10-års jubilanten ATIL: Årlig opplæring av 15-20.000 førere av arbeidsutstyr

10-års jubilanten ATILÅrlig opplæring av 15-20.000 førere av arbeidsutstyrFor 10 år siden var det mye usikkerhet og tumulter rundt sikkerhetsopplæring og retten til utstedelse av kompetansebevis. Fra ...

Publisert Oppdatert

10-års jubilanten ATIL

Årlig opplæring av 15-20.000 førere av arbeidsutstyr

For 10 år siden var det mye usikkerhet og tumulter rundt sikkerhetsopplæring og retten til utstedelse av kompetansebevis. Fra visse hold ble det gjort klare forsøk på monopolisering og økonomisk utnyttelse. Instruktører over hele landet følte seg alene. Og saker som i høyeste grad vedkom dem, ble besluttet langt over deres hode. I dag er behovet for en organisasjon for tekniske sikkerhetsinstruktører enda større, hevder ATIL.

Mange instruktører følte savnet av en interesseforening som kunne være deres talerør og informasjonskilde. Derfor kom 14 personer fra hele landet sammen i Trondheim i juni 1990, og etablerte Autoriserte Truckfører-Instruktørers Landsforening (ATIL). Etter hvert som fagområdet ble utvidet, skiftet organisasjonen navn til Autoriserte Tekniske Instruktørers Landsforening i 1996. En klart definert målsetting for foreningen var viktig. Verken styre, medlemmer eller andre skulle være i tvil om kursen. ATILs formål er som følger:

Gir næringslivet fordeler

ATIL er instruktørenes egen organisasjon hvor medlemmene føler en naturlig tilhørighet. Her er det ikke noe som er pådyttet. Og foreningen er fullstendig upolitisk, poengterer ATIL.

Kunnskapsheving og forpliktende kvalitetsundervisning av medlemmene gir næringslivet store fordeler. Bedre og sikrere arbeid, færre ulykker, mindre brekkasje og bedre vedlikehold av arbeidsutstyret er resultater i samsvar med arbeidstilsynets og HMS-forskriftens intensjoner.

Hvor står ATIL i dag?

Etter 10 år er ATIL en betydelig aktør vedrørende sikkerhetsopplæring på bruk av arbeidsutstyr. Foreningens nytte fremgår av den størrelse, vekst, aktivitet og engasjement som er i foreningen. Og viktig, det er skapt en egen bransje for sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr.

Medlemmene er fordelt på firmamedlemmer og personlige medlemmer. Her finnes en lang rekke store firmaer med bedriftsinterne instruktører, opplæringsvirksomheter som Voksenopplæringen, videregående skoler, trafikkskoler, selvstendige truck- og kranførerskoler. Også opplæring på personløftere og masseforflytningsmaskiner har stor betydning. I tillegg er importører og forhandlere av arbeidsutstyr i stor grad representert blant medlemmene.

Lærte opp 20.000 i fjor

ATIL-medlemmer holder et høyt aktivitetsnivå, og antall personer som ble registrert i ATIL-registeret og andre registre av ATIL-medlemmer utgjorde samlet ca. 20.000 personer i 1999. ATIL er derved en meget betydelig aktør i sin bransje.

Kompetanseregisteret er en bærebjelke for ATIL. Her har foreningen et solid økonomisk fundament. ATIL kompetanseregister har konsesjon fra Datatilsynet, og som interesseforening er poenget å utstede best mulige bevis med høy kvalitet til lavest mulig pris. At det har lykkes godt vises ved at registeret er blant de ledende for kompetansebevis.

Hensikten med ATIL Sertifisering AS er å gi en mulighet for prisgunstig sertifisering fra et sertifiseringsorgan som er spesialist på sertifisering av opplæringsvirksomheter. Fra 1. januar 2001 er det et krav at virksomheter som gir sikkerhetsopplæring på en lang rekke nærmere definert arbeidsutstyr skal være sertifisert.

Ser fremover

Gjennom de ti årene har ATIL oppnådd mye, men utfordringene fremover er fortsatt mange for å leve opp til foreningens målsetting. Spesielt er det ønskelig å ha et godt samarbeid med myndighetene generelt og med Direktoratet for Arbeidstilsynet spesielt. Videre er et godt samarbeid i bransjen hvor virkelig og aktuell kompetanse kan komme alle til gode, en fremtidsrettet målsetting. Særlig når forskrift nr. 555 legger spesielt opp til samarbeid mellom bransjen og sertifiseringsorganer. La samarbeidsånden råde, er parolen fra ATIL. Og sist, men ikke minst, er selvfølgelig hovedønsket stadig flere medlemmer.