Produksjonslogistikk: Verdikjedeproblemer kan rettes med et tastetrykk

Verdikjedeproblemer kan rettes med et tastetrykkStørre bedrifter i Molde-regionen prøver nå ut et datasystem, som ikke bare kan gi varsler ved konflikter i hele verdikjeden, men som med et tastetrykk ...

Publisert Oppdatert

Verdikjedeproblemer kan rettes med et tastetrykk

Større bedrifter i Molde-regionen prøver nå ut et datasystem, som ikke bare kan gi varsler ved konflikter i hele verdikjeden, men som med et tastetrykk produserer alternative handlingsplaner, basert på omfattende konsekvensanalyser og avansert optimering.

- Et grensesprengende system, mener administrerende direktør, Rune Østby i Brødrene Langset AS. Foto: Nils Erik Langva

Nils Erik Langva

Grensesprengende, dette representerer en ny tid. Slik kommenterer administrerende direktør, Rune Østby i Brødrene Langset AS, det nye systemet som utvikles av en såkalt knoppskytingsbedrift, MIL Innovations as, som er lokalisert i Kunnskapsparken Molde.

Brødrene Langset har hatt stor vekst med leveranser av tjenester og produkter til olje- og gassektoren, og har vært bruker av systemet helt siden utviklingen av det begynte.

- På sekunder listes ikke bare konsekvenser av feil i hele verdikjeden, men samtidig produserer systemene konkrete, korrigerende tiltak og tilhørende gjennomføringsforslag, hevder Asmund Olstad. Han har ledet utviklingen av systemet, som er gitt navnet Horizon Planner. Olstad er førsteamanuensis ved avdeling for økonomi-, informatikk- og samfunnsfag ved Høgskolen i Molde, men har nylig vært med på etableringen av et eget firma, som skal markedsføre systemet.

Hele systempakken

- Verdens største leverandør av pigmenter til internasjonal papirindustri, Hustadmarmor i Elnesvågen, har i noen år brukt forløperen til systemet; et skipsplanleggingssystem som nådde finalen i den amerikanske "Franz Edelman Award", sier Olstad. Han forklarer videre:

- Omya-konsernet, som eier Hustadmarmor, har allerede bestemt at skipsplanleggingssystemet skal videreutvikles til også å omfatte planlegging av lekter-, bil- og togtransport på kontinentet. Planleggingssystemene for transport, som utvikles kombinert med avanserte system for forecasting ( ) og sikkerhetslagersystem, utgjør et "totallsystem" som er unikt med hensyn til integrert styring av hele verdikjeder.prognostisering i vid forstand, red. anm.

Brødrene Langset og Hustadmarmor er i totalt ulike bransjer. Felles for dem er likevel at produksjonslogistikk og ekstern logistikk har ekstremt krevende planverk, og kravstore leveransekritterier å oppfylle. Både økonomisk og omdømmekritisk er konsekvensene store ved produksjonsstans. Gjentatte opphold er rett og slett uakseptable.

Kravene til nøyaktighet oppleves problematisk når alle sider av en feilretting, eller nye handlingsplaner, skal vurderes på det mest nitide, samtidig som kundens produksjonssystem står stille og uproduktivt, i verste fall.

En velkjent løsning er å forsterke ressursene i et produksjonslag ved å hente dem fra et annet, ofte ved reallokering av nøkkelpersonell. Og ikke så sjeldent melder de uforutsette konsekvensene seg, en etter en. Vinningen går, som kjent, lett opp i spinningen. Årsaken er at sammenbrudd i for eksempel logistikkjeden veldig ofte løses "på sparket". Det skjer fordi virksomhetene mangler et helhetlig system, der potensielle feil og løsningsforslag er blitt ordentlig kategorisert, systematisert og knyttet opp mot egen, aktuelle hverdag.

Løsning på sekunder

Om systemet han har vært med å utvikle, sier Olstad:

- Denne problematikken har vi forsøkt å finne løsning på gjennom vårt nye IT-verktøy. Som de fleste har erfaring for så fører feilretting noen ganger til enda verre tilstander når totalbildet er umulig å overskue i ofte opphetede situasjoner. Vi har laget et system, som overskuer hele verdikjeden, og som beregner konsekvenser av selv de aller minste endringer, og på sekunder tilbyr mulig løsninger.

Vi har fått med oss noen av de skarpeste, unge matematikerne i Europa til å hjelpe oss med de nødvendige algoritmene.

Personlig begynte jeg å fundere på disse tingene da jeg for noen år siden spekulerte på mulige årsaker til at "added value", som norske bedrifter tilførte sine produksjoner, var synkende, mens den var stigende hos noen av våre skarpeste konkurrenter.

