LOGMA: Logistikkprisen 2000 tildelt Tor Sjoner

Logma:Logistikkprisen 2000 tildelt Tor SjonerLogistikkprisen for år 2000 ble utdelt på Logistikktinget 9. mai 2000 av LOGMAs president Oddvar Eikeri. Prisen ble i år tildelt Tor Sjoner, avdelingsleder...

Publisert Oppdatert

Logma:

Logistikkprisen 2000 tildelt Tor Sjoner

Logistikkprisen for år 2000 ble utdelt på Logistikktinget 9. mai 2000 av LOGMAs president Oddvar Eikeri. Prisen ble i år tildelt Tor Sjoner, avdelingsleder for industristrisektoren i TietoEnator Consulting AS. Vi gratulerer!

Tor Sjoner har utmerket seg i LOGMAs kriterier for Logistikkprisen, som følger:

Bidratt til faglige nyvinninger og utvikling innen MA/logistikk.

Tor Sjoner har gjennom sin karriere og innsats i fagmiljøet bidratt til å vise hvordan MA/logistikk/MPS kan nyttiggjøre IT-systemer i driften innen produksjons- og handelsbedrifter og gi kraftig konkurranseuttelling for bedriften. Sjoner har gjennom sin deltagende måte greid å gjøre vanskelige temaer lettere tilgjengelig for brukerne.

Sjoner har deltatt aktivt til at kombinasjonen IT og logistikk har utviklet seg harmonisk og blitt lettere å anvende i norske bedrifter.

Bidratt til økt forståelse ved en aktiv markedsføring og spredning av informasjon om MA/logistikk.

Sjoner har hatt en åpen profil mot omverdenen og aktivt deltatt med sin kunnskap og vært et aktivum for fremme av MA/logistikk. Han har vært aktiv i styrene og i aktivitetene til LOGMA, DND og CLM. Han har vært initiativtaker til DNDs markedsundersøkelse over MPS/logistikksystemer som er gjennomført i flere år.

Bidratt til økt kompetanse innen MA/logistikk gjennom råd og opplæring.

Tor Sjoner har undervist i temaene IT/MA/logistikk/MPS, vært artikkelforfatter, foredragsholder, møteleder, paneldeltaker og ressursperson ved avholdelse av kurs og konferanser. Han har vært etterspurt og villig til å stille opp oftere enn noen andre vi kjenner til.

Andre bidrag til å styrke MA/logistikkmiljøet generelt og foreningsarbeidet.

Tor Sjoner har deltatt i mange fora som fremmer MA/logistikk. Der har han alltid bidratt til et godt faglig miljø og samarbeid, selv om andre måtte ha lagt an til konkurranse mellom de beslektede miljøene. Sjoner har alltid lagt vekt på egen oppdatering innen fagområdet, kunnskap som han har ervervet har han generøst latt tilflyte fagmiljøene.