Aven: Paller for alle behov

AvenPaller for alle behovPaller er ikke lenger snekring på en låve eller i et lite sagbruk. Med 450 ulike typer og flere tusen artikkelnummere liggende på lager, kreves det styring, automatisering og ...

Publisert Oppdatert

Aven

Paller for alle behov

Paller er ikke lenger snekring på en låve eller i et lite sagbruk. Med 450 ulike typer og flere tusen artikkelnummere liggende på lager, kreves det styring, automatisering og utstrakt bruk av datateknologi for å hevde seg i internasjonal konkurranse om kontrakter til store industribedrifter. Holmestrandsbedriften Aven AS har greid omstillingen, og er i dag blant de største palleprodusentene i Skandinavia. Men transportavstanden til kundene må holdes nede, og bedriften har derfor produksjonsenheter i både Sverige og Polen. Konkurransen krever også innsats og utvikling av spesielle maskiner og nye produksjonslinjer.

Christian Ryg

EUR-paller produseres flere steder i store serier, og som for flere typer industri dreier det seg også her om høyt automatisert produksjon i store serier. I Norge er Tonsåsen fabrikken med integrert sagbruk og helautomatisert produksjonslinje for disse pallene. På andre fabrikker har man spesialisert seg på andre paller som også produseres med automatiske maskiner, med korte omstillingstider. Dermed kan bedriften som har behov for små serier, eller for den saks skyld en pall med helt spesielle mål og krav, også få hjelp hos Aven.

Det dreier seg om komplisert logistikk når man skal kappe og sortere opptil 30.000 løpemeter materialer på en maskin i løpet av ett skift. Ulike lengder og i sterkt varierende antall skal gjøres klart. De ferdig kappede og sorterte bordene skal stables og bringes til lager eller rett til produksjon. Det finnes flere tusen artikkelnummere i lager til enhver tid for å produsere de 450 ulike produktene.

Operatørene ved kappemaskinene benytter et MPS-system for å melde inn produserte kvanta kappede materialer til datasystemet.

Ikke strekkoding

På grunn av stor variasjon i antall paller pr ordre, går det ikke an å bruke strekkoding i lageret.

- Det blir for mye plukk fra hver stabel med materialer i forbindelse med produksjon av en serie paller. Resten går inn i lageret igjen. Da er det lite praktisk å strekkode materialene i lageret, sier fabrikksjef Gunnar Nerdal. Han understreker at det er truckførerne som ønsker manuell registrering av lagervarer etter hvert som de legger inn eller plukker ut varer.

Direkte melding fra truck og kappemaskin

Alle trucker i bedriften er utstyrt med PC, slik at førerne logger inn varer etter hvert som de legges inn på lageret. Etter en omlegging av datasystemene i bedriften for noen år siden, registreres varene direkte i samme system som også styrer økonomi.

Også linjeoperatørene i produksjon av paller skal melde av all virksomhet på PC montert ved produksjonslinjene.

- Vi har to produksjonslinjer i den ene hallen her i Sørbyveien utenfor Holmestrand. Den ene er absolutt i forkant av teknologiutviklingen for palleproduksjon, mens den andre, som er litt eldre, også har høy kapasitet dersom den betjenes av dyktige medarbeidere, sier adm. direktør Magne Aven under vår gjennomgang av fabrikkanlegget. Han understreker at nettopp kompetanse og innsats er vesentlige faktorer ved produktivitetsutviklingen i fabrikken.

Økt produktivitet med gode medarbeidere

Selskapet har hatt en meget sterk økning i produktiviteten de siste årene, og var i fjor på hele 25%.

- Dels har vi vært bevisste i utvikling av kompetanse og utvelgelse av medarbeidere, dels har vi vært heldige, og har fått beholde dyktige medarbeidere. Den store variasjonen i antall paller pr ordre og mange ulike utførelser og varianter som skal framstilles ved samme linje er en utfordring, både for medarbeidere i produksjonen og for ledelsen, når det gjelder krav til logistikk og kontroll av kvaliteten på det ferdige produktet, forteller Aven.

For å greie produksjon av utvekslingspaller til kjemisk industri, såkalte PRS-paller, krevdes det en omlegging av produksjonen. PRS-paller må ha et par ekstra bord, både i topp og bunn, slik at sekker med kjemiske produkter ikke presses ut mellom bordene og kan punkteres av truckgafler under håndtering. Aven produserer rundt 90.000 slike paller i året, og en av medarbeiderne har utviklet en egen maskin for spikring av disse ekstra bordene.

Disse pallene leveres til Borealis i Grenlandsområdet, for å gå inn i transport til Europa, og dermed inn i utvekslingsordningen. Det er en forutsetning å slippe lengre transport av paller enn til den kjemiske industrien i Grenland, for å få lønnsomme leveringsbetingelser. Dersom man skulle frakte tomme paller til det tyske markedet f.eks., ville prisen på transporten i forhold til verdien av pallene ikke være regningssvarende, understreker Aven.

Plast eller tre?

Trevirke har i alle år vært hovedmaterialet for pallen, og Magne Aven har stor tro på dette materialet også for framtiden.

- Tre er en fornybar ressurs, og vi har fortsatt et stort overskudd, slik at det er ikke snakk om å balansere på noen grense for utnyttelse. Dessuten er det et materiale som godkjennes som gjenvunnet dersom man bruker det som brensel, sier Aven, og legger til at ved gjenvinning utnyttes som brensel, frigjøres 60% mer energi enn det som benyttes ved framstilling av produktet, og CO2 utslippet er minimalt i forhold til forbrenning av plast.

