APILAR Lager og Logistikksenter: Arves drøm og Knuts hus

Arves drøm og Knuts husMed solid gjennomføringsstøtte av bedriftsrådgiver Knut W. Engebretsen har Arve Andersen i APILAR Lager og Logistikksenter (ALL) fått realisert sin drøm om en hypereffektiv måte...

Publisert Oppdatert

Arves drøm og Knuts hus

Med solid gjennomføringsstøtte av bedriftsrådgiver Knut W. Engebretsen har Arve Andersen i APILAR Lager og Logistikksenter (ALL) fått realisert sin drøm om en hypereffektiv måte å leie ut lagringsplass. Deres hovedbudskap til næringslivsledere er at det er svært kostbart å lagre luft. Hos ALL betaler kundene kun for det de har på lager. Per døgn vel og merke, og under jevn temperatur og høy sikkerhet.

Selv om Arve Andersen (t.v.) er ubeskjeden nok til å fremheve at mesteparten utformingen av det nye bygget er basert på egne tanker og ideer, fremhever han samtidig sterkt innsatsen til Knut W. Engebretsen som innleid prosjektleder. Foto: Henning Ivarson

Henning Ivarson

Arve Andersen sier selv han har drevet med mye rart, og har blant annet lang fartstid fra både flyttebransjen og som kraninstruktør. Det var erfaringene herfra som bragte frem ideen om å bruke containere som lastbærer også i lagringsøyemed. Fordelen er at de er lette å flytte og kan enkelt stables i høyden. Når de i tillegg lagres innendørs oppnår man både en jevn temperatur og høy sikkerhet.

Startet på Fornebu

Ideen ble første gang realisert i 2006 da Østlandske Container Lager (ØCL) ble etablert i Hangar 3 på Fornebu. Der drev Andersen fra før et båtopplag, men hadde inntekter bare et halvt år ad gangen siden båtene lå i sjøen resten av året. Fra tiden i flyttebransjen visste han at byråene hadde behov for lagring av flyttelass, men syntes at trekassene som den gang ble brukt var lite effektiv. Det var da tanken om å leie ut lagerplass i containere dukket opp, og den nye virksomheten var en realitet.

Selv om virksomheten i ØCL tok seg godt opp, var likevel ikke Andersen helt fornøyd med driftsformen. Konseptet med containere fungerte svært godt, men håndteringen med truck var langt fra optimal.

- Med plass til bare 700 containere i den 5.300 kvm store hangaren betalte vi dyrt for leie av kjøreveier og tomplass. Jeg tenker alltid kubikk, så det var naturlig å utnytte plassen i høyden. Det kan man ikke gjøre bedre enn med en traverskran, så da var det bare å begynne å sjekke om noen hadde gjort dette tidligere.

Og det var det. Andersen fant opptil flere i utlandet og valgte å reise til Rotterdam for å se på det store lageret som Team Allied har der. Dette er et av verdens største flyttebyråer som også eier Team Relocations her i landet (tidligere Majortrans). Lageret i Rotterdam hadde vært drevet i ti år med traverskran og automatstyring, og selv om ikke alt kunne adopteres direkte over til norske forhold fikk Andersen likevel verdifull input.

Kniven på strupen

Samtidig med at han gikk i tenkeboksen for å finne frem til hvordan et nytt hypereffektivt lager skulle utformes, opplevde selskapet et stadig økt press på å ta en beslutning. Husleien på Fornebu var svært høy og de visste at de på et tidspunkt måtte ut fordi hangaren etter hvert skulle rives. De hadde tre år igjen av kontrakten, men selv om de hadde fått vite at den kunne forlenges ytterligere tre år ville oppsigelsestiden da bare være ni måneder hvilket ville ha skapt store praktiske problemer i forbindelse med flytting av så mange containere.

Dermed hadde ØCL fått kniven på strupen og stod reelt sett foran valget mellom enten å legge ned virksomheten eller flytte. Etter å ha slitt lenge med å finne egnede lokaler, forteller Andersen at de begynte å se etter en tomt som tillot oppføring av et bygg på 23 meters høyde.

