Bo Hjort Christensen om ERP-leverandørene:

Må kunne tilby Mobile Strategy, Business Intelligence og SaaS

De største leverandørene posisjonerer seg i det norske markedet med nye løsninger innenfor Mobile Strategy, Business Intelligence og Software as Service. – Skal du overleve i et konkurranseutsatt marked må disse strategiene være på plass, sier Bo Hjort Christensen, høyskolelektor på BI og landets fremste ekspert på forretningssystemer.

– De største ERP-leverandørene posisjonerer seg i det norske markedet med nye løsninger innenfor Mobile Strategy, Business Intelligence og Software as a Service, sier Bo Hjort Christensen. Foto: Trond Schieldrop
– De største ERP-leverandørene posisjonerer seg i det norske markedet med nye løsninger innenfor Mobile Strategy, Business Intelligence og Software as a Service, sier Bo Hjort Christensen. Foto: Trond Schieldrop
Publisert Oppdatert
Vi ser nå en tydelig utvikling mot større og internasjonale partnerkonstellasjoner
Bo Hjort Christensen

I denne artikkelen ser Bo Hjort Christensen på situasjonen for mellomstore og store ERP-leverandører.

 

Microsoft Dynamics: vurderes av "alle"

– Nye caser snevres inn mot stadig færre løsninger. Microsoft Dynamics AX vurderes i nær sagt alle nyanskaffelser.

AX 2012 ble lansert for to, tre år siden, men løsningen var den gang ikke helt klar for markedet. Dette skapte problemer både for kunder og partnere før sterkt forbedrede releaser (R2 og R3) bidro til å stabilisere produktet. Det har vært et formidabelt utviklingsarbeid som har blitt lagt ned innenfor rammen av 2012 versjonen, sier Christensen.

Det skjer betydelige posisjoneringer og restruktureringer innenfor partnerapparatet til Microsoft.

– Vi ser nå en tydelig utvikling mot større og internasjonale partnerkonstellasjoner, fastslår Christensen.

– Samtidig registrerer vi at det er en betydelig dynamikk når det gjelder bevegelse av både ledere og konsulenter mellom partnermiljøene. Dette kan gjøre det vanskelig for kundene å velge partner fordi ressurs- og kompetanseprofilen kan endre seg hurtig. Dynamikken i partnermarkedet er en refleksjon av sterk konkurranse og ikke minst at partnerne har ambisiøse planer.

 

EG: vil bli dominerende i Norden

Ambisjonen til EG er for eksempel å bli en dominerende markedsaktør ikke bare i Norge, men i Norden. I Danmark er EG allerede store og i Norge er det gjennomført flere strategiske oppkjøp (NaviPartner og NaviCom).

– Enkelte forutsetninger for vekst er derfor på plass. Det er Morten Sælemyr som har ansvaret i Norge, og med sin erfaring fra oppbygging av Columbus burde han være rett mann på jobben.

 

Scale: Guts til å levere

Utfordreren i Microsofts partnermarked er danske Scale. Det er et ungt og fremoverlent miljø med utbrytere fra blant annet Avanade i Danmark.

– Selskapet har dyktige og sultne medarbeidere med flere interessante AX referanser bak seg. De er små i Norge men har en vesentlig større posisjon i Danmark. De har «guts» til å levere, mener Christensen.

 

SAP leverer

Innenfor SAP-sfæren skjer det ifølge Christensen mye interessant når det kommer til innovasjon og nytenkning.

– Selskapet begynner å få orden på områder som grensesnitt og brukervennlighet. Det tar nå en form som de kan være rimelig stolt av.

Den virkelige teknologiske nyskapningen i SAP er Cloud for Customers (C4C), som er deres nyutviklede CRM-system. Den har blitt til som følge av SuccessFactors-oppkjøpet. Det er et ekte Software as a Service (SaaS) selskap innenfor HR-relaterte prosesser. Gründer og daglig leder Mike Ettling for SuccessFactors, fikk ansvaret for SAPs håndtering av SaaS og Cloud. Han klinket til og beviste at det var mulig å bygge opp en ny CRM-løsning som nå står på egne ben med dype og tette koblinger til SAP.

I tillegg har SAP HANA, som er en In Memory plattform, som kan bidra til dramatiske ytelsesforbedringer når det kommer til bearbeiding av store datavolumer.

– Kort sagt, SAP har mange spennende initiativer som dels er en funksjon av oppkjøp og dels av en ny produktstrategi, sier Christensen. Han synes dette er en svært positiv utvikling som viser at SAP fortsatt er en leverandør vi kan regne med fremover.

– SAPs partnere Pearl Consulting og Itelligence er ledende innenfor malbasert implementering og SAP All-in-One. Kvaliteten som disse partnerne fremviser, er avgjørende for SAPs suksess i det norske mellommarkedet.

 

Visma: større markedsgrep

Visma lanserte sitt .net system på Forretningssystemer 2012 – en konferanse som Bo Hjort Christensen var fagansvarlig for i en årrekke.

