BT Norge lanserer truckføreropplæring på CD

BT Norge lanserer truckføreropplæring på CDEtter 25 år med truckføreropplæring, legger BT Norge nå materiellet inn på CD. Dermed får instruktøren et hjelpemiddel som gir ham bedre mulighet til å følge...

Publisert Oppdatert

BT Norge lanserer truckføreropplæring på CD

Etter 25 år med truckføreropplæring, legger BT Norge nå materiellet inn på CD. Dermed får instruktøren et hjelpemiddel som gir ham bedre mulighet til å følge opp den enkelte eleven under kurset, forenkler undervisningen, og minsker behovet for store og tunge lærebøker.

Christian Ryg

For elevene blir undervisningen både bedre og enklere. Fra BT Norges side understrekes det at særlig elever med lese- og skrivevansker lettere kan tilegne seg stoffet og få fullt utbytte av kurset. Opplegget har vært benyttet i Sverige i et par år, og BT Norge har testet det ut i løpet av det siste året. Nå er selskapet klare til å markedsføre kurset med nytt, elektronisk læremiddel.

- I framtiden vil vi også kunne selge hele instruktørpakken til bedrifter som ønsker å ta hånd om undervisningen av sine nye truckførere selv, eller vil oppgradere og videreutvikle sine ansatte. Det blir lettere å inkorporere nye regler eller oppgradere selve kurset, når vi har hele "pakken" lagt inn på en CD, sier avdelingsleder Steinar Tangen hos BT Norge, og legger til at det blir lettere for instruktøren å oppdage hvilke elever som trenger ekstra hjelp eller har behov for ytterligere informasjon om enkelte emner.

- For selvstudium kan også pakken være en mulig løsning. Det meste - også eksamen - kan legges på elektronisk medium, understreker Tangen.

Det er ikke bare truckføreropplæring som drives hos BT Norge. I dag er både kraner, personløftere, såkalte varme arbeider vedlikehold og sikkerhet, HMS og farlig gods, områder som krever sertifikater eller opplæring før man går i gang med jobb innen feltet.

Stort felt

I dag utdannes og registreres rundt 30.000 truckførere hvert år i Norge. En god oppgradering av sertifikater kommer i tillegg til denne mengden nyutdannede truckførere. En fordel BT Norge har, er at man kan skrive ut og sertifikatet i det øyeblikk eleven har bestått prøven, ved hjelp av elektronisk registrering og utskrift, samt bilde av eleven som tas på stedet, slik at arbeidsgivere som får gjennomført kurs i bedriften, straks får godkjente truckførere, klare til innsats. Tangen legger vekt på at særlig firmaer som driver utleie av arbeidskraft, har stort behov for rask registrering av godkjente truckførere.

I tillegg til at Arbeidsmiljøloven krever opplæring og godkjent truckførerbevis for å jobbe med alle trucker der føreren sitter på maskinen, ser Tangen opplæringen i et bredere perspektiv. Den som er utdannet og kan jobben, får et bedre forhold til det vedkommende driver med. Dermed blir man mer effektiv og gjør en bedre innsats i bedriften. Med god opplæring kan man dessuten spare bedriften for store summer ved færre skader på gods, inventar og ikke minst personer. Dessverre skjer det år om annet alvorlige ulykker, også med dødelig utgang, ved uvettig bruk av gaffeltrucker her i landet. Alle som driver opplæringsvirksomhet er opptatte av å få ned disse tallene så mye som mulig.