- 12 meter var helt greit mange steder, men det var alt for lavt for oss. Da ville regnestykket aldri ha gått opp.

Til slutt endte selskapet opp med Røyken Næringspark på Hurum - rett vest for tettstedet Åros og tett inntil riksvei 23 og Oslofjordtunnelen. Næringsparken er i rivende utvikling og har på relativt kort tid tiltrukket seg flere store og kjente selskaper som blant annet Isachsen Entreprenør, Doka, Haucon og Birger N. Haug.

- Det var høydebegrensninger her også, men vi oppfattet raskt Røyken som en typisk "ja-kommune". Både ordfører og rådmann la seg i selen da de fikk høre at vi kjøper tomt hvis vi får 23 meters takhøyde.

Deretter gikk det fort. I fjor høst startet Norske Stålbygg oppføringen med Ekjord Invest - ØCLs eier - som byggherre. I april i år ble det nye bygget offisielt innviet, samtidig med at selskapet skiftet navn til APILAR Lager og Logistikksenter AS (ALL).

Arves drøm og Knuts hus

Selv om Arve er ubeskjeden nok til å fremheve at mesteparten utformingen av det nye bygget er basert på egne tanker og ideer, fremhever han samtidig sterkt den uvurderlige innsatsen til Knut W. Engebretsen som innleid prosjektleder.

- Vi pleier å omtale det som Arves drøm og Knuts hus, sier de to med brede smil.

Etter å ha innehatt en rekke toppstillinger både nasjonalt og internasjonalt i Shell, har Engebretsen nå sitt enkeltmannsforetak KWE Consulting og arbeider som bedriftsrådgiver. Han ble først engasjert til å analysere driften og komme frem til et beslutningsgrunnlag for om prosjektet skulle kjøres eller ikke.

- Jeg har også utviklet forretningskonseptet på bakgrunn av ideene til Arve og utarbeidet et helt prospekt for et nytt bygg og ny drift, i tillegg til å foreta å økonomiske analyser og bidra til å få finansiering på plass, forteller Engebretsen.

Etter å ha styrt hele prosjektet vel i havn er engasjementet rundt bygget avsluttet, men Engebretsen er fortsatt en viktig pådriver og rådgiver.

- Det er veldig godt å kunne støtte seg til Knut. Samarbeidet vårt fungerer veldig godt, kommenterer Andersen.

1.100 containere på 3.000 kvm

På den 16 mål store tomten i Røyken Næringspark ruver nå ALLs nye 100 meter lange, 30 meter brede og altså 23 meter høye nybygg. For øvrig et av de største på Hurumhalvøya og med plass til 1.100 containere fordelt på 10 i bredden, 16 i lengderetningen og opptil syv i høyden.

Oppunder taket i den store lagringsdelen henger en traverskran fra Munck Cranes i Bergen som stabler containerne tett i tett med millimeterpresisjon. Tallenes klare tale sier alt om den kompakte lagringsformen; mens selskapet på Fornebu hadde plass til 700 containere på 5.300 kvadrat, er det altså her plass til 50 prosent flere på en vesentlig mindre gulvflate.

Munck konstruerte også en skreddersydd vogn som sørger for transporten av containere mellom lagringsdelen og det tilstøtende terminalområdet. Her er det lagt til godt til rette for en mest mulig effektiv håndtering, med en traverskran i taket også der og gjennomløp for containerbiler. Ordinære lastebiler kan rygge inntil en rampe hvorfra godset håndteres direkte inn eller ut av containeren som er løftet opp på en ramme på innsiden av bygget. I terminalområdet er det dessuten laget utsparinger som gjør at gulvet i containeren flukter med terminalgulvet.