- Trepallen er dessuten langt rimeligere å produsere enn plastpaller med tilsvarende styrke og bruksegenskaper. Materialet er lett å tilpasse til ulike krav og spesifikasjoner og egner seg for produksjon av små serier uten at kostnadene raser i været.

I flere år har det vært hevdet fra flere hold at plastpaller er mer hygieniske enn trepaller. Men så langt har ingen kunnet dokumentere påstanden om at plastpallene møter hygienebehovet bedre enn trepallene. Tvert om viser laboratorieforsøk at trefjøler er lettere å rengjøre enn tilsvarende produkter i plast. For å finne objektive metoder til å vurdere hvilke materialer som møter kravene til hygiene best, er det etablert et forskningsprosjekt med støtte fra Nordisk Industrifond under ledelse av Norsk Treteknisk Institutt. Aven er en av industrideltakerne. Prosjektet skal være avsluttet i løpet av året. Da kan arbeidet med å definere behov og krav til paller ut fra vitenskapelige analyser komme i gang. Fortsatt gjelder EU-krav til transport av ikke-emballerte matvarer.

Aven er enig i at man må se på funksjonsstandard og ikke holde seg strengt til materialstandard. Klossene som brukes er i dag i stor grad miljøklosser - produsert av returpapir og sortert PE-folie uten bruk av skadelige limstoffer. De har høy forbrenningsverdi og er sterkere enn treklossene. I tillegg til at de kan brennes uten store mengder avgasser, kan de resirkuleres i produksjon av nye klosser.

Tre som materiale i paller har en klar ulempe, det trekker vann. Mange mulige løsninger har vært forsøkt, særlig for EUR paller som skal brukes i lang tid. Hittil har man ikke kommet med noen patentløsning, men Aven tror på utvikling og forskning som kan løse også dette problemet.

Gjennom årene har man endret produksjonsmetodene for paller, og i dag er man i ferd med å sette krav om bruk av maskiner for produksjon av spesielt EUR paller, slik at standard og kvalitet holdes på et høyt nivå. Spikerpistolen er ikke lenger god nok. Resultatet vil være at mange mindre bedrifter forsvinner, fordi automatisering krever store investeringer og dermed store serier.

Virksomheten ved Aven AS begynte beskjedent i 1928 som sagbruk, med leveranser av bord og plank til aluminiumsfabrikken i Holmestrand. Etter hvert fant fabrikken ut at man skulle konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, produksjon av aluminium. Derfor fikk Aven i oppdrag å lage paller fra 1958. Da Magne Aven trådte inn i driften i 1968, hadde han sin bakgrunn innen trelast, med Trelastskolen som utdannelse.

- Jeg hadde ingen økonomisk utdannelse, og så derfor ingen betenkeligheter. Vi hadde kanskje ikke kommet dit vi er i dag, dersom jeg hadde hatt mer formell utdannelse, sier Magne Aven.

Han forteller at den gangen var det mange små sagbruk, med innbyrdes knallhard konkurranse, og med håndverksproduksjon av paller, kasser og annen emballasje.

- En av fordelene for produsenter av EUR-paller, som er standardisert siden 1958, er at dimensjonene ikke finnes i vanlige trelasthandelsbedrifter. Dermed må man faktisk spesialprodusere alle materialer, og produsenten av pallen stiller litt mer beskyttet i markedet. Når det er sagt, vil jeg legge til at innen palleproduksjon er det en knallhard konkurranse. Paller er ikke høykostprodukter, dessuten er produktene tunge. De kan dermed ikke sendes over lange avstander til kundene. Vi regner med en transportavstand på maksimum 300 km til kunden, med mindre spesielle forhold når det gjelder tilgangen på trelast eller varestrømmen gjør seg gjeldende. Derfor har vi spredt vår produksjon i Norge på flere steder, to av våre egne bedrifter og noe innleid produksjon. Dessuten en fabrikk i Rabbalshede 50 kilometer nord for Uddevalla, og en i Polen, tett til den tyske grensen, og bare 12 mil fra Berlin.

I dag er Aven en av de største i Skandinavia, og størst i Norge. Hjemmemarkedet er preget av mange små produksjonsbedrifter, Aven kjenner i hvert fall til 13. Totalt er hjemmemarkedet på rundt 160 millioner kroner, selv om det er vanskelig å tallfeste det nøyaktig. Selv har Aven rundt 100 millioner kroner i omsetning i Norge, dersom man regner med alle typer produkter. Avskallingen fra bransjen har vært forholdsvis beskjeden, de siste 10 årene har fire bedrifter sluttet. Av disse har Aven faktisk kjøpt opp to.

Med produksjonen spredt, ikke bare i Norge, men også i andre land, får man stadig bedre tilgang til større markeder og kan sikre framtiden for bedriften.

Reparasjon av paller viktig

Selv om paller ikke er et høykost produkt, representerer de en verdi, og i mange tilfeller vil reparasjon både av spesialpaller og EUR-paller være lønnsomt, både for brukeren og produsenten. Aven kjøper opp brukte EUR-paller og standard karmer og reparerer pallene til godkjente EUR-paller eller til engangspaller der det er mest rasjonelt. Også engangspaller representerer en verdi. Slike produkter tas inn, sorteres, repareres og selges igjen som brukte. Magne Aven understreker at bedriften også har kunder med intern pallepark som har behov for reparasjon av sine paller, før de settes inn i logistikkjeden på nytt.