XXL Sport og Villmark: Optimaliserer for kraftig vekst i netthandel

Optimaliserer for kraftig vekst i netthandel– Før jobbet vi skift, men det har vi nå sluttet med som følge av den nye investeringen. Samtidig har vi fått en bedre hverdag med mindre manuelle og tunge ...

Publisert Oppdatert

Optimaliserer for kraftig vekst i netthandel

- Før jobbet vi skift, men det har vi nå sluttet med som følge av den nye investeringen. Samtidig har vi fått en bedre hverdag med mindre manuelle og tunge operasjoner og kan både planlegge og gjennomføre leveransene våre på en helt annen måte enn tidligere. Det er ganske herlig, fastslår Kim André Nilsen, Warehouse Manager eCommerce i XXL-kjeden.

Den helautomatiske SIAT SM44 tapemaskin er en viktig del av den «nye hverdagen».

Jørn Wad

XXL Sport og Villmark har de siste årene vokst til å bli den største leverandøren i Norge innenfor sportsutstyr. Veksten har kostet, og underveis har arbeidsbelastningen på lagerfunksjonen har naturlig nok blitt vært tøff.

Selskapet har lenge hatt god kontakt med ITO Intern Transport AS og Pall-Pack AS som har stått for en rekke leveranser opp gjennom årene. Til dagens sentrallager på Gardermoen ble det blant annet levert et komplett vikler- og sorteringsanlegg bestående av to Pall-Pack 8000 strekkfilmmaskiner som server en rekke linjer ut fra lageret.

- Vi har vært veldig godt fornøyd med resultatene de har kommet opp med så langt. Da vi nå skulle automatisere videre i forbindelse med netthandelen, var det naturlig å snakke med dem, opplyser Kim André Nilsen.

I forkant av det nye pakke- og sorteringsanlegget som nå er levert av ITO står en nylig utvidet AutoStore «kube» levert av Element Logic. Det nye anlegget fungerer helautomatisk ved at «rett produkt» hentes ut basert på «rett kundeordre». Deretter sørger ITO-anlegget for at eskene automatisk tapes via en SIAT tapemaskin og sorteres ut på rett lagringsbane før posten selv stabler i «postcontainere» og frakter varene ut til flere hundre kunder daglig.

- Uten denne investeringen måtte vi jobbet i det minste to skift. Nå håndterer vi all utgående logistikk med ett skift, forteller Nilsen.

Hektisk i helgene

- I helgene går det voldsomt unna. Trolig har folk mer tid til nettshopping når en ikke er i jobb, fastslår Nilsen. - Både lørdager og søndager selger det såpass mye via nettbutikken vår at det blir en voldsom opphopning av ordre. Det betyr at vi får vanskeligheter både med leveransene og den interne arbeidsflyten, så det er vi i ferd med å gjøre noe med. Men det er altså ikke maskinenes feil, det er den kundestrukturen vi har, som gjør at det nesten må bli slik.

Store besparelser tross vanskelig gods

- Har investeringen svart til forventningene?

- Ja, bortsett fra at det så klart er litt justeringer som må til i innkjøringsfasen, vil jeg absolutt si det. De utfordringene vi fortsatt har, er det vanskelig å rasjonalisere seg bort fra. For eksempel de store forskjellene i størrelse når det gjelder det som selges. Noen kjøper for eksempel tennisballer og en sykkel. Eller støvler, ski og en fotball. Altså varer som har stort og mindre volum i samme forsendelse. Dette er vanskelig - for ikke å si umulig å automatisere leveransen av. Derfor må vi fortsatt ha en viss manuell behandling i den jobben vi gjør her på lageret, sier han med et smil.

- Hva er det konkret som denne investeringen har gjort for dere?

- Med AutoStore har en ganske stor mengde manuelle operasjoner blitt automatisert. Nå går plukkeoperasjonen som en lek - altså opp til en viss størrelse på kolliet. Jeg vil si at om lag 85 prosent av plukking og pakking nå går automatisk. Det er vanskelig å si noe konkret om hvor store besparelser dette har ført til, men om vi ser på alt utstyret under ett - ITO pakkeanlegget med begge Pall-Pack 8000 maskinene og den nå nylig installerte SIAT tapemaskinen, AutoStore-systemet og vil jeg si at innsparingen er betydelig. Bare det med å klare seg med ett skift har spart oss for betydelig med lønnskostnader, fortsetter Nilsen.

God dialog og oppfølging

Som nevnt trenger alle nye systemer en innkjøringsperiode, men Nilsen at de hele tiden har en god dialog med ITO, og føler seg godt ivaretatt også etter at maskinene er kommet på plass. Han mener det er en viktig del av leveransene, som nevnt ble ITO og Pall-Pack på nytt valgt som samarbeidspartnere ut fra erfaringene de hadde fra før.

- Siden vi er godt fornøyd med kombinasjonen av dem og Element Logic, og siden vi vet av erfaring at det leverer et godt resultat sammen var det ingen grunn for oss til å lete veldig mye rundt. Det er klart at vi hele tiden holder oss orientert om hva som er alternativene i bransjen, men som sagt er det samtidig viktig for oss å ha positive og solide leverandører å forholde oss til, slår han fast.

Nå jobber det 13 stykker på E-handelslageret, en stabil arbeidsstokk som de har klart å holde stabil de siste årene, som følge av kontinuerlig fokus på økt effektivitet. Tidligere foregikk all plukking og pakking manuelt. Arbeidet var ensformig og til dels belastende, så de som er igjen i dagens system har en ganske annen arbeidssituasjon.

Fortsatt kostnadskutt

Nilsen poengterer at det er viktig for dem å få ned prisen per ordre.

- Det er helt avgjørende for oss hvor mye det koster å levere en enkeltstående sending. Den automatiseringsprosessen som startet med pakkeanlegget fra ITO for noen år siden og som fortsatt er med AutoStore-installasjonen og nå den nylig installerte SIAT tapemaskinen fra Pall-Pack, har bidratt kraftig til en reduksjon i våre kostnader knyttet til pakking og generelt vår utgående logistikk.

Det eneste som nå gjenstår, er den «peak» med salg vi har i november og desember. Vi har det travelt til vanlig, men i de to månedene vet vi at det kommer til å bli mye, mye travlere. Dette er det imidlertid nær sagt umulig å automatisere seg ut av, så her må vi planlegge godt, brette opp skjorteermene og tråkke til. Med det utstyret vi nå har, vil vi være fint tunet for å møte nettopp disse utfordringene og ha de beste forutsetningene for å gjøre jobben, smiler Nilsen, som finne det betryggende at både ITO og Element ligger tett på med sine serviceorganisasjoner.

- Vi har helt klart merket at begge har styrket seg kraftig hva gjelder service og responstid de seneste årene. Med den serviceavtalen vi har i dag er vi sikret respons på dagen. Det betyr mye for oss når vi nå begynner å få mye teknisk utstyr i tillegg til at vi ikke kan skyve på leveringstiden ovenfor våre kunder, avslutter Nilsen.

www.logistikk-ledelse.no © 2013