LOGMA: Logistisk oversikt og innsikt gir suksess

Logistisk oversikt og innsikt gir suksessHer er temaet evnen til å kombinere et totalperspektiv og spesialiteter, det å besitte kompetanse både på helhet og på detaljer. Kompetanse på helhet fordi enh...

Publisert Oppdatert

Logistisk oversikt og innsikt gir suksess

Her er temaet evnen til å kombinere et totalperspektiv og spesialiteter, det å besitte kompetanse både på helhet og på detaljer. Kompetanse på helhet fordi enhetene i en forsyningskjede må samordnes for å spille sammen, og kompetanse på detaljer fordi enhetenes kompliserte mekanismer bare må fungere feilfritt. Heller ikke en forsyningskjede er sterkere enn den svakeste enheten!

-nille kan ønske kundene, fortrinnsvis kvinner, velkommen til 360 slike butikker for der å finne produkter til alle festlige anledninger og mange praktiske hjemmeoppgaver.

Øyvind Engen

LOGMA har vært så heldig å få medlemsmøter hos to helt forskjellige bedrifter, nemlig Vectura og -nille, som på hver sin måte kan fortelle om spennende utfordringer i sine forsyningskjeder og samtidig vise til kreative og profesjonelle løsninger. Begge bedriftene er illustrerende eksempler på suksess ved å ha kontroll både på helhet og på detaljer i forsyningskjeden.

Vecturas nye distribusjonsanlegg

Vectura er Arcus-Gruppens distribusjonsselskap og er som sådan Norges ledende distributør av alkoholholdige drikkevarer, og et av de få som leverer komplette tredje- og fjerdepartsløsninger. Hovedkundene som kjøper disse løsningene er over 80 importører som dermed bruker Vectura for å styre 8.000 forskjellige artikler fra ca. 1.000 produsenter over hele verden ut til Vinmonopolets 278 butikker og nærmere 3.000 mottagere innen servicenæringen, grossister og dagligvare over hele landet.

Optimalisert flyt gjennom lageret

Det nye distribusjonsanlegget er både gigantisk og imponerende og er som sådan den mest kritiske enheten i Vecturas verdikjede. Det forventes at lageret skal fungere optimalt både ut fra driftskostnader og leveringskvalitet. I basis for en hver lagerløsning er det to dimensjoner som må avklares på veien mot et optimalt lager. Det er i hvilken grad operasjoner kan og skal automatiseres og valg av tilhørende utstyr og teknologi, og det er i hvilken grad styring og behandling av produkter kan og skal differensieres. I Vectura sin løsning for distribusjonslageret er begge disse dimensjonene behørig ivaretatt, noe som ble både demonstrert og beskrevet på det interessante LOGMA-møtet.

Automasjon og teknologi

Alle varer veies og måles ved første mottak, noe som gir data som brukes for den videre flyt av varene gjennom lageret. Ved mottak kontur- og kvalitetssjekkes varene før eventuell behandling i en pallebyttemaskin og en nedpalleteringsrobot. Pallene standardiseres (ved hjelp av ulikt teknisk utstyr) for beste lagring ut fra høyde, stablingsmønster og pallkvalitet. Der disponeres en monorail med 28 vogner og en miniload med to kraner og plass til 13.695 kasser. Høylageret har 8 kraner med toppfart på 200 m/min. For plukking av varer brukes stemmebasert plukk eller ved skjermterminaler på plukktruckene. For opplasting er det plastremaskin, 21 lastebaner og 14 porter med løftelemmer. Lagerets kapasitet er dimensjonert til å ta den hektiske julesesongen hvor det er en belastning opp mot 15.000 enheter per time.

Differensiert vareflyt

Differensiert vareflyt betyr å utnytte informasjon om produktenes volum og frekvens. Denne informasjonen oppdateres jevnlig og brukes aktivt ved Vectura. Etter innlagring fordeles paller i forhold til forventet omløpshastighet for utgående salg av hele paller, kartonger og mindre enheter/flasker. Enheter/flasker fordeles ut fra forventet plukk i ulike kvanta til kasser i miniload for raskere plukk på tvers av kunder. Kartonger lagres på pall i manuelt plukkområde for høyvolumvarer og på høyvarelager for fremføring til egen plukkstasjon for mindre frekvente varer. Hele paller lagres på høyvarelager med mulighet for direkte uttak til kunde.

Automatisert ordremottak gjennom EDI-ordre fra Vinmonopolet, og gjennom e-handelssystemet e-Vect og grensesnitt mot flere andre systemer sammen med god transportplanlegging er med på å underbygge et total sett effektivt distribusjonsanlegg.