Så skjedde det at høyskolen i Molde i sin tid innledet samarbeid med Hustadmarmor, som ønsket bedre kontroll på logistikken sin. Bedriften har stor transport av marmor, som lagres i Elnesvågen, utenfor Molde. Ved anlegget der produseres flytende marmor i en komplisert prosess. Flytende marmor benyttes som råstoff for å produsere papir av høy kvalitet. Noe av den flytende marmoren er blandet inn i selve papirmassen som fyllstoff, mens noe er strøket utenpå, såkalt bestrøket papir. Papir som er bestrøket med flytende marmor blir hvitt, glansfullt og lite gjennomsiktlig. Dette gir svært god trykkvalitet, tekst og bilder fremstår ekstra klare og tydelige. Den flytende marmoren fraktes med skip til ulike destinasjoner i Europa, og hele denne logistikk og produksjonskjeden ble mer og mer komplisert, og uoversiktlig.

Høgskolen laget så et logistikkprogram, som for få år siden ble invitert til kåringen i det som kalles logistikkens "Oscar" i USA, den prisen som altså egentlig bærer betegnelsen, "Franz Edelman Award". Hustadmarmor er faktisk ett av bare to europeiske selskaper som er funnet verdige til i det hele tatt å bli nominert. Det andre selskapet er Phillips. Nå har vi bygget videre på systemet fra den gang, og eieren til Hustadmarmor, Omyo, vil altså ta det ut i Europa, forteller Olstad.

Forberedelsene er alt

- Men hør her, Olstad. - Vi er mange som har funnet underholdning i viderverdighetene Terminator-Arnold må utså når Skynet blir bevisst sin egen eksistens, og henfaller til vidløftige operasjoner av mer negativ karakter. Men enn så lenge mangler jo bits og bytes enhver evne til kontemplative eller forretningsmessige overlegninger, som for eksempel gjennomtenkte oppfatninger av tilhøvene i verdikjeder og logistikk. Selger dere konseptet for mer enn det er verdt, tross "Oscar-nominering" og lokale godord for den videreutviklede versjonen? Utsettes vi for en slags binær Lurium her?

- Et hvert system er uten verdi dersom retningen er ukjent når hånden legges på rattet. Alle kriterier og definisjoner er i hendenes på systemets eier. Dermed er forberedelsen av grunnlagsdata alt.

Dette forteller oss at bedriftene har hele styringen og er den fullstendige premissleverandør. Nyheten er at systemet har den fulle og hele oversikt på et datagrunnlag knapt noe menneske kan overskue i sin fulle bredde og dybde. Og at det på et millisekund fremskaffer løsningsforslag, også de i full bredde, med analyse av konsekvenser i bredde og dybde, og ikke minst belyses de økonomiske aspektene ved de valg som er mulige, svarer Olstad.

Fantastiske muligheter

- Dataprogrammet, som er utviklet, ser helt fantastisk ut, sier direktør Østby ved Brødrene Langset.

Selskapet han leder har, som nevnt, vokst veldig sterkt i olje- og gassektoren, med blant annet avdelinger i begge ender av landet, det vil si fra Hammerfest til Moss. Brødrene Langset arbeider også for skipsindustrien og annen landbasert industri. Langset-selskapene driver engineering, har egne mekaniske verksteder, fastprisoppdrag på prefabrikasjon og montering av rørsystemer, og fremstiller moduler og avansert utstyr ellers. Konsernet har også bemanningstjenester, og har totalt ca. 900 ansatte.

- Så langt holder programvaren sine løfter. Det nye som den introduserer er rett og slett grensesprengende, mener Østby. - For meg, som er mest interessert i den økonomiske siden, faller jo mulighetene for nedkorting av hele prosjekttiden straks i øynene. I vår bransje er nesten hver eneste minutt veldig kostbart, og reduksjon av prosjekttiden vil ha stor betydning for økonomien i prosjektene.

Mulighetene med det nye systemet viser at en eneste ingeniør / prosjektleder kan overvåke flere installasjoner, eller jobbe med feilrettingen på flere av dem, faktisk fra kontoret her. Og er han i tvil vedrørende forslagene fra systemet, har han ekspertise å rådføre seg med, bare meter unna.

To viktige sider med systemet, slik jeg ser det, er at det fungerer veldig interaktivt, men også at vi slipper å "skrape" alle de investeringer vi har gjort i andre datasystemer tidligere. Vi har eksempelvis er velfungerende QRM-system ( ), og som vi tar med oss videre.personal/koordinerings verktøy, red. anm.

