Furnes Jernstøperi: 

Mer effektiv logistikk gir økt konkurransekraft

Furnes Jernstøperi AS har de siste årene investert tungt i både nytt produksjonsutstyr og senest i et nytt sentrallager som i vesentlig grad skal øke støperiets konkurransekraft mot utenlandske aktører.

Sentrallagerprosjektet til drøye 20 millioner kroner startet i januar i fjor og stod ferdig i desember. Både en semiautomatisert smalgangstruck, reoler og et komplett WMS er levert av Jungheinrich Norge, Foto: Henning Ivarson
Sentrallagerprosjektet til drøye 20 millioner kroner startet i januar i fjor og stod ferdig i desember. Både en semiautomatisert smalgangstruck, reoler og et komplett WMS er levert av Jungheinrich Norge, Foto: Henning Ivarson
Publisert Oppdatert

Furnes Jernstøperi er lokalisert tett inntil E6, ca. ti kilometer syd for Hamar, og har vært et markant landemerke for de veifarende siden selskapet etablerte seg her i 1967. Etter å ha vært kjent som Furnes-Hamjern SCC i flere tiår, skiftet selskapet offisielt tilbake til sitt opprinnelige navn tett oppunder jul i fjor. Furnes Jernstøperi ble etablert i Brumunddal i 1958, og kumlokk ble raskt hovedproduktet. Gjennom Hamjern (Hamar Jernstøberi og Mekaniske Verksted) har imidlertid selskapet røtter helt tilbake til 1895. Dette selskapet produserte alt fra ovner og komfyrer til damplokomotiver - inkludert den imponerende "Dovregubben". Selskapshistorikken inkluderer også Moelven Jernstøperi som ble kjøpt opp i 1979.

Forkortelsen SCC i det tidligere firmanavnet stod for øvrig for Scandinavian Casting Companies og ble tilført i forbindelse med oppkjøpet av Randers Jernstøberi AS.

Smalgangstrucken Jungheinrich ETX 513 har en løftekapasitet på 1.000 kilo opptil 7,5 meter. Den kraftige masten sikrer at den ikke bøyer seg en eneste millimeter selv med maks vekt på gaflene når de står utenfor truckens akse. Foto: Henning Ivarson
Smalgangstrucken Jungheinrich ETX 513 har en løftekapasitet på 1.000 kilo opptil 7,5 meter. Den kraftige masten sikrer at den ikke bøyer seg en eneste millimeter selv med maks vekt på gaflene når de står utenfor truckens akse. Foto: Henning Ivarson

Nest størst i Norden

Kumlokk er fortsatt hovedproduktet til Furnes Jernstøperi, men produktutvalget inkluderer også rammer, rister og en rekke andre støpte produkter som kommer inn under kategorien "gategods". På det norske markedet er selskapet jevnstort med Ulefos Jærnverk, men er størst i Danmark og nummer to i hele Norden.

Furnes Jernstøperi og det danske datterselskapet har stått bak flere innovasjoner og patenter som senere er blitt kopiert av andre. For som administrerende direktør Oddbjørn Maurdalen fremholder; kumlokk er faktisk et litt mer teknisk produkt enn man skulle tro.

I tillegg til vei, vann og avløp, benyttes produktene til både ikt-, fjernvarme- og bredbåndinstallasjoner, så vel som på flyplasser.

Aktive eiere

Konkurransen fra lavkostland har medført at mange jernstøperier i Norden enten har gitt seg helt, eller flyttet ut deler av produksjonen i løpet av de siste årene. Her i landet er eksempelvis Vestas Castings Kristiansand og Sperre Støperi i Elverum ferske eksempler på dette.

Furnes Jernstøperi har imidlertid klart seg bra. Selskapet, med 87 ansatte hvorav 13 midlertidige, omsatte i 2013 for ca. 180 millioner kroner og har hatt en resultatgrad på rundt ni prosent de siste årene.

Oddbjørn Maurdalen fremhever i den sammenheng de positive effektene med å ha lokalt forankrede og ikke minst svært engasjerte og aktive eiere.

- Familien Øyhovden har klokkeklar tro på fremtiden og har investert godt over 110 millioner kroner de siste årene. De har alltid hatt et sterkt fokus på produksjon. Etter å ha skiftet ut både ovner, støpeautomat og formanlegg fremstår vi i realiteten som et helt nytt støperi. Det var en spenstig satsing i nedgangstidene vi hadde for et par år siden og som det står stor respekt av, sier Maurdalen.

Foruten Furnes Jernstøperi eier Øyhovden Invest også selskapet Hamjern AS som gjenoppstod i 2011, da deler av maskineringsavdelingen og håndstøpingsvirksomheten ble utskilt som eget selskap. Dette retter seg i stor grad mot oljeindustrien. Øyhovden Invest eier også en kran- og taljegruppe bestående av Munck-selskaper i inn- og utland og en bilgruppe med flere Honda-forhandlere og et bilutleieselskap. Totalt omsetter virksomhetene til Øyhovden Invest for mellom 600 og 700 millioner kroner.

