Nortura

Publisert Oppdatert

Nortura SA er Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, og omsetter for 22,2 milliarder kroner. Konsernet henter råvarer fra hele landet og har fabrikkvirksomhet i 28 kommuner. I tillegg har konsernet flere hel- og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England.

Nortura garanterer norsk verdiskapning fra råvare til merkevare. Formålet er å sikre avsetning for kjøtt og egg, skape verdier for andelseierne ved å sikre tilførsler av råstoff samt slakte, skjære, foredle, utvikle produkter og selge til industri, storkjøkken og detaljister.

Nortura ble etablert i 2006 gjennom en fusjon mellom Gilde Norsk Kjøtt og Prior Norge og driver næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis.  Ca. 19.000 egg- og kjøttprodusenter leverer sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter. I et samvirke får eierne sin del av resultatet gjennom betalingen de får av råvaren de leverer. Konsernet har ca. 5.500 ansatte og har hovedkontor på Løren i Oslo. Mest kjente merkevarer er Gilde og Prior, men Nortura står også bak Terina (frossenvare og hermetikk), Thulefjord (kjøttprodukter fra nordnorsk matkultur), Joika (middagshermetikk) og Alfathi (halalslaktede produkter).