Forskningspris til Inger Beate Hovi

Inger Beate Hovi er tildelt DB Schenker Forskningspris Norge 2014.

Michael Holmstrøm, adm. direktør i Schenker AS, overrakte Inger Beate Hovi prisen på 50.000 kroner og et diplom som synlig bevis på utmerkelsen under åpningen av Transport & Logistikk på Gardermoen den 20. oktober 2014. Foto: Henning Ivarson
Michael Holmstrøm, adm. direktør i Schenker AS, overrakte Inger Beate Hovi prisen på 50.000 kroner og et diplom som synlig bevis på utmerkelsen under åpningen av Transport & Logistikk på Gardermoen den 20. oktober 2014. Foto: Henning Ivarson
Publisert Oppdatert

Inger Beate Hovi er samfunnsøkonom og forskningsleder innen programmet Næringsliv og godstransport ved Transportøkonomisk institutt. Hun har de senere år jobbet med statistikk og analyser av utvikling i godstransportmarkedet, konkurranseflater mellom transportmidlene, varestrømmer og prognosearbeid spesielt, og har vært leder for utarbeidelsen av godstransportprognoser til NTP 2014-2023, NTP 2010-2019 og NTP 2006-2015.

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Hovi har det siste året jobbet mye med å fremskaffe grunnlagsmateriale til transportetatenes arbeid med en bred samfunnsanalyse av godstransport. Hun har også publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, og presentasjoner på forskerkonferanser og vitenskapelig publiseringer hører med til hverdagen. Bare i 2014 har vinneren fått akseptert tre artikler i anerkjente tidsskrift og ytterligere tre er i pipeline. Årets prisvinner driver også utstrakt formidling til allmennheten via massemediene, foredrag for fagfolk i næringsliv, forvaltning og forskning og popularisering av fagstoffet i form av fagbladartikler. Hun har i tillegg utpregede evner til å samarbeide med andre og deler gjerne sin kunnskap med samarbeidspartnere, kolleger, fagfolk i forvaltning, næringsliv og kunnskapsbedrifter i Norge så vel som internasjonalt.

Fremmer kunnskap om logistikk og godstransport

DB Schenker Forskningpris skal fremme kunnskap om logistikk og godstransport, med fokus på innovasjon, utvikling og miljø samt bidra til å styrke bransjens omdømme og samfunnsansvar.

Juryen har bestått av forskningssjef Kjell Werner Johansen, Transportøkonomisk institutt, førsteamanuensis Nigel Halpern, Høgskolen i Molde, professor Gøran Persson, BI, professor Jan Ola Strandhagen, NTNU og adm. direktør Michael Holmstrøm, Schenker AS.