Teknisk sjef Trond Rykhus (t.v.) og adm. direktør Oddbjørn Maurdalen er svært tilfredse med det nye sentrallageret. Foto: Henning Ivarson
Teknisk sjef Trond Rykhus (t.v.) og adm. direktør Oddbjørn Maurdalen er svært tilfredse med det nye sentrallageret. Foto: Henning Ivarson

Ny logistikkstruktur

Målet med de tunge investeringene har vært å bli mer konkurransedyktige og være best mulig rustet til å møte konkurransen fra utlandet, som de vet vil øke i årene fremover.

- Hvis vi skal overleve som norsk produsent må vi jobbe mer automatisk og smartere enn utlendingene vi konkurrerer mot. Det er en strategi som ble lagt allerede i 2007, og i tillegg til moderniseringen av produksjonen gjelder det i høyeste grad også logistikken, sier Maurdalen.

Med god hjelp fra eksterne eksperter fra blant annet NTNU konkluderte selskapet med å ta ned virksomheten i Danmark og i stedet etablere et sentrallager i Norge. Saint-Globain er selskapets desidert største kunde og står alene for godt over halvparten av eksportomsetningen. Maurdalen forteller at det derfor har vært svært viktig for dem å kunne imøtekomme Saint-Globains stadig strengere leverandørkrav.

- Vi har lenge hatt en servicegrad på 96 prosent. Den store forskjellen er at kundene tidligere tillot et leveringsavvik på et par dager, mens de nå skal ha leveransene på avtalt time. Da kunne vi ikke lenger stå og laste opp biler med kumlokk som var lagret utendørs, og som vinterstid måtte graves ut av en snøhaug.

Første totalleveranse til Jungheinrich Norge

Sentrallagerprosjektet til drøye 20 millioner kroner startet i januar i fjor og stod ferdig i desember. Både en semiautomatisert smalgangstruck, reoler og et komplett WMS er levert av Jungheinrich Norge, som dermed for første gang her i landet har bevist sin rolle som en totalleverandør av lagerløsninger.

Ragnar Pettersen er salgsansvarlig i selskapets relativt nye avdeling for system- og logistikkløsninger som tilbyr IT-hardware som truckterminaler, skannere, auto-ID og radio. I tillegg tilbys reoler, lagerstyringssystemer, lagernavigasjon og ulike automatiske trucker.

- Vi er den eneste leverandøren i Norge som i egen regi kan stå for både prosjektering, montering av reoler, konfigurering av WMS og levering av trucker, fremholder Pettersen.

Støperiets tidligere produksjonssjef og nå tekniske sjef, Trond Rykhus, spilte en nøkkelrolle i sentrallagerprosjektet. Etter å ha vurdert både forskjellige lagerløsninger og leverandører, så selskapet fort fordelen med bare å kunne forholde seg til én partner, som ikke kunne skylde på andre enn seg selv dersom noe skulle gå galt.

Fungerer det på marsipan, fungerer det på kumlokk også

Furnes Jernstøperi har i mange år benyttet ledestablere fra Jungheinrich i produksjonen, og kjente således selskapet godt som truckleverandør.

- Men hva med WMS?, spør vi. - Var tiltroen til Jungheinrich så høy at dere også uten videre var villige til å være det første selskapet i Norge som tok i bruk deres lagerstyringssystem?

- Ja, etter først å ha blitt informert om utallige tilsvarende leveranser fra Jungheinrich i utlandet, og senere selv ha fått besøkt en av disse, så var den det.

- Det var en stor marsipanprodusent i Lübeck, tilføyer Maurdalen. - Men vi konkluderte med at så lenge det fungerer på marsipan, fungerer det sikkert på kumlokk også. Deretter var det bare å dra hjem og selge inn konseptet til eierne våre, sier han med et stort smil.

Etter å ha fått aksept, forteller han at de har fått en kontinuerlig og svært god oppfølging av Jungheinrich.

1 000 kilo i 7,5 meters høyde og null bøying av masten

Jungheinrich har lenge tilbudt reoler, og enkelte vil kanskje huske at de sågar hadde sitt eget reolmerke en periode. Men Hubertus som det het ble etter hvert for kostbare, Jungheinrich har nå i stedet en avtale med den belgiske reolprodusenten ORM.

Det nye sentrallageret til Furnes Jernstøperi har 3 100 pallplasser og blir betjent av en Jungheinrich ETX 513. Smalgangstrucken har en løftekapasitet på 1 000 kilo opptil 7,5 meter. Den kraftige masten sikrer at den ikke bøyer seg en eneste millimeter, selv når gaflene er skjøvet sideveis utenfor truckens akse og er maksimalt belastet. Trucken er utstyrt med førerhytte, siden temperaturen inne på lageret bare så vidt er over null grader vinterstid. Men siden smelteovnene trekker 12 gigawatt i året, er det kanskje ikke så rart at Maurdalen vil spare på strømmen andre steder. Men så tar da heller ikke støpegods noe som helst skade av å lagres kjølig.