Hele systemet til ALL er basert på standard 20 fots containere som for øvrig blir levert av Uniteam og BNS. På Fornebu hadde kundene også anledning til å leie 10-fotere, og for fortsatt å kunne tilby mindre lagringsenheter har selskapet i samarbeid med Unimetall i Spikkestad utviklet et sammenleggbart flyttebur på 8 kubikk. Det monteres enkelt sammen på tre minutter og fire slike fyller en 20-foter.

- Burene kjøres inn og ut av containeren med truck, og i stedet for at minste lagringsenhet tidligere var 16 kubikk er den nå altså 8. Det har gjort oss enda mer fleksible og kundetilpassede. Så langt har alt fungert 100 prosent og vi har ikke bommet på noe, sier Arve Andersen stolt.

Logisk styring

ALL har i dag ca. 500 containere i kranlageret, med andre ord litt under halvparten av det anlegget har plass til. I tillegg har de fortsatt et større antall 10-fotere fra Fornebuperioden som vil bli avhendet etter hvert som at de blir tømt av kundene.

PLS-anlegget som styrer traverskranen i containerlageret er utviklet av Bergen Elektrokompetanse (bekas) som Munck Cranes har et nært samarbeid med. Den svært presise stablingen foregår ved hjelp av laser som måler x- og y-aksen på det ene hjørnet på hver eneste stablingsplass, i tillegg til en z-akse for høyden.

Systemet er svært enkelt å bruke og Andersen forteller at de kun behøver å skrive inn containernummeret og hvor containeren skal. Deretter går alt av seg selv.

- "Containerberget" kan kanskje sammenlignes litt med Rubiks kube, kommenterer vi. - Hvor mange containere må i verste fall flyttes på for å finne frem til den rette?

Etter litt resonnering og hoderegning, svarer Andersen 11. - Men å flytte på så mange vil først være aktuelt når hallen er helt full og det vil nok ta noen år, legger han til.

Han vet ikke hvor lang tid det vil ta å rokere 11 containere, men anslår det til kanskje en time. Tidsaspektet er imidlertid relativt uinteressant siden de minimum én dag i forveien får melding om når en container skal ut.

- Alt som skal ut neste dag plottes inn i systemet før vi går hjem på kvelden og deretter kan kranen jobbe hele natten hvis den vil. Det viktigste for oss når det gjelder hastighet, er effektivitet i terminalen i forbindelse med lasting og lossing. Det er der kostnadene for våre kunder kommer. Hvor lang tid det tar å hente frem containeren har ingen betydning for dem.

- Hva med et strømbrudd på natten?

- Da legger vi ut en skjøteledning, smiler Arve. - Ja du ler du. Men vi har faktisk et kontaktpunkt på ytterveggen slik at jeg i verste fall kan koble et dieselaggregat på bygget.

Transporteres i lagringsenheten

Virksomheten på Fornebu begynte med lagring av flyttelass og fortsatt er flyttebyråene den største kundegruppen. Andersen anslår at de til sammen har mellom 10 og 12 tusen kubikk på lager hos ALL.

Privatpersoner er også en viktig kundegruppe, men bedrifter med behov for eksempelvis midlertidig bufferlagring representerer det største potensialet.

Årsaken til at denne kundegruppen fortsatt er relativt liten forklarer Andersen med at terminalvirksomheten på Fornebu var alt for dårlig. Nå står de langt bedre rustet til å imøtekomme næringslivets behov til fleksible og effektive løsninger.

- Men sammenlignet med Fornebu er dere unektelig lengre unna hovedstaden. Har det vært noe problem for de store kundene?

- Nei. Du må huske på at et gjennomsnittlig flyttelass ligger på lager i 300 dager og mange ligger i både to og tre år. Både for flyttebyråene og næringslivet for øvrig er det en stor fordel at vi også kan tilby transport i lagringsenheten. Foreløpig har vi gått til anskaffelse av en Scania trekkvogn som veksler mellom å trekke en kort svanehenger som kommer frem over alt og en langhenger med plass til to containere. På den måten kan bilen ta flere oppdrag samme dag og man oppnår bedre økonomi for alle parter.