Utfordringer - ja selvfølgelig

Et teknologisk avansert lager og differensieringen av vareflyten forutsetter at medarbeiderne har oversikt og innsikt i både de tekniske og de administrative prosessene. Det å analysere fortiden, prognostisere fremtiden og så forstå og tilpasse/utvide de operative tekniske løsningene er krevende. Dessuten er rollen som 3.part/4.part aktør ovenfor alle agentene/importørene er også en utfordring. Importørene kan lagre volumer som medfører lange liggetider og redusert gjennomløpshastighet. En trøst for oss forbrukere er at høylageret med en temperatur på 14 grader er en ideell «vinkjeller» og sikrer kvaliteten på årgangsviner selv om de blir liggende en stund.

-nille - en ledende norsk lavpriskjede

-nille tilbyr gode kjøp til hyggelige anledninger. Butikkonseptet har fokus på utvalgte produktkategorier og sesongvarer. Kjeden startet i 1981 og er i dag landsdekkende med 1800 medarbeidere i 360 butikker og omsetter for over 1,5 milliarder NOK. I de siste år kar det kommet en ny -nille hver uke. -nille har vunnet priser som «Årets Retailer» og Norsk Designråds «Hederspris 2010» for bruk av design som sentralt element i modernisering av forsyningskjeden.

Suksessfaktorer er en del av strategien

Noen forutsetninger ligger fast. Det skal være et rendyrket sentrallager, alle varer er nå samlet under ett tak i et nytt sentrallager med 26.000 palleplasser. Det skal kjøpes direkte fra produsent, leveres på fob-betingelser og uten bruk av mellomliggende agenter. Alle butikkene skal eies av -nille, altså ingen franchisebutikker i kjeden. Det skal være en enhetlig kjede med en konsistent profil og tydelig kategoristrategi og regelmessige kampanjer. Det er faktisk nå hele 24 per år. Ikke minst, det skal være en samordnet planlegging av produktkategoriene og drift av det nye sentrallageret.

Suksess i gjennomføring av intensjoner

Historien viser kontinuerlig vekst, og siden 2007 har veksten vært betydelig. Forklaringen kan være at «læreboken» for utvikling av konkurransekraft er lagt til grunn. -nille har etablert en samordnet og konsistent kontroll på pris, produkt, tilgjengelighet og profilering.

holdes nede ved en systematisk styring av kostnadene fra og med produksjon til og med butikk. -nille har kultur for å være kostnadsbevisste. Det er totalt ca. 600 produsenter som konsolideres til 40 havner. Ompakking og forberedelser for butikk sentraliseres til lageret for å forenkle og markedsrette driften av butikkene, samt at det nå er mange nok butikker til at det gir skalafordeler både i innkjøp og markedsføring. Variasjon i belastning av lageret dekkes med stabile og gode vikarordninger. -nille er forsiktig med automatisering og avansert teknologi innen sitt nye sentrallager, fleksibilitet til å håndtere forandringer i produktporteføljen er et viktig kostnadselement. Men stemmestyrt plukk har vært en suksess.Prisen

er basert på markedsanalyser og dekker behov som er relevant innen klart definerte bruksområder. Det er fokus både på produktenes funksjonell kvalitet og design av pakninger.Produktutvalget

er viktig, spesielt når en stor del av salget er drevet av kampanjer. Det forutsetter at kampanjeproduktene er i butikk på riktig tidspunkt. -nille har skreddersydde planleggingsverktøy og detaljerte leveringsplaner ned på det enkelte produkt. Alle ledd i forsyningskjeden må uten forbehold forholde seg til denne planen.Tilgjengelighet

brukes som sentralt element i modernisering av forsyningskjeden. Butikkene har fått en mest mulig enhetlig utforming, innbydende utformet med fristende produkteksponering og lett å få øye på i mange av de store handelssentra.Profileringen

Endringsvilje skaper utfordringer

Nilles mantra er: «Vi synes det fremdeles er MYE vi kan bli MYE bedre på!» En aktuell oppgave er å forbedre kampanjemodellene. Hyppige kampanjer, gjerne på nye artikler, gir totalt sett betydelig usikkerhet i det å balansere kampanjenes forventede respons og etterspørsel mot bestilt produsert volum. Utsolgt gir tapt inntekt og overlagring/ukurans gir økt kostnad. En annen utfordring er å gå opp i produktkvalitet uten kostnadsøkning. Budskapet skal fortsatt være at Nille tilbyr en attraktiv produktportefølje til lavest pris.

LOGMA takker forsyningsdirektør Geir Mosether for å fortelle hvordan det er mulig å gå fra ineffektiv lagerdrift til å være en moderne logistikkorganisasjon og dermed bidra til at -nille er en lønnsom lavpriskjede.

----------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er.Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2013