Finner veien selv

Det mest spesielle med dette Jungheinrich-prosjektet er at det er det første i Norge med en halvautomatisk truck som selv vet hvor den skal. Truckstyringssystemet fra Jungheinrich er det eneste i verden som er basert på små transpondere i gulvet. Siden introduksjonen for seks år siden har produsenten levert over 10 000 trucker som blir styrt ved hjelp av denne RFID-teknologien. Siden dette var et nytt område for Jungheinrich Norge, fikk de god hjelp av Dominic Bösl fra det tyske moderselskapet. Han var ansvarlig for navigasjonsoppsettet og konfigurasjonen av lagerstyringssystemet. Grensesnittet mot støperiets overordnede SAP-system ble gjort i samarbeid med Pro/SAP Norge AS. Bösl opplyser for øvrig at over 40 prosent av alle smalgangstruckene de nå leverer er utstyrt med innebygget navigasjon.

Paller med ferdig gods transporteres på en bane som går gjennom en åpning i veggen mellom produksjonsarealet og det nye sentrallageret. Der foretas det først en kvalitetskontroll og deretter blir pallen påført en strekkode. På grunn av at smalgangstrucker er relativt lite manøvreringsdyktige utenfor reolgangene, blir pallen tatt av banen ved hjelp av en liten elektrisk motvektstruck og kjørt bort til en overleveringsstasjon mellom reolgangene. Deretter leses strekkoden ved hjelp av en håndholdt terminal som er en del av Jungheinrich-leveransen. Samtidig mottar terminalen inne i smalgangstrucken ordre fra WMS via Wi-Fi. Her ser truckfører hvilken pall som skal plukkes opp og i hvilken reolgang den skal inn i. Truckstyringssystemet gjør det umulig for truckfører å kjøre inn i feil gang. Når trucken står i åpningen av den riktige, er det tilstrekkelig å bare "gi gass". Kombinasjonen av transponderne i gulvet og truckens høydeforvalgssystem gjør at alt går automatisk inntil gaflene står foran riktig lagerplass. På den måten oppnås en tidsbesparelse på 20 til 30 prosent sammenlignet med at trucken skulle vært håndtert manuelt. Deretter må truckfører gi en ny kommando for at pallen skal plasseres i reolen og automatisk bli skannet inn. I samme øyeblikk oppdateres det i systemet at pallen er på plass, og trucken får tildelt et nytt oppdrag.

Dominic Bösl forteller at trucken tildeles ordre gjennom et pushsystem. Systemet sjekker alltid hvor trucken befinner seg og prøver i størst mulig grad å kombinere plukk og innsetting, slik at kjøring uten pall reduseres til et minimum.

Fortsatt litt utelagring

Både Maurdalen og Rykhus er svært glade for at tiden da de sa til hverandre at varene "står borti der" nå er en saga blott. I tillegg til å ha fått en langt bedre kontroll over lagerbeholdningen, har også arbeidsmiljøet blitt betraktelig bedre. Allerede har jobbingen innendørs medført at både sykefravær og antall feil har blitt redusert.

Men helt slutt på utelagring blir det ikke. Lavfrekvente varer vil bli støpt og plassert ute og først bli tatt inn til sliping og lakkering ved behov. Uteområdet dekkes imidlertid av Wi-Fi og er en del av WMS, slik at man har full kontroll over det som også er lagret der.

Kvantesprang

Oddbjørn Maurdalen er svært stolt av støperiets nye sentrallager. Å gå fra et manuelt styrt utelager til et semiautomatisk sentrallager karakteriserer han som et kvantesprang, som har ført dem helt på høyde med eksempelvis Saint-Globain og Brødrene Dahl-selskaper i Norge og i Danmark.

- Skal du være partner med dem, er det ikke enhetsprisen på produktet de først spør etter. Det er når de kan få dem og ikke minst hva vi sammen kan gjøre på logistikksiden. Nå er vi mer likeverdige på dette området, og resultatet er blant annet at vi får de toårige avtalene med dem som vi tidligere slet med. Det i seg selv er nok en god tillitserklæring til leverandører som investerer i gode løsninger, avslutter Oddbjørn Maurdalen.

Etter å ha skiftet ut både ovner, støpeautomat og formanlegg for noen år siden fremstår i realiteten produksjonsanlegget som nytt. Nå har selskapet tatt et kvantesprang også på logistikksiden. Foto: Henning Ivarson
Etter å ha skiftet ut både ovner, støpeautomat og formanlegg for noen år siden fremstår i realiteten produksjonsanlegget som nytt. Nå har selskapet tatt et kvantesprang også på logistikksiden. Foto: Henning Ivarson