"Lageradministrator" og "Transportadministrator": Treider Fagskoler tilbyr to logistikkutdanninger

Treider Fagskoler tilbyr to logistikkutdanningerFra høsten tilbyr Treider Fagskoler logistikkutdanningene Lageradministrator og Transportadministrator. – Markedet har lenge etterspurt godt kvalifisert...

Publisert Oppdatert

Treider Fagskoler tilbyr to logistikkutdanninger

Fra høsten tilbyr Treider Fagskoler logistikkutdanningene Lageradministrator og Transportadministrator. - Markedet har lenge etterspurt godt kvalifiserte medarbeidere på dette området, sier adm. direktør Ommund Vegge.

- Begge utdanningene gir solid kunnskap om juridiske spørsmål, kommunikasjon og arbeidsledelse i tillegg til arbeidsmiljø, HMS og kvalitet, sier adm. direktør Ommund Vegge hos Treider Fagskoler. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

I 1882 etablerte Otto Treider en skole innen handelsfag. Gjennom årenes løp har det vært mange forskjellige skoletilbud der sekretærutdanningen har vært en av grunnpilarene. I flere år har også Otto Treider Private Gymnas vært en del av Treider-sfæren. I tillegg er skolen kjent for å utdanne advokatsekretærer, medisinske sekretærer, regnskapsmedarbeidere, saksbehandlere og nettverksadministratorer.

- I dag har vi til sammen 17 NOKUT-godkjente utdanninger, forteller Ommund Vegge, adm. direktør i Treider Fagskoler AS.

Solid kunnskap

De nye logistikkstudiene retter seg primært mot transport- og lagermedarbeidere, teamledere og ledere i administrative funksjoner. Opptakskravet til fagskolen er generell studiekompetanse etter videregående opplæring.

- Studentene kan søke seg inn på skolen dersom de har relevant arbeidserfaring innen lager og transport med minimal videregående opplæring i bunn. Her kompenseres arbeidserfaring fra bransjen for manglende videregående opplæring, påpeker Vegge.

Begge utdanningene gir solid kunnskap om juridiske spørsmål, kommunikasjon og arbeidsledelse i tillegg til arbeidsmiljø, HMS og kvalitet. For utdanningen Transportadministrator er transportøkonomi, transport og spedisjon sentrale fagområder. For Lageradministrator vektlegges fagområdene lager og logistikk, i tillegg til lager- og transportøkonomi.

Samarbeid med NBI

NBI-kompetansesenter har vært en drivkraft i etableringen av utdanningstilbudet innen logistikk og transport.

- Jeg har kjent Tor-Arne Eliassen siden han var ansvarlig for logistikkfagskolen. Vi utvikler nå fagplaner for begge utdanninger og har brukt Eliassen og NBI for å kvalitetssikre innholdet. De vil også bidra med sin kompetanse i undervisningssammenheng, sier Vegge. Han kan fortelle at Treider Fagskoler er i startfasen med å bekjentgjøre utdanningstilbudene i markedet.

- Vi har til nå ikke hatt utdanningstilbud innen transport og logistikk. Vi er aktive med å annonsere tilbudet på google og andre nettkanaler og vurderer spesifikk annonsering i forskjellige tidsskrifter. Ellers sprer vi budskapet til flere sentrale bransjeaktører. Dette er kompetansepåbygging for dem som ønsker en administrativ rolle i sin virksomhet.

To utdanningsmodeller

Treider Fagskoler tilbyr begge de nye tilbudene som både heltids- og deltidsutdanninger. På heltid tar man utdanningen over et halvt år på dagtid. Deltidsutdanningen går på kveldstid, og mange studenter velger å kombinere denne med jobbing på dagtid.

- Deltidsutdanningen går over et helt skoleår med undervisning to kvelder i uken, sier Vegge. Han legger til at utdanningen koster 54 900 kroner.

- Bransjemarginene er knappe og det er usikkert om arbeidsgiver er villig til å betale for utdanningen. Etter høstens opptak blir det derfor spennende å se hvor mange arbeidsgivere som vil sponse utdanningen. Vi regner med at de fleste kommer til å betale utdanningen selv. Utdanningen er Lånekassegodkjent slik at alle kan søke lån og stipend der.

Kvalitetssikringsorgan

NOKUT har ansvaret for kvalitetssikring av høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge og er nasjonalt kontaktpunkt for det europeiske kvalifikasjonsrammeverket.

- Alle kriterier i forbindelse med utdanningen er oppfylt i søknaden til NOKUT. De nedsetter en sakkyndig komite som består av to personer (én med bransjeerfaring og en annen med erfaring fra høgskole/fagskole). De utarbeider en rapport hvor alle kriterier gjennomgås i forbindelse med godkjenningen, sier Vegge. - Prosessen er omfattende og munner enten ut i en godkjenning eller avvising. I vårt tilfelle ble vi NOKUT-godkjent.

Store forhåpninger

Vegge har store forhåpninger til at Treider Fagskoler skal bli ledende i utdanning av denne type logistikk- og transportpersonell i Norge.

- Det er logistikkutdanning på høyskolenivå, men vårt tilbud er praktisk rettet der kandidatene kvalifiserer seg til å gå inn i arbeidsfunksjoner etter fullført utdanning. Sentralt i utdanningen er å løse praktiske caser og oppgaver som relaterer seg til transport- og logistikksektoren.

Moderne teknologi

Lageradministratorfunksjoner finnes i all vareproduserende industri, varehandel og offentlige virksomheter. De omfatter alt fra innkjøp, lager, transport og produksjonsplanlegging.

- Lageradministratoren utfører sine arbeidsoppgaver ved hjelp av moderne teknologi, systemer for lagerstyring og med teknisk utstyr knyttet til fysiske oppgaver. Vedkommende må kunne nyttiggjøre seg verktøy for budsjettering, kalkyle, lønn og rapportering. Lageradministratoren må kunne forholde seg til både medarbeidere med ulike funksjoner og med ulik etnisk bakgrunn, til myndigheter, kunder og leverandører. Arbeidsoppgavene betinger gode holdninger til service og kommunikasjon, forteller Vegge.

Administrere transportmedarbeidere

Utdanningen Transportadministrator er skreddersydd for personer som ønsker å arbeide med administrasjon og arbeidsledelse innenfor transport (privat og offentlig sektor). Det gjelder eksport- og importbedrifter og deres håndtering av kunder, varer og dokumenter.

- Utdanningens fagsammensetning vil gjøre studentene i stand til å administrere transportmedarbeidere og underleverandører på en sikker måte og i henhold til regelverket for arbeidslivet. I tillegg må de kunne bruke å nyttiggjøre seg økonomi- og transportstyringssystem og kunne lede interne prosjekter, avslutter Vegge.

www.logistikk-ledelse.no © 2014