Økt sysselsetting i industrien

Til tross for varslet nedbemanning i oljesektoren, tyder sysselsettingstallene fra innkjøpssjefsindeksen (norsk PMI) på at den store runden med nedbemanninger i industrien er over. Dette bekreftes også av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ferske PMI-tall bekrefter tendensen fra juli om stigende sysselsetting i norsk industri. Innkjøpssjefsindeksen viser også god oppsving i produksjonsindeksen som nå er på høyeste nivå siden april. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
Ferske PMI-tall bekrefter tendensen fra juli om stigende sysselsetting i norsk industri. Innkjøpssjefsindeksen viser også god oppsving i produksjonsindeksen som nå er på høyeste nivå siden april. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
Publisert Oppdatert
- Den optimismen som vi ante med juli-indeksen har kommet til syne i august tallene. Industriveksten er den høyeste siden tidlig i vår og det ser positivt ut med tanke på tredje kvartal. Spesielt interessant er det at sysselsettingsindeksen stiger så markant, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA
- Den optimismen som vi ante med juli-indeksen har kommet til syne i august tallene. Industriveksten er den høyeste siden tidlig i vår og det ser positivt ut med tanke på tredje kvartal. Spesielt interessant er det at sysselsettingsindeksen stiger så markant, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA Foto: NIMA

Purchasing Managers Index

PMI står for Purchasing Managers Index. Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene. Tallene kan påvirke valutakurser og rentemarkeder.

Norsk PMI utarbeides av NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank Norge.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Ferske PMI-tall bekrefter tendensen fra juli om stigende sysselsetting i norsk industri. Innkjøpssjefsindeksen viser også god oppsving i produksjonsindeksen som nå er på høyeste nivå siden april.

- Den optimismen som vi ante med juli-indeksen har kommet til syne i august tallene. Industriveksten er den høyeste siden tidlig i vår og det ser positivt ut med tanke på tredje kvartal. Spesielt interessant er det at sysselsettingsindeksen stiger så markant. At andre tall også bekrefter dette tyder på at det forventes ytterligere vekst i tiden fremover, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.

NIMA og Danske Bank utarbeider sammen den månedlige innkjøpssjefsindeksen, norsk PMI som er en viktig temperaturmåler i norsk industri. Indeksen blir benyttet av økonomer og analytikere både her til lands- og internasjonalt.

Økt sysselsetting

Den delindeksen som skiller seg mest ut ved PMI-målingen for august er sysselsettingsindeksen som steg fra 50,6 i juli, til 51,9 i august.

- Etter at sysselsettingsindeksen har vist fallende sysselsetting i industrien fra februar til juni, har trenden snudd de siste månedene. Det ser ut som de siste store rundene med nedbemanning i industrien er over. Dette bekreftes også av de faktiske sysselsettingstallene fra SSB, kommenterer sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum.

Økt produksjon og fallende ordre

Mens produksjonsindeksen steg til 54,4 i august, trekker ordreindeksen norsk PMI nedover.

- Den eneste nedgangen i delindeksene gjelder ordreindeksen, dog må denne nedgangen fra 51,1 til 50,7 betraktes som marginal, kommenterer Hoberg.

- Det var en relativt jevn utvikling i ordreindeksene for hjemme- og eksportmarkedene. Dette bildet støttes også av utviklingen i ordreinngangen hos SSBs ordrestatistikk, utdyper Jullum.

- At signalene som innkjøperne synliggjør i disse tallene bekreftes gjennom tall fra andre kilder, som SSB, viser at innkjøpernes observasjoner og vurderinger gir et særdeles godt grunnlag for bedømmelse av industriens utvikling, tillegger Hoberg.

Når det gjelder de øvrige indeksene som viser henholdsvis leverandørenes leveringstid og lagrene av innkjøpte produkter, viste begge moderate økninger denne i august måned.

Last ned PMI-rapporten