At vi fikk være med som "prøvekaniner" for programmet Olstad utviklet ved Høgskolen i Mode, er vi veldig glade for, og organisasjonen vår er fulle av forventning.

Lang erfaring

- Men likevel, Østby. - Hvor mange paradigmeskifter er ikke ropt ut på gater og streder, enten entusiasmen gjelder IT, logistikk eller organisasjon og ledelse? Så sitter man slukøret der etter noen år, med tilbakelagt styr og ståhei, sjefer som er lempet på gaten, styremedlemmer i molefonken stemning og desillusjonert erfaring for at tiden går mens problemene består.

- Vi skal ikke gå av skaftet før systemet har bevist sin virkemåte og sine resultater over en lengre periode. Men jeg og de andre i organisasjonen har ikke problemer med å oppdage mulighetene for å spare noen kroner når mulighetene presenterer seg. Dessuten har vi veldig lang erfaring med vurdering av svært avansert og komplisert produksjon, logistikk og markedsarbeid. Vi lar oss, med andre ord, ikke vippe av pinnen fordi om noen banker på døra med "verdens beste produkt". Uten god vurderingsevne og grundig kvalitetssikring ville ikke Langset oppnådd den posisjonen vi har i noen av de markedene i verden som er mest kravstore på alle områder. Vi er altså ikke lettlurte når noe kommer med nye løsninger.

Mulige besparelser, systemet gjør mulig, ligger ikke bare på personell og bruk av ressurser og overvåkning. Vi ser også at systemet gjør planprosessen enklere og mer oversiktlig. Det må innrømmes at jeg har tenkt på hvilket enormt potensiale som ligger i muligheten av at kundene våre hadde lignende systemer. Da kunne vi få en helt annen oversikt, og et komplett konsekvensanalyse-system for ikke bare oss selv, men også for kunder og leverandører. På den måten kunne vi løftet logistikk- og verdikjedeoperasjoner opp på et nytt nivå. Om vi tenker added value, så kunne vi med en slik integrering, kanskje kunnet opererer med ledetider, leveringsdyktighet og kvalitetssikring som hittil må sies å være ukjent for høykompliserte og avanserte produkter i en kunde-leverandørlogistikk.

- Men Molde er knapt eneste flekken på verdenskartet, der man gjør annet enn å spikke brødfjøler. Kan dette datasystemet til Høgskolen og Olstad, med hjelpere, egentlig være så enestående?

- Vi har undersøkt i bransjen, men ingen har noe som ligner dette. Vi har noe bra på gang. Ingen tvil, avslutter Rune Østby i Brødrene Langset.

Førsteamanuensis, Asmund Olstad (i midten) sammen med dr. Tamas Nepusz (t.v.) og dr. Jan Novotny, som nylig var i Molde for blant annet å drøfte prosjektet med Horizon Planner, der begge deltar aktivt, sammen med Olstad. Foto: Nils Erik Langva

---------------------

Kurs er ikke nødvendig

Brukervennlighet, interaktivitet og enkelthet har vært overliggende stikkord for et datasystem, som skal sikre bedre lønnsomhet og added value i alle deler av verdikjeden, hevder førsteamanuensis Asmund Olstad. Han påstår at datasystemet er så enkelt og selvforklarende - trass de komplekse operasjoner som skal styres - at brukerne ikke en gang trenger kurs før de tar det i bruk.

Produktet, Horizon Planner, skal være tilgjengelige på alle plattformer, også mobiltelefon, og kunne integreres med eksisterende produksjons- og logistikksystemer der det er ønskelig.

I utviklingen av Horizon Planner har Olstad stilt seg i spissen for et selskap som har hentet inn eksterne krefter til videreutviklingen av systemet, og som skal stå for markedsføringen. For øvrig er det vanlig at denne typen utvikling i akademia fører til eksterne selskapsdannelser, og mange læresteder har slike etableringer som uttalte målsettinger.

Dataprogrammet er ment å være et verktøy som forener design av prosjekter, og forretningsplanlegging i sammenheng med dette. Videre kommer tilhørende ressursstyring og -allokeringer, med en - etter opphavsmennenes påstand - enkel skjermbildestyring.

Hovedmodulene i programmet er slik:

De som står bak systemet hevder at Horizon Planer er ment å være et totalsystem, som gjør det uavhengig av andre, selv om det altså også kan integreres med eksisterende systemer og programmer.

---------------------

MIL Innovations

MIL Innovations AS er bedriften som har ansvar for videreutvikling av Horizon Planner, og markedsføringen. Selskapet ble etablert i august 2008 og er lokalisert i Kunnskapsparken Molde.

