Nøsted Kjetting: Halverer energibruken – sikrer produksjonen i Norge

Halverer energibruken – sikrer produksjonen i NorgeNorges eneste gjenværende kjettingfabrikk måtte velge; å flytte virksomheten til utlandet, eller tenke helt nytt i produksjonen. Nå halverer de energ...

Publisert Oppdatert

Halverer energibruken - sikrer produksjonen i Norge

Norges eneste gjenværende kjettingfabrikk måtte velge; å flytte virksomheten til utlandet, eller tenke helt nytt i produksjonen. Nå halverer de energibruken - og holder seg i Mandal.

Enova-sjef Nils Kristian Nakstad (t.v.) er imponert over det Nøsted Kjetting får til i det nye prosjektet. Her i samtale med selskapets økonomisjef, Fredrik von Zernichow. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Der andre norske kjettingprodusenter har måttet legge ned eller flagge ut på grunn av tøff konkurranse fra rimelige produsenter internasjonalt, går Nøsted nå i gang med et pilotprosjekt som skal spare bedriften store summer. Nøkkelen er en ny og energieffektiv produksjon,

- Vi så oss nødt til å ta store grep for å sikre oss et forsprang i bransjen. Konkurransen i det internasjonale markedet har blitt så beintøff at alternativet var å flytte produksjonen utenlands, sa økonomisjef Fredrik von Zernichow i Nøsted kjetting på Enovakonferansen i Trondheim i slutten av januar.

Høye norske produksjons- og lønnskostnader, gjorde det nødvendig å tenke nytt for å beholde produksjonen i Mandal.

- Vi ønsker å bygge en fremtidsrettet produksjon i Norge. Med økt konkurranse fra Kina og Øst-Europa er vi nødt til å redusere ressursbruken, sa von Zernichow.

Sparer tre millioner årlig på energi

Pilotprosjektet varer frem til 2016. Dersom det blir en suksess, kan det i neste fase kommersialiseres. Med ny maskin og testlaboratorium, kutter bedriften nå ni av 19 operasjoner i produksjonen.

- Det er sammensetningen av teknologien som gjør at dette er unikt. I tillegg er vi helt avhengig av å kunne teste ut stål og andre produkter. Det er slik vi kan tenke nytt og smartere, fortalte von Zernichow.

Produksjon av kjetting er svært energikrevende. Med det nye prosjektet vil Nøsted i følge Zernichow spare tre millioner kroner årlig bare i energiutgifter. I tillegg vil de redusere produksjonskostnadene med fire millioner per år.

Prosjektet vil koste totalt 95 millioner kroner, hvorav Enova bidrar med 12 millioner.

- Støtten vi har fått fra Enova helt avgjørende. Uten den hadde fokuset ligget på rask inntjening og dermed å flytte deler av produksjonen utenlands. Nå kan vi tenke på den lønnsomheten dette vil ha på sikt, sier Zernichow.

Enova imponert

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova er imponert over det Nøsted Kjetting får til i det nye prosjektet.

- Her tar Nøsted virkelig grep og går for bransjens mest effektive og energivennlige produksjon. En halvering av energiforbruket er det ikke mange fabrikker som får til. Dette er viser hvilke resultater nytenkning kan gi, sier Enova-sjefen.

-----

Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i Norge og er eid av Olje- og energidepartementet. Statsforetaket har ca. 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova har som mål å drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

www.logistikk-ledelse.no © 2014