Delikat tar i bruk nytt palletteringsanlegg: Gamle kontakter ga nye kontrakter

Delikat tar i bruk nytt palletteringsanlegg:Gamle kontakter ga nye kontrakterMidt under installasjonen av et nytt palletteringsanlegg opplevde Delikat Fabrikker AS i Drammen at den danske leverandøren...

Publisert Oppdatert

Delikat tar i bruk nytt palletteringsanlegg:

Gamle kontakter ga nye kontrakter

Midt under installasjonen av et nytt palletteringsanlegg opplevde Delikat Fabrikker AS i Drammen at den danske leverandøren Incon gikk konkurs. Etter en ny anbudsrunde overtok Univeyor det påbegynte prosjektet. En viktig faktor ved valg av ny leverandør var den gode erfaringen selskapet hadde med Incons Flemming Beck Rasmussen som hadde fått nytt arbeid - nettopp hos Univeyor. - Dermed slapp vi å starte hele prosessen på nytt. Personligerelasjoner har utvilsomt mye å si, sier Delikats tidligere tekniske sjef, Knut Jørgensen. 

Henning Ivarson Drammen

Han er en sann norgesvenn, Flemming Beck Rasmussen. Etter fem år som Incons representant her i landet, har den sympatiske dansken fått et bredt og godt kontaktnett i norsk industri. Mye av årsaken til at han er blitt så godt mottatt, skyldes hans holdning å bygge nære og gode relasjoner til kundene.

- I stedet for bare å utarbeide et tilbud basert på en forespørsel, er det svært viktig å etablere et partnerskap med kunden. Etter min mening er det kun gjennom godt samarbeid og kompetanseutvikling - ikke bare leverandør mot kunde, men vel så viktig kunde mot leverandør - at man får frem de optimale løsningene, sier Beck Rasmussen.

Faseinndelt installasjon

Og det var nettopp gode personlige relasjoner som gjorde at han og Incon første gang kom i dialog med Delikat i Drammen. Fra før av hadde han vært engasjert i flere prosjekter hos Agra-Borgar (nåværende Mills).

- Da fabrikksjef Jan Oluf Skarpnes ble forsyningsdirektør i søsterselskapet Delikat Fabrikker, spurte han meg om jeg kunne komme til Drammen og ta en uforpliktende gjennomgang av den interne vareflyten. Vi konstaterte relativt raskt at bedriften hadde store rasjonaliseringspotensialer, og ideene kom umiddelbart, forteller Beck Rasmussen.

Delikat tok selv for seg planene om å snu totalflyten i fabrikken, mens Incon skulle konsentrerte seg om interntransporten av selve ferdigvarene, og blant annet finne en erstatning til de eksisterende pallelasterne. Disse var lite fleksible, og krevde dessuten mye manuell pallehåndtering ut fra disse. Løsningen var å erstatte pallelasterne med portalroboter for pallettering, for automatisk håndtering helt ut på ferdigvarelageret.

Delikat er som mange vet en betydelig produsent av blant annet salater og posteier, med produksjon hver eneste virkedag gjennom hele året. For at ikke produksjonen skulle bli skadelidende, gikk man inn for en faseinndelt installasjon av portalrobotene.

Strømlinjeformet pallettering

Midt under implementeringen gikk Incon konkurs, og satte Delikat i en lei klemme. Etter en ny anbudsrunde valgte man å la danske Univeyor AS overta prosjektet. En viktig faktor ved valget var den gode erfaringen selskapet hadde med Flemming Beck Rasmussen som relativt raskt hadde fått nytt arbeid hos Univeyor.

- Dermed slapp vi å starte hele prosessen på nytt. Personlige relasjoner har utvilsomt mye å si, sier Delikats tidligere tekniske sjef, Knut Jørgensen, som etter vårt besøk har skiftet jobb.

Det nye palletteringsanlegget består i dag av tre portalroboter som kan operere syv forskjellige pallestasjoner. På rullebanene inn i anlegget blir eskene kontrollveid, og dersom det skulle mangle et beger i esken blir denne skjøvet automatisk ut på en ejectbane. På rullebanene finnes det også en scanner som leser etiketten, og gir videre signaler om hvilken pallestasjon den aktuelle esken skal fordeles inn på.

Selskapet avslutter nå den siste planlagte fasen, som omfatter automatisk transport av paller inn på det nye ferdigvarelageret. Dette er blitt plassert et annet sted i bygget og således bidratt til en mer logisk vareflyt. Transporten til det gamle ferdigvarelageret har til nå vært gjennomført med truck til punktet for vikling av pallene og innmelding via et Willettanlegg. Nå skal palletteringsdataene fra Univeyoranlegget også bli brukt til denne innmeldingen.

I tillegg til den nye ferdigvarehåndteringen, har Delikat gjennomført en rekke andre rasjonaliseringsprosjekter, blant annet emballasjetilpasning. De fleste av oss har nok ett eller flere Delikatprodukter på frokostbordet, og de mest årvåkne har kanskje registrert det nye begeret som bedriften innførte for en stund siden. Det er resultatet av Delikats arbeid med å standardisere emballasjetypene og dermed redusere behovet for omstilling av linjene. En liten detalj forbrukerne knapt nok registrerer, men som betyr svært mye for produsenten. For øvrig er Delikat svært restriktive med å gi ut detaljinformasjon om produksjonen, og under vårt besøk får vi streng beskjed om å holde fokus på palletteringen.

- Fungerer det greit å ha både Incon- og Univeyor-roboter i ett og samme anlegg?

- Ja, jeg vil si det. Univeyor har klart å integrere disse på en god måte, og vi har ikke hatt noen store tekniske problemer. En av fordelene med Univeyor er blant annet at deres rullebaner for esker har remdrift, som er mer stillegående enn de kjededrevne vi hadde fra før, opplyser Jørgensen, som legger til at Univeyor også har overtatt totalansvaret for service av Inconproduktene.

- Mange velger automatisk pallettering for å spare personalet for tunge løft. Var ergonomiaspektet viktig for Delikat også?

- Ja, det er klart at ønsket om å unngå tunge løft og ubekvemme arbeidsstillinger har påvirket vårt valg, men behovet for større fleksibilitet og rasjonalisering av produksjonen har tross alt vært det viktigste for oss, sier Jørgensen, som avslutningsvis opplyser at det nye anlegget har gitt bedriften reelle besparelser.