Betaler pr døgn

ALL har ingen ambisjon å bli en fullverdig TPL-aktør. Det viktigste for selskapet er å få frem at de tilbyr lagring av topper, og ikke minst at kunden bare betaler for det de har der, når det er der.

- Per døgn vel og merke. Ingen påbegynt måned. Har du ti containere betaler du for det. Tar du med deg en, betaler du for ni i morgen. Bruker vi en time på å losse en container, ja vel så betaler du for den timen, presiserer Andersen og trekker frem interiør- og møbelleverandøren Home & Cottage som et eksempel.

- De har et 5.000 kvm stort plukklager på Lørenskog, men når de får en 40 fots high cube med varer så har de ikke plass til alle disse i reolene. Tidligere måtte reolgangene fylles opp, men nå blir varene i stedet kjørt hit og splittet i flyttebur. Deretter blir disse transportert til kunden etter behov. Alternativet deres hadde vært å leie et lager til som aldri vil være helt fullt.

- Vårt hovedtema er at det er kostbart å lagre luft, tilføyer Engebretsen. - Her har ledelsen mulighet til å si at nå skal vi kun betale for det lagerbehovet vi har pr dag. De kan sågar velge å ha ikke noe lager i det hele tatt hvis de ikke trenger plukklager. Det blir som leasing.

- Det er mange som dukker under av de faste kostnadene. Når inntektene går ned, vil også lagerkostnaden gå ned. Kunden styrer etter volumet sitt og har således større sjanse til å overleve. Slikt sett mener vi å ha et unikt konsept, mener Andersen, som opplyser at ALL også tilbyr 14 utleiekontorer for eksempelvis mindre virksomheter.

Jevn temperatur og høy sikkerhet

Andersen fremhever også fordelene med innendørs lagring.

- Det dannes fort kondens i en container som står ute og dette kan ødelegge både flyttelass og annet gods. For å unngå dette kan det ofte være behov for både dobbel- og trippelemballering med krympeplast slik en stor møbelleverandør måtte gjøre.

I tillegg til fordelene som oppnås med innvendig lagring, fremhever han også den høye sikkerheten som er på lageret.

- Her kan du lagre gull om du vil. Vi kan riktignok ikke forhindre at noen kommer seg vil inn dersom de virkelig går inn for det. Gjerdet kan kjøres ned og alarmen kan kobles ut ved å kutte strømmen. Men uten strøm kan man heller ikke få flyttet på en eneste container som er stablet med 15 cm avstand.

PLS-anlegget krever i tillegg passord og baserer seg dessuten på egne ID-nummer som har erstattet det opprinnelige containernummeret. Således er det umulig for en inntrenger å finne ut hvem som eier den enkelte container. Da må man inn på bookingsystemet vårt og disse to systemene er av sikkerhetsmessige grunner ikke koblet sammen.

Andersen forteller at det tidligere lageret på Fornebu hadde en så høy sikkerhetskoeffisient at man blant annet kunne lagre hemmelige dokumenter for Forsvaret. Han har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding fra forsikringsselskapet på det nye lageret, men er likevel overbevist om at de her vil oppnå en enda bedre sikkerhetskoeffisient.

Ferie??

APILAR Lager og Logistikksenter sysselsetter bare fire personer; to i administrasjonen og to på lageret/terminalen.

- Det er like mange som vi var på Fornebu. I enkelte perioder er det behov for mer personell til for eksempel omlasting, men i det daglige er vi er så effektive at vi trenger ikke flere enn oss fire. Vi kunne sågar ha vært en mindre, men vi må se fremover også.

- Dessuten er det godt å ha litt ekstra personell når det for eksempel skal avvikles ferie, innskyter støttespiller Knut.

- Hva kalte du det?, sier Arve.

- Det er ett av disse fremmedordene vet du. Det staves f, e,

- Det høres veldig uproduktivt og kjedelig ut, avslutter den engasjerte driftssjefen på Hurum.

www.logistikk-ledelse.no © 2013