– Produktet har hatt en noe tregere vei til markedet enn Visma i utgangspunktet så for seg. Nå har det gått en del tid og det er grunn til å tro at de begynner å få større grep om markedet. Men, det ingen tvil om at det har tatt lenger tid og har vært tøffere enn først antatt. Under lanseringen sa Øystein Moan at de neppe ville selge de gamle On-Premise produktene etter 2015. Det spørs om dette ikke var en litt for ambisiøs målsetning. Når det er sagt, har jeg sans for Vismas strategi om å bygge opp en helt ny Cloud-basert løsning. Spørsmålet er når dette blir det dominerende produktet (målt i antall kunder/brukere) i Vismas relativt mangfoldige produktlandskap, påpeker Christensen.

 

IFS: gode på vedlikeholdslogistikk

IFS er en stabil aktør i ERP-markedet og er ifølge Christensen godt spisset mot sine markedssegmenter innenfor oljeservice, energisektor og tilstøtende næringsvirksomheter.

– Selskapet er gode på kompleks logistikk i prosjektdrevne virksomheter. De stevner frem som de alltid har gjort og vinner jevnlig nye caser. I Norge leverer de gode resultater, opplyser han.

 

IBS: ikke eksisterende

– Den andre svensken IBS strever med å vinne nye caser. Den norske organisasjonen er strippet ned til et nivå som gjør det vanskelig å synes i markedet. Dette er ikke det beste utgangspunkt for å skaffe seg nye kunder. Ser vi de to svenskene opp mot hverandre – IBS og IFS – er det ikke tvil om at IFS er vinneren, mener Christensen.

 

Infor: langt fra gammel og utrangert

Infor kjøpte i sin tid Lawson og fikk gode gamle M3 med på kjøpet.

– Noen onde tunger ville ha det til at Infors strategi var å gi den siste olje til en rekke eldre og noen utdøende produktlinjer. Charles Phillips i Infor slår kraftig fast at dette ikke er deres strategi. Selskapet er mer innovative enn mange så for seg og vinner nye caser. Det er grunn til å bemerke at Felleskjøpet valgte Lawson-produktet M3. Det er en spennende og ny installasjon som leveres i disse dager, sier Christensen som synes det er bra at de er i stand til å konkurrere med Microsoft, SAP og IFS. Han viser også til at Mazeppa leverer Infor ERP LN til blant annet AIM Norway (tidligere Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller som i 2011 ble gjort om til et statsforetak. red. anm).

– I sum må vi konstatere at Infor har fått en rekke interessante og prestisjefulle kontrakter som viser at de har en solid posisjon i ERP-markedet.

 

Oracle: i liten grad til stede

– Ser vi på Oracle, er de i liten grad til stede i det norske applikasjonsmarkedet men opplever kjempesuksess i utlandet med sitt sterke produkt Oracle Fusion Application. Årsaken til manglende suksess i Norge skyldes en partnerstruktur som ikke fungerer. Internasjonale målinger viser hvem som kjemper om de store kontraktene i USA. Det er Oracle, SAP og Microsoft. Oracle er til stede i dette markedet for de aller største kundene. Når det er sagt, har for eksempel SAP vært flinkere til å nedgradere til mellommarkedet enn hva Oracle har klart. Dette kan også være en årsak til deres svake posisjon i Norge, sier Christensen.

 

Unit4 Agresso: Skvises for utviklingsressurser

Norske Agresso ble for en del år tilbake solgt til Unit4 i Nederland. Unit4 er nå solgt til et amerikansk investeringsselskap, som ifølge Christensen skal flytte det norske utviklingsmiljøet i Nydalen til lavkostland. En slik flytting vil medføre oppsigelser.

– Vi får håpe ringvirkningene ikke blir altfor store, sier Christensen, som kan fortelle at de skal ha en designgruppe i Norge som får det overordnede utviklingsansvaret.

– Agresso har et meget godt økonomisystem for selskaper som ikke er avhengig av kompleks logistikk og produksjon. Det amerikanske investeringsselskapet har sine planer for å påvirke selskapets kostnadsstruktur. Det er trist at de nå skviser selskapet for gode norske utviklingsressurser.

 

Dreining mot SaaS

Hjort Christensen ser med spenning på hvordan Microsoft vil lykkes med lanseringen av AX 2015. – Etter mitt skjønn blir det en tilnærmelsesvis 100 prosent SaaS-løsning. Dermed kan kundene velge en Office 365, CRM Dynamics eller AX i skyen. De får da tilgang til et komplett miljø i skyen. Vi får håpe det vil fungere i praksis.

Han viser til at det nå er en åpenbar dreining mot SaaS blant små og mellomstore norske leverandører.

– Det betyr at Tripletex styrker sin posisjon relativt sett i forhold til 24SevenOffice. Xledger vokser jevnt og trutt og er kanskje en av de sterkeste økonomiløsningene vi har i SaaS-sfæren. Vi har med andre ord fire leverandører i denne sfæren som begynner å få en ikke ubetydelig kundebase i nedre del av SMB markedet.

 

Hatteland: møter utfordringene

Hatteland og RamBase er den eneste rene SaaS-aktøren som er i stand til å møte utfordringene til store produksjons- og logistikkintensive bedrifter, noe de fire andre leverandørene ennå ikke er i stand til.

– Ingenting vil glede meg mer enn om de får flere kunder. Men, sier Christensen, – det vil kreve styrking av salgsapparatet og økt fokus partnerstrategiene. Dette er noe selskapet vil prioritere i tiden fremover, avslutter han.