Bedriften har vært i en grunder fase siden 2008, da arbeidsinnsatsen fra eierne stort sett var ulønnet. Omlag 70 prosent av utviklingsarbeidet i den fasen omfattet programmering av dataplattformen, det vil si matematisk modellering, datahåndtering og visualisering. I alt omfatter dataplattformen i overkant av seks millioner programmerte linjer.

- Bedriftens konkurransefortrinn ligger i internasjonal spisskompetanse innen fagfeltet optimeringsmodeller. Produkter for ruteoptimering, i første omgang, skipsplanlegging, og som er utviklet av MIL, har vist årlige innsparinger hos kundebedrifter i 100-millionersklassen, hevder Olstad.

Foruten skipsplanlegging, har bedriften utviklet programvareprodukter beregnet til prognostisering og innkjøp, for bedriften NILLE og Hitachi Power Tools. Videre, har bedriften utviklet et produksjonsplanleggingssystem for Kværner Verdal, og altså piloter for prosjektstyring i Brødrene Langset AS.

I alt er 19 personer ansatt, og omtrent halvparten er på doktorgradsnivå innenfor områdene optimering og computer science. Flere av medarbeiderne i MIL har oppnådd spesielle utmerkelser.

---------------------

Brødrene Langset AS

Brødrene Langset AS startet ble startet i 1987, med Hydro Aluminium på Sunndalsøra som kunde. I 1990 kjøpte brødrene et lite skipsverft i Ørjavika i Eide kommune, og dermed var den videre utviklingen i gang.

I 1993 kjøpte Langset bedriften Vestmek på Sunndalsøra, en virksomhet som senere ble Langset Mek. AS. Det ble etablert en svært nær kontakt med Brattvåg Skipsverft og Søviknes Verft AS senere Aker, STX og nå Varde som fremdeles er en av Langset sine viktigste kunder.

Langset Mek. og Brødrene Langset var svært engasjert under utbyggingen av det nye aluminiumsverket på Sunndalsøra, med AF Gruppen som stor kunde. Langset ble med AF Gruppen videre til Hammerfest og bygging av Snøhvit-anlegget for Statoil. I 2009 ble Langset hovedaksjonær i Hammerfest Maritime Service AS (skipsverft) og døpte dette om til Hammerfest Industri Service AS. Verkstedet ble ombygd og er nå en leverandør til olje- og gassanlegget i Hammerfest.

Langset har vært med på byggingen av Ormen Lange anlegget på Aukra, og har samlet levert arbeid og tjenester tilsvarende mer enn 5 millioner timer til de tre nevnte anleggene.

Firmaet har i de senere årene satset sterkt på olje- og gassindustrien. I denne sammenheng har selskapet gjort flere oppkjøp, og består, etter reorganiseringer og utvikling, i dag av disse selskapene:

, tidligere, Aukra Midsund Offshore AS har i 30 år levert trykktanker, separatorer og varmevekslere gjennom 30 år til offshore industrien. Denne bedriften ble kjøpt i 2010.AMOF AS

, i Moss ble etablert gjennom et oppkjøp i 2008. Dette verkstedet har i dag 80 ansatte og en femårskontrakt med Wärtsilä om produksjon av bl.a. avanserte produkter til olje- og gassindustrien i Brasil.Langset Mek. AS

Den senere tids satsning på vedlikehold av riggmarkedet har også bidratt til et sterkt omsetnings løft i konsernet.

, ble etablert i 2010, og er bygd opp som et nytt selskap "fra grunnen". Det er med sine ca. 100 elektriker spesialisert for olje- og gassektoren og riggmarkedet.Langset Energy AS

ble etablert i 2010. Selskapet har fått EPCI (Engineering, innkjøp, produksjon og installasjon) -oppdrag i samarbeid med Kaefer Energy AS, og dermed nådd en milepæl som offshore leverandør.Langset Engineering AS

Brødrene Langset etablerte i 2010 en egen avdeling i Bergen som har spesialisert seg på tilkomstteknikk (TT). Avdelingen har 50 tilkomstteknikere som har flerfaglig bakgrunn innenfor mekanisk, sveis og elektro. Bedriften er sertifisert etter NS-9600-4-2010 og er dermed kvalifisert til å utføre egne oppdrag innenfor TT. Avdelingen leier også ut noe personell etter behov. Den leverer også inspeksjonstjenester innenfor fallende gjenstander og spesialtjenester innenfor boreutstyr.

- Aktiviteten i 2013 har vært formidabel, og etterspørsel etter TT-tjenester øker, sier avdelingsleder for Tilkomstteknikk, Svein Olav Høysæther.

www.logistikk-ledelse.no © 2013