IT-bransjen sliter med å rekruttere kvinner

Compello har nesten dobbel så høy kvinneandel som resten av den norske IT-bransjen som sliter med å rekruttere kompetente kvinner. Nylig ansatte selskapet ytterligere to kvinnelige mellomledere.

Ifølge Norsk Gallup sliter IT-bransjen med en kvinneandel på bare 19 prosent. Foto: Colourbox

Ifølge Norsk Gallup sliter IT-bransjen med en kvinneandel på bare 19 prosent. Foto: Colourbox

Publisert Oppdatert
Line Bjerke vil ha ansvaret for Compello sin B2B salgsavdeling

Line Bjerke vil ha ansvaret for Compello sin B2B salgsavdeling

Anne Gretland er påtroppende leder for Compello sin nettskysatsing. Foto: Studio Vest AS

Anne Gretland er påtroppende leder for Compello sin nettskysatsing. Foto: Studio Vest AS

Det er mange spennende stillinger i bransjen og man trenger ikke være programmerer for å lykkes, sier Gustav Line, adm. direktør i Compello AS.

Det er mange spennende stillinger i bransjen og man trenger ikke være programmerer for å lykkes, sier Gustav Line, adm. direktør i Compello AS.

Lav arbeidsløshet og høye krav til kompetanse bidrar til at det er kamp om ressursene i norsk IT-bransje. Det er en utfordring å rekruttere dyktige medarbeidere og spesielt vanskelig er det å rekruttere kompetente kvinner i en bransje med 19 prosent kvinneandel (Norsk Gallup 2014).

Med en kvinneandel på 36 prosent ligger Compello langt over snittet i Norge, og for at kvinner skal oppleve selskapet som en attraktiv arbeidsgiver gjør Compello flere bevisste tiltak (se under).

– Vi er ikke fornøyd med kvinneandel og har som ambisjon å øke dette. Det er også viktig å få flere kvinner inn i ledende stillinger og jeg er derfor veldig fornøyd med å ha fått to nye mellomledere, sier adm. direktør Gustav Line.

 

Leder for B2B salgsavdeling

Line Bjerke vil ha ansvaret for selskapets B2B salgsavdeling. Hun har 20 års erfaring fra IT-bransjen og har jobbet i blant annet Norsk Byggtjenester og Amedia. Her forteller Line om hvorfor hun starter i Compello:

– Jeg har tidligere jobbet i sterkt mannsdominerte miljøer og det at Compello har 36 prosent andel kvinner motiverte meg veldig for stillingen. Menn og kvinner har ulike synsvinkler og jeg mener en balanse mellom kjønnene bidrar til mer kreative prosesser og ikke minst et godt arbeidsmiljø.

 

Leder for nettskysatsing

Anne Gretland er ansatt som leder for Compello sin nettskysatsing. Hun var en av grunnleggerne, og er i dag leder av Oda-Nettverk; en frivillig organisasjon med 4.500 medlemmer som jobber for å øke andelen av kvinner i IT-bransjen.

– Som avdelingsleder i Microsoft og leder i Oda-nettverket viser hun tydelig engasjement for denne viktige saken. Det er mange spennende stillinger i bransjen og man trenger ikke være programmerer for å lykkes, sier Line.

– Compello er et fremtidsrettet og fremoverlent selskap, med nyskapende produkter. Etter mange år som leder i Microsoft, hvor jeg de siste to årene har fokusert på Partner Development og skyløsninger i partnerkanalen, blir det svært spennende å ta del i Compello sin nettskysatsing. Compello er i tillegg et selskap med verdier jeg identifiserer meg med. Fokus på menneskene som leverer løsningene, og en klar og tydelig visjon som bygger oppunder selskapets verdier er viktig for meg. Compello er en Oda-Nettverk partner, og en nær partner av Microsoft og jeg ser frem til å levere verdiskapende løsninger til våre kunder, basert på en solid teknologisk plattform, sier Gretland som er påtroppende leder for Compello sin nettskysatsing.

 

Inkluderende selskap

Compello jobber aktivt med å være et inkluderende selskap.

– Det viktigste er at ansatte lever opp til selskapets tre verdier og er ansvarlige, fokuserte og entusiastiske. De ansatte opplever mangfoldet som veldig positivt, noe også selskapets medarbeiderundersøkelser viser. I tillegg opplever Compello at en inkluderende arbeidsplass bedre speiler mangfoldet hos kunder og partnere i Norge og utlandet, forteller Line.

 

Tiltak for å tiltrekke seg og beholde kvinner i Compello

Dette gjør Compello allerede

 1. Er bevisst på at vi ønsker å tiltrekke oss kvinner når vi skriver stillingsannonser
 2. Bruker bilder av både kvinnelige og mannlige ansatte i markedsføringen av selskapet og løsningene
 3. Tenker bevisst på å finne kvinner til å holde foredrag og presentasjoner
 4. Fokuserer på interne og eksterne nettverk slik at man kan dra nytte av hverandres kompetanse på tvers. Kvinnene i selskapet er medlem av Oda-Nettverk
 5. Er en foregangsbedrift som viser menn viktigheten av å ha mangfold – og at mangfold er viktig for både trivsel, inntjening og tanker/ ideer.
 6. Har som ambisjon at man skal ha en kvinne som en av finalekandidatene ved ansettelse

 

Compello anbefaler i tillegg

 1. Ta ansvar og oppfordre kvinnene i selskapet til å bli synlige i media og på sosiale medier.
 2. Produser flere artikler og foredrag som omhandler kvinner. Gjerne med kvinner som eksperter.
 3. Gi kvinnene som gjør det bra den annerkjennelsen de fortjener.
 4. Bruk mentor-ordninger.
 5. Coache kvinner som skal søke på ledene stillinger – hvordan gjøres det, i søknaden, og på intervju.
 6. Snakk om ting som skjer i IT bransjen. Bruk eksempler. Få frem at vi jobber med mennesker, hjelpe mennesker, forandre verden, bidrar til å gjøre verden et bedre sted.
 7. Les «Lean in» av Sheryl Sandberg
 8. Se Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations:

Se Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations: