussen i B.H. Ramberg AS samle hele transport-Norge. I nettskyen styrt fra Løren i Oslo.

Styreleder Bjørn Ramberg (stående) og adm. direktør Terje Claussen i B.H. Ramberg AS viser med bilde på skjermen hvor leveransen har funnet sted. GPS-koordinatene som fulgte med signaturen levner ingen tvil. Foto: Anja Basma

Odd Magne Johansen

Styreleder Bjørn Ramberg i logistikkbedriften B.H. Ramberg AS har satt seg ned sammen med EDI-Soft AS og utviklet en nettsky på utsiden av Consignor, der en kan flagge interesse i sendinger. Denne er spesielt utviklet med tanke på å motta informasjon fra ScanApp. På den måten vil transportøren få tettet hull i transporthistorikken og motta melding hvis det dukker opp en forsendelse der Ramberg har interesser.

Mange ulike sporingsløsninger

Transport-Norge består av en rekke aktører som hver har gjort sine vurderinger i valget av sporingsløsninger. Mens de store transportørene har gjort sine valg er de mindre transportørene enten påtvunget, eller har hengt på løsninger fra kunder eller samarbeidspartnere. Resultatet er at ingen har et system som kan nyttiggjøres av hele kundemassen.

- Vi har i likhet med de øvrige landsdekkende stykkgodstransportørene vår egen sendingsdatabase. Som en mellomstor aktør har vi et omfattende nett av leverandører og samarbeidspartnere med ulik strategi og filosofi med hensyn til transportdokumentasjon, sier Bjørn Ramberg. - Hittil har vi gjort tilpasninger til de ulike løsningene som våre partnere benytter og det vil vi beholde. Men vi ser likevel at dette ikke er tilstrekkelig og har derfor vært i markedet etter løsninger som kan fylle hullene. Det var da vi oppdaget ScanApp, en gratis "app" til Smarttelefon som ikke koster brukeren en krone.

"Norsk standard" rapportering

Ramberg forteller at de i samarbeid med utvikleren av ScanApp, EDI-Soft AS, har begynt å jobbe med det som har arbeidstittel "norsk standard".

- Det er en standard rapporteringsmåte som alle aktørene innen stykkgodsbransjen kan kjenne seg igjen i, sier Ramberg.

- At vi har kommet med ideer og bidratt i utviklingen av den såkalte "norsk standard" med ScanApp betyr ikke at vi ønsker å være alene om det. Tvert om ønsker vi at flest mulig tar del i ordningen. På den måten blir det mer gods som man kan ha interesser i, legger han til.

Sjåfører med to, tre PDAer

I dag må enkelte sjåfører som kjører for flere transportører gjerne ha med seg både to og tre PDAer. Det mener adm. direktør Terje Claussen i B.H. Ramberg AS er unødvendig.

- Hvis det bare er for å melde om lastet og levert gods så holder det lenge med ScanApp. For oss har den vist seg såpass enkel og grei at vi stadig utvider bruken av den i egne rekker.

Appen lastes ned gratis for både iPhone og Android. Den er ifølge Claussen veldig brukervennlig og det tar ikke mer enn en halvtime å lære opp sjåføren i hvordan å bruke den. Og inkludert i halvtimen er også oppsettet på vedkommendes smarttelefon.

Alltid skanner for hånden

- Det er ikke ukjent for noen at det stadig blir "hull" i den elektroniske transporthistorikken. Enten har man ikke med seg den nødvendige PDA og skanner, eller så er det andre årsaker. Ved å bruke ScanApp på mobiltelefonen er man alltid i posisjon til å skanne godset og sende bekreftelse til mottaker. Det er en utrolig smart måte å fange data og videresende på, mener Terje Claussen.

Nye muligheter

- ScanApp gir faktisk informasjon og muligheter som PDAer ikke gir. Ved avvik som skader kan man enkelt dokumentere dette med bilder fra smarttelefonen som vedlegges informasjonen som sendes via ScanApp. Sjåførene kan få mottakere til å signere for godset, om så med fingeren, og blant informasjonen som mottas i Consignor er GPS-koordinatene for hvor leveransen har skjedd. Avsender eller transportør kan dermed få opp nøyaktig punkt på kart eller bilde for hvor mottaker har mottatt godset, sier Terje Claussen og henter opp både kart og bilde for hvor vår demo-leveranse har skjedd.

Transport og tredjepartslogistikk

B.H. Ramberg definerer seg selv som en av tre, fire mellomstore transportbedrifter i Norge. Nisjen man har funnet er transport av stykkgods i hele Norge. Her har selskapet en ledende rolle i landet, og brukes av store transportører, så vel norske som utenlandske, til distribusjon innenlands.

Bjørn Ramberg er kjent i bransjen som en innovatør. Nye ideer og evne til å gjennomføre disse hevdes å være noen av grunnen til at bedriften hvert år leverer gode overskudd.

Bedriften, som i tillegg til å drive transport i hele Norge, også har lagerhotell og tilbyr tredjepartslogistikk, har sitt hovedkontor i Drammen og en avdeling på Skedsmo i nærheten av Gardermoen.

www.logistikk-ledelse.no © 2013